Zaloguj się

Dekarbonizacja łańcucha dostaw wyzwaniem dla firm

Dekarbonizacja przemysłu to kolejny wielki krok na drodze do osiągnięcia przez europejskie państwa neutralności węglowej, co jest głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu. Przygotowany przez Unię Europejską pakiet legislacyjny "Fit for 55" ma do 2030 r. doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla o 55% w stosunku do poziomu z roku 1990. Z jednej strony stawia on polską gospodarkę przed ogromnym wyzwaniem. Z drugiej jest ogromną szansą na "zielony" skok technologiczny dla tysięcy przedsiębiorstw. Na przepis na sukces składa się kilka znaczących kroków ku niskoemisyjnej przyszłości.

W 2014 r. przemysł odpowiadał za prawie 28% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Jest więc jasne, że dekarbonizacja w skali całego świata nie może zostać osiągnięta bez uwzględnienia wpływu dekarbonizacji przemysłowej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu firm, które zajmują się dekarbonizacją, modernizacja przemysłu w celu obniżenia emisji CO2 może zostać przeprowadzona możliwie szybko i niezwykle skutecznie.

Rozwiązania dekarbonizacyjne na drodze do niskoemisyjnej przyszłości
Solidne i zintegrowane platformy są niezbędne dla globalnej dekarbonizacji przemysłu. Usługi doradcze Schneider Electric w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym pomagają organizacjom w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z dekarbonizacją oraz osiąganiu celów neutralności węglowej. Jest to możliwe dzięki połączeniu działalności strategicznej, analitycznej oraz zaangażowania dostawców. Warto dodać także konsekwentne wdrażanie zmian poprzez zamówienia na energię odnawialną, offset węglowy czy dekarbonizację łańcucha dostaw.

- Dekarbonizacja łańcucha dostaw jest kluczowa dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych. Stanowi zarazem doskonały przykład skoordynowanych wysiłków przedsiębiorstw. Jako Schneider Electric aktywnie uczestniczymy w tym procesie, oferując rozwiązania z zakresu automatyzacji i cyfrowej dekarbonizacji. Uruchomiliśmy globalną usługę niwelowania śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Jej celem jest pomoc organizacjom w rozwiązaniu problemu i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla na każdym etapie działalności - wyjaśnia Ireneusz Martyniuk, wiceprezes Pionu Przemysłu na klaster Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

Co warto podkreślić, aby dekarbonizacja przemysłu stała się faktem, branże muszą podjąć wyzwanie transformacji i skorzystać z dobrodziejstw digitalizacji, np. implementując rozwiązania oparte na danych z Internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji. Tutaj kluczowa jest stała współpraca i skoordynowanie wysiłków wielu różnych podmiotów.

- Szacujemy, że dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w przemyśle, digitalizacji i uproszczeniu systemów dystrybucji energii elektrycznej, możliwe jest ograniczenie śladu węglowego nawet o 20% przy podobnej wielkości oszczędności energii i kosztów utrzymania - podkreśla Ireneusz Martyniuk.

Jak dodaje ekspert: - Schneider Electric na całym świecie angażuje się w wiele inicjatyw na rzecz dekarbonizacji. Przykładowo w ramach projektu Zero Carbon współpracujemy z blisko tysiącem naszych dostawców, aby do 2030 roku ograniczyć emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw o połowę. Jeśli chodzi o zasoby własne, planujemy w tym czasie przejście w 100 procentach na odnawialne źródła energii.

Osiągnięcie transformacji sektorów przemysłu i energetyki poprzez rozwiązania dekarbonizacyjne
Europejska Agencja Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń. Energetyka, przemysł i transport to trzy strategiczne branże pod kątem stopniowego ograniczania emisji CO2. Chcąc osiągnąć efektywną transformację w tych sektorach, konieczne wydaje się podjęcie skoordynowanych wysiłków w ramach całej gospodarki.
Unijna strategia Zielonego Ładu zakłada rozszerzenie zestawu instrumentów na rzecz zrównoważonego finansowania transformacji energetycznej. Ze środków tych będą mogły korzystać także małe i średnie przedsiębiorstwa. Od efektywnego spożytkowania funduszy zależeć będzie to, czy polska gospodarka dokona wielkiego skoku w zakresie innowacyjności i ekologii. Skoku, z którego zyski czerpać będą przyszłe pokolenia.

Źródło: Schneider Electric

O działaniach na rzecz ochrony środowiska czytaj także:
- Kuehne+Nagel i IAG Cargo realizują neutralne węglowo loty czarterowe
- Toyota planuje budowę drugiego prototypowego miasta wodorowego w Japonii
- Kraków zmierza do neutralności klimatycznej
- CHEP promuje model biznesu oparty na rozwiązaniach gospodarki w obiegu zamkniętym
- Nowe stowarzyszenie z misją ekologicznego transportu

Ostatnio zmieniany w piątek, 23 lipiec 2021 09:59
Zaloguj się by skomentować