Zaloguj się

Transport i logistyka na rozdrożu?

Polska branża transportowa znalazła się na rozstaju dróg. Co prawda przez wiele lat obserwowaliśmy dynamiczny wzrost zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach europejskich, jednak obecnie nastąpiło lekkie wyhamowanie.
Przedsiębiorczość, wysoka jakość świadczonych usług, a także niewątpliwie niższe koszty pracy pozwoliły polskim przewoźnikom na zdobycie pozycji lidera w Europie. Jednak zmiany na rynku pracy oraz bariery administracyjno-prawne wprowadzane w UE spowodowały, że przewaga, oparta do niedawna na kosztach pracy, została zniwelowana. Na tym jednak nie koniec - pojawiła się również pandemia i utrudnienia z tym związane.

Jaka rysuje się przyszłość przewoźników?
Transport i logistyka to niezwykle konkurencyjna branża. Presja cen i szybkich, terminowych dostaw wymusza stosowanie najnowszych technologii.
Obecny poziom cyfryzacji branży transportu nie jest imponujący, ponieważ do niedawna przewoźnicy nie potrzebowali technologii do wzrostu. Globalne firmy z branży postrzegają cyfryzację, jako nowe źródło przychodów, ale dla lokalnych jest ona raczej źródłem poprawy efektywności.

Tymczasem sektor transportu i logistyki charakteryzuje ogromna przestrzeń do rozwoju poprzez cyfryzację, ponieważ technologie, które jej służą, są już dojrzałe i dostępne w ofercie wielu dostawców, w tym operatorów telekomunikacyjnych, jak na przykład Orange.

Cyfryzacja sektora już się dokonuje, a w perspektywie najbliższych 10 lat będzie jeszcze postępować, wpływając na wzrost przychodów firm transportowych, ograniczanie kosztów, a także poprawę jakości usług dla klientów. Dotyczy już nie tylko administracji, automatyzacji procesów księgowych i procesów wewnętrznych. Wchodzi także w sferę tworzenia nowych procesów biznesowych (np. związanych z kontrolą warunków fizycznych w procesie transportu, elektroniczną odprawą towarów w terminalach), a nawet wpływa na zmianę sposobu współpracy z klientami i zawierania kontraktów.
Niezbędne staje się też wprowadzenie bardziej profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, aby odpowiadać na rosnące wraz ze zmianą pokoleniową oczekiwania kierowców, zmniejszać ich rotację i zwiększać przywiązanie pracowników do pracodawcy.

Zawsze na czas
Przedsiębiorstwa transportowe wykorzystują cyfryzację, by zwiększać przychody, upraszczać procesy, przekształcać usługi, produkty i modele biznesowe, optymalizować strefy ładunkowe, a także redukować skutki braku pracowników o odpowiednich umiejętnościach.
Na zapewnienie ciągłości działania składa się wiele czynników - począwszy od niezawodnej komunikacji, poprzez systemy śledzenia pojazdów, po bezpieczeństwo ładunków i przetwarzanych danych. To podstawy na dzisiejszym rynku spedycyjnym. Raport Transport 4.0. PwC wskazuje, że w najbliższych latach możemy spodziewać się:
- informatyzacji procesów wewnętrznych branży transportu;
- platformizacji sprzedaży usług, czyli przeniesienia innowacyjności w sprzedaży na platformy cyfrowe;
- obecności na rynku cyfrowych gigantów technologicznych;
- technologii opartych na telematyce i oprogramowaniu jako rozwinięcie cyfryzacji.

Branża przewoźników daje wiele możliwości, aby z powodzeniem wdrażać nowe rozwiązania informatyczne. Narastająca konkurencja, oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności przewozowej, doprowadziły do sytuacji, w której przedsiębiorcy poszukują nowych rozwiązań. To cyfryzacja będzie kluczem do obniżenia wydatków, zwiększenia atrakcyjności przewoźnika na rynku, a co za tym idzie maksymalizacji jego dochodów.

Efektywna komunikacja i bezawaryjna łączność w całej firmie to szybsze działanie, które poprawia produktywność pracowników i umożliwia błyskawiczną reakcję na wszelkie zgłoszenia.
Orange jako operator telekomunikacyjny zapewnia nie tylko niezawodne łącza, lecz również całą infrastrukturę niezbędną do efektywnego działania firm transportowych i logistycznych. Dzięki oferowanym rozwiązaniom możliwy jest bieżący wgląd we wszystkie projekty – dostęp do najświeższych informacji na temat zleceń, ładunków i środków transportu. Stosowanie różnorodnych środków komunikacji z klientem on-line (chatboty, contact center) umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez gwarancję terminowości, jakości oraz sprawności realizowanych zleceń. Bezpieczne systemy chroniące dane wrażliwe zapewniają nie tylko bezawaryjną pracę, ale chronią również reputację firmy.
Dzięki oferowanym przez Orange systemom monitorowania położenia pojazdów oraz przewożonych towarów możliwa jest optymalizacja kosztów, zaś robotyzacja centrów logistycznych i systemy analityczne pozwalają efektywnie obniżyć koszty operacyjne.

Cyfryzacja w logistyce
Przykładem przedsiębiorstwa, które z sukcesem - przy współpracy z Orange i Integrated Solutions, integratorem technologicznym z Grupy Orange - wdraża nowe technologie jest grupa VAN.
Organiczny przyrost infrastruktury tworzył narastające problemy komunikacyjne. Firma planowała wdrożenie jednorodnej sieci korporacyjnej - tak, by oddziały mogły bez problemu "widzieć" się nawzajem.
W grupie VAN zdecydowano o powierzeniu zadania jednemu podmiotowi, który miał zrobić audyt sieci i zaproponować jednolite rozwiązanie - został nim Orange.
W ramach projektu usprawnienia komunikacji w firmie zmodernizowano sieć WAN opartą o technologię MPLS, a także sieci lokalne LAN i WLAN - dwie ostatnie modernizacje zrealizował Integrated Solutions. Dzięki audytowi sieci LAN możliwe było wdrożenie jednolitej sieci Biznesowy VPN i telefonii IP opartej o system Unified Communications as a Service (UCaaS).
Zintegrowana sieć korporacyjna umożliwiła ujednolicenie telefonii stacjonarnej. Klient dysponujący własną bezpieczną i pewną łącznością nie był już skazany na miks rozwiązań lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.
Dzięki uruchomieniu UCaaS - jednego, centralnie zarządzanego systemu telefonicznego - przenosiny biura czy dodanie kolejnej linii stały się banalnie proste. Telefony stacjonarne przestały być usługą telekomunikacyjną przywiązaną do miejsca i fizycznej infrastruktury, a stały się kolejnym zasobem IT, który może być dowolnie przydzielany i przenoszony z miejsca na miejsce.
Dziś, dzięki długoletniej współpracy z Orange i Integrated Solutions grupa VAN dysponuje we wszystkich oddziałach niezawodną siecią, w skład której wchodzą 33 usługi światłowodowe oraz Biznesowy VPN w centrali firmy.

Dobre perspektywy
Choć wpływ nowych technologii nie jest jeszcze w pełni widoczny w branży transportowej, można założyć, że zmiany będą miały szczególne znaczenie dla kształtu rynku i działania przedsiębiorstw. Dzięki cyfryzacji procesów operacyjnych w branży, firmy nie tylko zwiększają swoje przychody, ale także przekształcają usługi i upraszczają procesy i modele biznesowe. Tradycyjny schemat transportu, pomimo że osiągnął swoje limity w zakresie wydajności i produktywności, dzięki cyfryzacji może rozwiązać problemy związane z ograniczonymi zasobami, wzrostem kosztów i wymagań rynku.

NIEZAWODNA KOMUNIKACJA
- Szerokie pasmo dla wszystkich lokalizacji w sieci
- Miejski Ethernet
- Biznesowy VPN
- SD WAN - inteligentna sieć rozległa
- Wirtualna centralka telefoniczna
- Wielokanałowa komunikacja (BKO, UCaaS)
- Mobilna komunikacja - nielimitowany roaming 
 OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
- Monitorowanie lokalizacji przewożonego towaru
- Monitoring wózków widłowych
- Telematyka - Algorytmy Big Data
- Rozwiązania IoT usprawniające zarządzanie przestrzenią magazynową (inteligentne regały)
- Smart Lights - oświetlenie przemysłowe
- Sensory jakości powietrza
- Smart Metering - urządzenia pomiarowe zużycia energii, wody, itd.
 ULEPSZONY MONITORING
- Nowoczesny monitoring CCTV (kamery tradycyjne, termiczne 3D)
- System do zarządzania monitoringiem
- Systemy kontroli dostępu do poszczególnych stref
- Dodatkowo: analiza tablic rejestracyjnych aut
 BEZPIECZNA CHMURA
- Chmura od Orange: rozwiązania z zakresu infrastruktury IT w chmurze
- Integrated Computing - udostępnienie i zarządzania infrastrukturą IT
- Ochrona firmy w internecie: DDoS Protection / OIP
- Email protection - zaawansowana ochrona poczty elektronicznej

Więcej o rozwiązaniach dla branży transportu i logistyki na stronie: https://www.orange.pl/duze-firmy/transport-i-logistyka

 

 

 

Ostatnio zmieniany w środa, 23 grudzień 2020 10:57
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe