Zaloguj się

Technologiczne wdrożenia programu SESAR

Technologiczne wdrożenia programu SESAR Fot. PAŻP

Trwa realizacja programu SESAR, będącego filarem inicjatywy SES - Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Główne cele inicjatywy SESAR to: redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko. W programie aktywnie uczestniczy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie zharmonizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie oraz rozwiązań pozwalających na ograniczenie podziału europejskiej przestrzeni powietrznej.
Faza wstępna programu zakończyła się w 2008 roku. Jej zadaniem było zdefiniowanie wspólnych potrzeb i wyzwań. Efektem prowadzonych prac jest dokument, precyzujący kierunki modernizacji europejskiego systemu ATM, czyli European ATM Master Plan. Drugim etapem SESAR jest faza badawczo-rozwojowa, podczas której badane są nowe rozwiązania. Ostatnią jest faza wdrożeniowa, polegająca na implementacji nowych rozwiązań do użytku operacyjnego. Etap ten nadzoruje organizacja SESAR Deployment Manager, zapewniając synchronizację i koordynację realizacji projektów wdrożeniowych oraz powiązanych z nimi inwestycji.
W ostatnich dwóch etapach aktywny udział bierze Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - jako członek-założyciel SESAR Deployment Alliance (SDA) oraz jako partner wdrażający. Uczestnictwo w organach zarządzających pozwala przedstawicielom PAŻP mieć bezpośredni wgląd w kwestie finansowo-organizacyjne SDM, a tym samym realny wpływ na funkcjonowanie tej instytucji. To dzięki wykwalifikowanym kadrom Agencji wykonano pierwszy wspólny projekt pilotażowy (Pilot Common Project - PCP).
Jako partner wdrażający, PAŻP realizuje proces implementacji projektów wdrożeniowych wpisujących się w SESAR/PCP, przede wszystkim przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie projektów (CEF Transport Calls for Proposals).

Źródło: PAŻP

O transporcie lotniczym czytaj także:
- W Poznaniu powstaje hub innowacji lotniczych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
- Transport lotniczy ma poważne kłopoty

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 13 lipiec 2020 15:14
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe