Zaloguj się

Allegro dołącza do UN Global Compact

Allegro dołącza do UN Global Compact Fot. Pixabay

Allegro dołączyło do Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zrzeszającej firmy oraz instytucje, dla których zrównoważony rozwój jest istotny. Przystępując do UN Global Compact firma zobowiązuje się podejmować działania na rzecz wdrożenia polityk i globalnych inicjatyw ONZ, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Jednocześnie jest to zobowiązanie firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w ramach Agendy 2030. Cele to plan działania na rzecz przemian na świecie, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Działania Allegro od lat wspierają Polaków, polski biznes i organizacje pozarządowe. Teraz firma dołącza do inicjatywy zbudowanej w oparciu o najlepsze międzynarodowe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu.

- Allegro buduje swoją historię zrównoważonego rozwoju już od ponad 20 lat. Od samego początku naszej historii wspieramy klientów oraz firmy działające na platformie, a także angażujemy się w projekty społeczne i charytatywne. Społeczna odpowiedzialność biznesu od zawsze była dla nas bardzo ważna, a my przez lata wypracowaliśmy najlepsze możliwe praktyki, które realizujemy. Stworzyliśmy już drugą strategię CSR pełną jasno sprecyzowanych celów i działań. Chcemy być platformą wspierającą klientów w odpowiedzialnych zakupach, sprzedawców w rozwoju swojego biznesu, pozytywnie wpływać na społeczeństwo i gospodarkę oraz być świetnym pracodawcą. Dołączenie do Global Compact stanowi kolejny krok w realizacji obranej przez nas Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2023. Zdajemy sobie sprawę ze skali naszego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę. Chcemy wymiernie wpływać na otoczenie i sprawić by każdy aspekt naszego biznesu wspierał strategię zrównoważonego rozwoju Allegro - mówi Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs and Sustainability w Allegro.

Platforma Allegro zrzesza ponad 128 tys. sprzedawców i jest miejscem zakupów dla 13 mln Polaków. Przedsiębiorstwo istotnie wspiera również polski budżet - to tu płaci podatki i zatrudnia pracowników. Obecnie w grupie Allegro pracuje ponad 31500 osób, a w planach firmy jest zatrudnienie kolejnych 1500 osób. Dołączenie do UN Global Compact, to dowód na to, że Allegro poważnie podchodzi do strategii CSR i zobowiązań prośrodowiskowych. Firma edukuje sprzedawców w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i wdraża agendę klimatyczną w swoim łańcuchu dostaw. Łącząc siły z innymi przedstawicielami świata biznesu, którzy angażują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, będzie mogła jeszcze lepiej stawiać czoła globalnym wyzwaniom klimatycznym, gospodarczym i społecznym.

- Przystąpienie do UN Global Compact to nie tylko zobowiązanie do respektowania Dziesięciu Zasad, ale również do stawiania sobie ambitnych celów i raportowania efektów działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej, dlatego cieszymy się, że takie firmy jak Allegro dołączają do naszej inicjatywy - mówi Kamil Wyszkowski, Prezes Rady UN Global Compact Network Poland.

Global Compact to inicjatywa, która zrzesza ponad 12 tys. firm oraz 3 tys. instytucji ze 160 krajów. Oznacza to, że Allegro dołącza do dużej społeczności międzynarodowej, gdzie dialog na temat zrównoważonego rozwoju jest niezwykle istotny. Firma w swoich działaniach zobowiązuje się przestrzegać Dziesięciu Zasad UN Global Compact w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Źródło: Allegro

O innych działaniach na rzecz ekologii czytaj także:
- Profesor Halina Brdulak w Radzie UN Global Compact Network Poland
- SEGRO stawia na zieloną energię
- Panattoni przechodzi na zieloną energię
- Hillebrand wdraża nowoczesne metody odzysku i recyklingu flexitanków
- Kraków zmierza do neutralności klimatycznej

Ostatnio zmieniany w wtorek, 27 kwiecień 2021 10:20
Zaloguj się by skomentować