Zaloguj się

UTK skontrolował przewoźników kolejowych

UTK skontrolował przewoźników kolejowych Fot. Pixabay

Urząd Transportu Kolejowego zbadał stan znajomości szlaku przez maszynistów pracujących w firmach przewozowych. Wyniki kontroli wykazały duże braki wśród małych przewoźników.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził działania nadzorcze wobec przewoźników towarowych. Skontrolowano przedsiębiorstwa, których udział w rynku jest relatywnie niewielki. Szczególny nacisk położono na jeden z kluczowych aspektów dotyczących bezpieczeństwa - znajomość przez maszynistów szlaków kolejowych, po których jeżdżą. Pociągi towarowe korzystają z tej samej infrastruktury, co setki składów pasażerskich, dlatego uchybienia w działalności przewoźników towarowych mają wpływ na bezpieczeństwo ludzi.

- Kwestia znajomości szlaku jest w procesie przewozowym jedną z najistotniejszych w kontekście bezpieczeństwa. Konsekwencje braku właściwego nadzoru nad tym aspektem działalności u jednego przewoźnika mogą rzutować na większe obszary systemu kolejowego - podkreśla dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maszynista powinien znać obsługiwane odcinki linii kolejowych, na których prowadzi pociąg. W wyniku prowadzonych do tej pory przez Prezesa UTK działań często okazywało się, że przewoźnicy nie sprawują dostatecznego nadzoru nad tym obszarem działalności. Taki stan rzeczy potwierdziły kontrole prowadzone przez inspektorów UTK od września tego roku. Na siedmiu skontrolowanych przewoźników towarowych, tylko u jednego nie stwierdzono nieprawidłowości. Jak wynika z wniosków pokontrolnych - nadzór pozostałych podmiotów w tym zakresie jest niewystarczający. W skrajnych przypadkach dochodziło do świadomego zadysponowania do prowadzenia poszczególnych pociągów maszynistów bez znajomości szlaku. Wszczęte zostały postępowania administracyjne, w wyniku których przewoźnicy muszą usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub zapłacić kary pieniężne. Przygotowano również wnioski do sądu o ukaranie osób, które dopuściły do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego pracowników nieposiadających do tego wymaganych kwalifikacji. W przypadku jednego z przewoźników stwierdzone naruszenia były bardzo rażące i wszczęto postępowanie administracyjne o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa, a ustalenia w zakresie nieprzestrzegania czasu pracy przez maszynistów tego przewoźnika zostały przekazane Państwowej Inspekcji Pracy. Znajomość szlaku maszynistów będzie sukcesywnie sprawdzana w kolejnych firmach przewozowych.

Źródło: UTK

O bezpieczeństwie transportu kolejowego czytaj także:
- Monitoring ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
- Bezpieczna kolej w dobie koronawirusa

Ostatnio zmieniany w czwartek, 03 grudzień 2020 12:22
Zaloguj się by skomentować