Zaloguj się

Rząd przedłużył tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

Rząd przedłużył tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców Fot. Pixabay

Ministerstwo Infrastruktury przedłużyło odstępstwa od przepisów związanych z czasem pracy kierowców w związku z epidemią do 31 maja 2020 roku. Są to te same przepisy, które były ogłoszone w połowie marca. Dodatkowo w rozporządzeniu pojawił się zapis o możliwości spędzania wolnego czasu w kabinie ciężarówki.

Polska, działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób.
Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczą kierowców wykonujących przewozy drogowe rzeczy. Natomiast kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób podlegają tym odstępstwom wyłącznie w sytuacji przewozu realizowanego w związku z powrotami obywateli do ich krajów miejsc zamieszkania.

Zgodnie z tymczasowymi odstępstwami:
• dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1), a w związku z tym nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie norm dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku,
• tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
• łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
• po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
• kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Dodatkowy obowiązek
Kierowcy są zobowiązani do odręcznego wskazania na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadków skorzystania z odstępstw w zakresie czasu pracy, podobnie jak w sytuacjach awaryjnych. Jest to bardzo istotne w razie kontroli.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

O transporcie w czasie pandemii czytaj także:
- Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w transporcie
- Zmiany w transgranicznym transporcie odpadów w czasie epidemii

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 20 kwiecień 2020 13:01
Zaloguj się by skomentować