Zaloguj się

Innowacyjne rozwiązania w logistyce miejskiej - warsztaty EiT Urban Mobility

W ramach inicjatywy EIT Urban Mobility, koordynowanej przez Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, prowadzonych jest szereg działań edukacyjnych, w tym szkoleń oraz webinarów na temat innowacyjnych rozwiązań stosowanych w logistyce miejskiej. Szkolenia adresowane są do firm, miast, uczelni i innych instytucji zainteresowanych rozwojem nowoczesnych technologii w miastach.

W 2021 roku zrealizowano szereg szkoleń, których celem było zwiększenie świadomości na temat możliwych rozwiązań ułatwiających życie w aglomeracjach miejskich, ale także uświadomienie możliwości pozyskania dofinansowania na nowe inicjatywy w obszarze logistyki miejskiej. W sumie przeprowadzono 4 warsztaty pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania stosowane w logistyce miejskiej - Warsztaty EiT Urban Mobility, podczas których omówione zostały przykłady różnych technologii i rozwiązań wykorzystywanych w polskich i europejskich miastach. Przybliżono m.in. idee hubów konsolidacyjnych, które mogą również przyjmować formę mobilnych centrów przeładunkowych, samowystarczalnych energetycznie i zintegrowanych z pojazdami. Przedstawiono coraz bardziej powszechne rowery towarowe zapewniające efektywne i bez emisyjne dostawy w ramach last mile oraz drony, które równie efektywnie wspierają dostawy paczek w centrach miast. Omówiono koncepcję inteligentnego opakowania zwrotnego, wyposażonego w moduły komunikacyjne i sensoryczne, umożliwiające jego śledzenie i wielokrotne wykorzystanie. Przedstawiono również korzyści zastosowania inteligentnych zatoczek rozładunkowych, na podstawie pilotażowego wdrożenia zrealizowanego w dwóch polskich miastach. Wszystkie omawiane rozwiązania rozwijane są przez Łukasiewicz-ILiM we współpracy z EiT Urban Mobility, organizacją wspierającą prace odpowiadające obecnym wyzwaniom mobilności miejskiej.
Warsztaty docelowo miały być przeprowadzone w formie stacjonarnej, jednak ze względu na wzrost zakażeń COVID-19 w Polsce oraz na prośbę zgłoszonych uczestników – niniejsze warsztaty przeprowadzono w formie zdalnej.Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele przedsiębiorstw, producentów, dostawców IT, operatorów logistycznych, urzędów, przewoźników transportu miejskiego oraz uczelni, którzy potencjalnie zainteresowani inicjatywą EIT i nawiązaniem potencjalnych konsorcjów projektowych. Celem prowadzonych warsztatów było zarówno przybliżenie uczestnikom innowacyjnych rozwiązań, stosowanych w logistyce miejskiej, jak również przewarsztatowanie koncepcji pomysłów innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w polskich realiach biznesowych. Zgodnie z postanowieniami projektu EIT każdy z uczestników warsztatów podlegał procesowi certyfikacji kompetencji. Ponadto, przeprowadzono również serię webinarów, które prowadzone były on-line. Głównym ich celem było rozpowszechnianie wiedzy, zarówno o innowacjach stosowanych w logistyce miejskiej jako best practice, ale także możliwości zdobycia finansowania dla potencjalnych projektów realizowanych przez firmy, w których studenci, jako przyszli absolwenci będą pracować. Niniejsze działanie miało charakter długofalowy i zainteresowanie uczelni webinarami wskazuje na potencjał dalszych działań w tym zakresie w 2022 roku.


Prowadzone działania edukacyjne potwierdziły słuszność strategii realizacji warsztatów, które wykreowały potencjalne pomysły na wnioski projektowe i konsorcja w ramach inicjatyw EIT. Niedogodności związane z pandemią COVID-19 i koniecznością zmiany formy stacjonarnej warsztatu na on-line, nie wpłynęły na jakość przeprowadzonych warsztatów, a forma on-line spotkała się z dużym zainteresowaniem, co pozwala prognozować, że niniejsze działania powinny być kontynuowane w 2022 roku. Webinary realizowane w ramach zajęć dydaktycznych w Uczelniach, czy w formie zajęć dodatkowych dla Studenckich Kół Naukowych zaowocowały wzrostem zainteresowań na opracowanie prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) z tematyki innowacji w logistyce miejskiej – niniejszy kierunek może stanowić ciekawy wariant realizacji prac dla EIT w formie poszukiwań nowych pomysłów i ich wstępnej weryfikacji organizacyjnej, lub ekonomicznej.

Czytaj także:
- Miasto Poznań otwarte na start-upy. Nowe rozwiązania logistyki miejskiej na Citython Poznań
- EIT Urban Mobility jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań logistyki miejskiej
Łukasiewicz-ILiM partnerem EIT Urban Mobility

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 styczeń 2022 12:07
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe