Zaloguj się

Cushman & Wakefield składa deklarację: zerowa emisja netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r.

  •  Oprac. M.K.
  • Kategoria: Logistyka

Firma doradcza Cushman & Wakefield poinformowała o przyjęciu ambitnych celów opartych o wiedzę naukową i zatwierdzonych przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, przystępując do kampanii Business Ambition for 1,5ºC, firma zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r.

- Budynki odpowiadają za znaczną część emisji dwutlenku węgla w skali globalnej, dlatego uważamy, że Cushman & Wakefield odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości w branży nieruchomości i poza nią - powiedział Brett White, Executive Chairman & CEO Cushman & Wakefield.

Firma skupi się w działaniach na swoich biurach i działalności operacyjnej, zobowiązując się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym (według metody market-based) o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019. Zakres 1 obejmuje emisje bezpośrednie, a emisje w zakresie 2 są skutkiem wytwarzania kupowanej przez firmę energii cieplnej i elektrycznej. Wyznaczone w oparciu o wiedzę naukową cele nie tylko umożliwią firmie redukcję emisji gazów cieplarnianych w obrębie prowadzonej działalności w ujęciu bezwzględnym, lecz także obejmą obiekty przez nią zarządzane w imieniu jej klientów, wśród których są najwięksi w świecie właściciele i najemcy nieruchomości. Cushman & Wakefield zobowiązuje się do współpracy ze swoimi klientami (odpowiadającymi za 70% jej emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości spółki w zakresie 3), aby umożliwić im wyznaczenie własnych celów do osiągnięcia do roku 2025. Ok. 99% emisji firmy pochodzi z obiektów przez nią zarządzanych w imieniu klientów i w związku z tym firma zobowiązuje się do urzeczywistnienia swojej wizji zrównoważonej przyszłości, która przewiduje nie tylko ograniczenie jej własnego śladu węglowego.

Ponadto Cushman & Wakefield zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r., co obejmie wszystkie bezpośrednie i pośrednie obszary prowadzonej działalności, które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych (zakresy 1, 2 i 3). Firma podjęła to zobowiązanie, przystępując do kampanii Race to Zero oraz Business Ambition for 1,5°C inicjatywy SBTi, których celem zgodnie z wiedzą o klimacie jest osiągnięcie zeroemisyjności w ramach globalnych działań zmierzających do uniknięcia najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu.

- Rozumiemy, że działania na rzecz środowiska wymagają podjęcia śmiałych zobowiązań, zgodnie z wiedzą o klimacie. Zobowiązania te stanowią uzupełnienie podejmowanych przez nas wysiłków mających na celu zmniejszenie wpływu naszego i naszych klientów na środowisko oraz zminimalizowanie skutków zmian klimatu. Mamy możliwość i obowiązek stałego dokonywania oceny naszej organizacji i rozliczania się z zamierzonych wyników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze działania wykraczają poza obecną chwilę i będą wpływać na przyszłe pokolenia - powiedział John Forrester, Prezes Cushman & Wakefield.

Ogłoszone cele bazują na długoletnim zaangażowaniu firmy Cushman & Wakefield w ograniczanie jej własnego wpływu na środowisko w całym cyklu życia nieruchomości, a także wpływu ze strony dostawców i klientów. W 2020 r. firma osiągnęła redukcję gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym o 1,1% (według metody market-based), redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 3 o 2,5% w ujęciu bezwzględnym oraz redukcję całkowitej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 14% w przeliczeniu na milion stóp kwadratowych powierzchni biurowej. Ponadto w 2020 r. Cushman & Wakefield świadczył na rzecz klientów w USA usługi doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i rozwiązań ekologicznych w obiektach o łącznej powierzchni ponad 34,3 mln mkw. 

O ochronie środowiska czytaj także:
- CHEP promuje model biznesu oparty na rozwiązaniach gospodarki w obiegu zamkniętym
- Żabka i Żywiec Zdrój stawiają EKOmaty
- Nowe stowarzyszenie z misją ekologicznego transportu

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 wrzesień 2021 12:06
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe