Zaloguj się

TAURON czerpie energię z chmury

TAURON czerpie energię z chmury Źródło: Microsoft

Grupa TAURON kontynuuje długofalową strategię transformacji cyfrowej, przecierając szlaki polskim i europejskim przedsiębiorstwom z obszaru infrastruktury krytycznej. Lider cyfrowej transformacji na polskim rynku energii jako pierwsze przedsiębiorstwo spośród tych mających kluczowe znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki, przenosi się do chmury.

W ramach kompleksowej strategii cyfryzacji Grupy TAURON, Spółka TAURON Obsługa Klienta zapewniła 15 tys. pracownikom dostęp do usług Microsoft 365, w tym Microsoft Teams. Projekt prowadzony był siłami wewnętrznymi przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Obecnie TAURON sięga jeszcze dalej, wdrażając Power Platform do budowy aplikacji skrojonych na miarę użytkowników. Pierwszymi z nich są aplikacje przygotowane przez zespół TAURON Dystrybucja "komunikacja kryzysowa" która ma być skierowana do 3 tys. pracowników terenowych i mobilnych oraz prototyp "inspekcji stacji transformatorowych". Kolejnym przykładem tzw. demokratyzacji dostępu do danych jest budowa platformy Power BI na potrzeby codziennej i zaawansowanej pracy analitycznej.

- Pomocą w zaadresowaniu potrzeb ciągle zmieniającego się świata okazują się nowoczesne rozwiązania oparte o publiczną chmurę obliczeniową. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najbardziej istotne potrzeby nie tylko swoich klientów, ale i pracowników - mówi Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu ds. CUW IT w TAURON Obsługa Klienta.

Cyfryzacja branż regulowanych
Chmura obliczeniowa niesie ze sobą ogromny potencjał nie tylko dla firm, które powstały w środowisku cyfrowym. Z najnowszych technologii w sposób bezpieczny mogą korzystać także kluczowe dla funkcjonowania państwa podmioty, czego przykładem jest transformacja cyfrowa Grupy TAURON i jej największej spółki, czyli TAURON Dystrybucja.

- W niedalekiej przyszłości centra danych zlokalizowane w Polsce, takie jak to ogłoszone w ramach inwestycji Microsoft w Polską Dolinę Cyfrową, pozwolą branżom regulowanym w pełni wykorzystać potencjał usług chmurowych dla rozwoju swojego biznesu. Administracja rządowa, ochrona zdrowia, edukacja, produkcja, handel detaliczny, energetyka oraz finanse i ubezpieczenia będą mogły przetwarzać swoje dane w jednym z takich centrów Microsoft, które powstaną w Warszawie i jej okolicach - podkreśla Paweł Jakubik, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Kompleksowy plan inwestycyjny firmy to budżet 1 mld dolarów, którego fundamentem jest otwarcie nowego regionu data center Microsoft w Polsce - pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej. Microsoft i Operator Chmury Krajowej podpisali strategiczne porozumienie, którego celem jest zapewnienie eksperckiej wiedzy z zakresu transformacji cyfrowej i szerokiego dostępu do rozwiązań chmurowych dla wszystkich branż i przedsiębiorstw w Polsce. Firma zobowiązała się również do długoterminowych inwestycji w podnoszenie kwalifikacji partnerów, klientów Microsoft i studentów. Inwestycja ta zapewni polskim przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i branżom regulowanym dostęp do bezpiecznych i zgodnych z przepisami usług chmurowych, które przyspieszą cyfryzację i wprowadzanie innowacji.

- Mając na uwadze doświadczenia z ostatnich miesięcy jesteśmy przekonani, że chmura jest naturalnym kierunkiem, w którym powinny podążać polskie firmy, jeśli chcą się transformować i zmieniać sposób funkcjonowania. Dotyczy to również przedsiębiorstw z wysokoregulowanych i kluczowych sektorów gospodarki, takich jak energetyka. W TAURON zaproponowaliśmy oparte na chmurze środowisko do pracy i współpracy oraz platformę, dzięki której zyskaliśmy możliwość budowania skrojonych na miarę aplikacji wspierających codzienne obowiązki przez swoich pracowników. To z kolei upraszcza i skraca proces dostarczania rozwiązań, a dodatkowo są one bardziej dostosowane do aktualnych potrzeb tych pracowników. To pokazuje, jakie możliwości niesie za sobą chmura obliczeniowa, nie tylko w kontekście zmniejszania kosztów operacyjnych, ale i wspierania pracowników. Taka zmiana nie mogłaby się jednak wydarzyć bez zaangażowania poziomu zarządczego i kierowniczego - powiedział Artur Jess Senior Account Executive w firmie Microsoft.

Zmiana małymi krokami
Projekt uruchomienia usług Microsoft 365 rozpoczął się od serii warsztatów z przedstawicielami różnych obszarów biznesowych, tzw. ideation workshops z zakresu Office 365 i Power Platform, które skierowane były do różnych grup pracowników i prowadzone były przez TAURON Obsługa Klienta. Na potrzeby wdrożenia w spółce TAURON Dystrybucja został utworzony kilkunastoosobowy interdyscyplinarny Zespół ds. optymalizacji wykorzystania usługi Office 365. Prace ruszyły w czerwcu 2019 i rok później 9 tys. pracowników spółki mogło współpracować ze sobą w jednym wirtualnym środowisku. Do projektu zaangażowano również Zarządy. Aby rozwijać cyfrowe kompetencje i jak najlepiej docierać z nowymi rozwiązaniami do pracowników, powołano społeczność Ambasadorów Office 365, którzy swoją postawą kształtują nową kulturę pracy. Program zmiany w TAURON bazuje na metodycznym podejściu ADKAR.
Przyjęcie ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą to istotny wyróżnik tego projektu. Zakłada ono, że przy zmianach dotykających nawyków i kultury pracy kluczowym pierwszym krokiem jest zrozumienie potrzeb i specyfiki pracy poszczególnych pracowników, którzy w efekcie zmieniają sposób i organizację swoich zadań na bardziej efektywny. Projekt jest realizowany według 5 kroków modelu ADKAR: awereness (świadomość), desire (chęć), knowledge (wiedza), ability (umiejętność) oraz reinfercement (wzmocnienie). Metoda ta całkowicie zmienia podejście do wdrożenia i przyswajania technologii oraz wykorzystania możliwości, jakie dają usługi Microsoft 365, umieszczając pracownika i jego potrzeby w centrum działań.

Naturalny kierunek do chmury
Obecnie Grupa TAURON pracuje nad nowym podejściem do usług IT. W tym celu wprowadzono Power Platform - platformę umożliwiającą tworzenie własnych aplikacji biznesowych oraz Microsoft 365 wraz z Teams. Obok Azure są one kluczowymi platformami technologicznymi w całej Grupie.
Kolejnym krokiem będzie określenie tzw. ładu, czyli zasad postępowania oraz odpowiednich polityk w zakresie Power BI, Power Apps i Power Automate. Planowane jest wprowadzenie do powszechnego użycia aplikacji, które stworzone zostały w oparciu o usługi Microsoft 365 oraz rozbudowę kolejnych. W grupie TAURON rozpoczęto również wdrażanie inicjatywy stworzenia nowych usług opartych o koncepcję tzw. Centrów Kompetencyjnych oraz Grup Zadaniowych. Jedno z tych Centrów pracować ma z nowoczesnymi metodami opartymi o usługi publicznej chmury obliczeniowej, tak aby nadążać za udostępnianymi nowościami i szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie biznesu.
Obecnie TAURON Dystrybucja korzysta produkcyjnie ze zbudowanego we współpracy z partnerem Microsoft rozwiązania Smart-grid flow, które oparte jest w pełni o usługi Azure.

Źródło: Microsoft

O rozwiązaniach chmurowych czytaj także:
- Z głową w chmurze. O trzech błędach, które skutecznie uniemożliwiają wdrażanie rozwiązań chmurowych
- Magazyny danych rosną jak na drożdżach
- Dane są walutą i paliwem biznesu

 

O logistyce w chmurze piszemy więcej w czasopiśmie Logistyka 6/2020.
e-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 marzec 2021 09:16
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe