Zaloguj się

Wspólne europejskie zasady ws. odnawiania lub przedłużania ważności certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń

Wspólne europejskie zasady ws. odnawiania lub przedłużania ważności certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń Fot. Pixabay

Unia Europejska przyjęła Rozporządzenie w sprawie odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. Rozporządzenie wejdzie w życie 4 czerwca 2020 roku.

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do wielu trudności w branży transportowej. Przewoźnicy mają problem z dopełnieniem niezbędnych formalności i wymogów prawa UE, związanych z odnawianiem lub przedłużeniem ważności certyfikatów i świadectw, licencji lub zezwoleń. W odpowiedzi na postulaty branży transportu drogowego, w tym ZMPD oraz organizacji partnerskich zrzeszonych w IRU, instytucje UE przyjęły Rozporządzenie, które automatycznie przedłuża okres ważności wybranych dokumentów oraz gwarantuje ich uznawanie przez organy administracyjne krajów Unii.

Rozporządzenie wprowadza następujące udogodnienia:
• wydłużenie na okres 7 miesięcy świadectw kwalifikacji zawodowej, których okres ważności upływałby w okresie od 1 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020; ważność oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym "95", uznaje się za przedłużoną o okres 7 miesięcy od daty wskazanej na każdym takim prawie jazdy lub każdej takiej karcie kwalifikacji kierowcy (Dyrektywa 2003/59/WE);
• ważność praw jazdy, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisami upłynęłaby w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres 7 miesięcy od daty upływu ważności podanej na każdym takim prawie jazdy (Dyrektywa 2006/126/WE);
• regularne przeglądy tachografów przypadające na okres między 1 marca 2020 a 31 sierpnia 2020 powinny zostać przeprowadzone nie później niż 6 miesięcy od dnia, przed którym miały one zostać przeprowadzone. W przypadku, gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy, właściwe organy państwa członkowskiego wydają nową kartę kierowcy nie później niż 2 miesiące od otrzymania wniosku. W przypadku, gdy kierowca ubiega się o wydanie zastępczej karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., właściwe organy państwa członkowskiego wydają kartę zastępczą nie później niż 2 miesiące od otrzymania wniosku (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/20141);
• okresowe badania zdatności do ruchu drogowego, które miały zostać przeprowadzone w okresie między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., należy przeprowadzić w terminie późniejszym, lecz nie później niż 7 miesięcy po upływie pierwotnego terminu, a przedmiotowe świadectwa powinny zachować ważność do tego późniejszego terminu; ważność świadectw zdatności do ruchu drogowego, których data ważności przypada między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres 7 miesięcy (Dyrektywa 2014/45/UE);
• w związku ze skutkami ekonomicznymi epidemii niektóre przedsiębiorstwa mogą nie spełniać wymogu dotyczącego zdolności finansowej - przewoźnicy mogą potrzebować więcej czasu niż zazwyczaj, aby wykazać, że wymóg dotyczący zdolności finansowej jest ponownie spełniany w sposób ciągły. W związku z tym przedłużono z 6 do 12 miesięcy okres w odniesieniu do ocen zdolności finansowej przedsiębiorstw transportowych obejmujących całość lub część okresu między 1 marca 2020 r. a 30 września 2020 r. (Rozporządzenie nr 1071/2009);
• ważność licencji wspólnotowych, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisami upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres 6 miesięcy. Uwierzytelnione wypisy zachowują odpowiednio ważność. Ważność świadectw kierowcy, która w przeciwnym razie zgodnie z przepisem upłynęłaby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres 6 miesięcy (Rozporządzenie nr 1072/2009 oraz nr 1073/2009).

Rozporządzenie wprowadza także możliwość wydłużenia stosowania nadzwyczajnych przepisów przez państwo członkowskie. Na wniosek danego państwa Komisja powinna zezwolić na przedłużenie okresów określonych w rozporządzeniu o maksymalnie 6 miesięcy.
W przypadku, gdy przedłużanie ważności wskazanych w Rozporządzeniu dokumentów lub np. przeprowadzanie badań okresowych nie jest utrudnione, państwa mogą nie stosować zapisów Rozporządzenia. Polskie przepisy w tym zakresie powinny zostać przyjęte w najbliższym czasie.

Źródło: ZMPD

O regulacjach prawnych Unii Europejskiej czytaj także:
- Pakiet mobilności - i co dalej?
- Pakiet mobilności zatwierdzony - apele transportowców nie przyniosły efektów

Ostatnio zmieniany w środa, 03 czerwiec 2020 10:11
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe