Zaloguj się

Badania SUUS Advisory wskazują, że pandemia wpłynęła na łańcuchy dostaw

  •  Romuald Jaworski, Strategic Development Manager, konsultant łańcucha dostaw SUUS Advisory
  • Kategoria: Transport i spedycja

Pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na ciągłość łańcuchów dostaw polskich przedsiębiorstw. Co więcej, aż 47 proc. managerów logistyki zauważa, że sytuacja związana z globalnym transportem rzutowała na ich dotychczasowe relacje z klientami - wynika z ankiety przeprowadzonej przez zespół doradców łańcucha dostaw SUUS Advisory wśród menagerów logistyki dużych i średnich przedsiębiorstw.

Przerwane łańcuchy dostaw to od miesięcy jedno z największych wyzwań stojących przed branżą logistyczną. Zaburzenia w płynności transportu towarów są pośrednim skutkiem pandemii COVID-19 i związanych z nią restrykcji. Co prawda, w znacznej większości państw obostrzenia są obecnie znacznie luźniejsze niż choćby w ubiegłym roku, jednak opóźnienia, które nawarstwiały się przez wiele miesięcy, nadal dają o sobie znać. Europa jeszcze przez długi czas nie będzie w stanie funkcjonować niezależnie od azjatyckich producentów i dostawców, więc zaburzenia w tamtej części świata czy też na szlakach wiodących z Azji rzutują na kondycję globalnego rynku. Sytuację potęgują również europejskie wyzwania związane z niedoborem kierowców czy pracowników magazynowych.

Skalę problemu, jakim są opóźnienia w dostawach, obrazują wyniki ankiety przeprowadzonej wśród managerów logistyki dużych i średnich przedsiębiorstw przez SUUS Advisory, dział doradztwa łańcucha dostaw Rohlig Suus Logistics. Aż 67 proc. respondentów wskazało, że pandemia miała niekorzystny wpływ na ich łańcuchy dostaw, a 60 proc. z nich wciąż dostrzega zagrożenia płynące z pandemii dla swojej działalności. Co ciekawe, 47 proc. badanych przyznało, iż zaburzenia w dostawach pogorszyły ich relacje z klientami, jednocześnie aż 64 proc. respondentów zauważyło, że klienci nie są skłonni do obniżenia wymagań wobec swoich dostawców i cały czas oczekują serwisu na najwyższym poziomie – mimo że przestoje w portach, brak kierowców i środków transportu, jak też ogólny wzrost kosztów na całym świecie, są okolicznościami niezależnymi od dostawców.

Ta trudna dla całej branży sytuacja ma jednak również drugą stronę – znacznie zwiększyła się świadomość przedsiębiorców na temat istoty właściwie funkcjonujących łańcuchów dostaw w rozwoju firmy. Z dnia na dzień zauważyli, że niezakłócone łańcuchy dostaw są kluczową kwestią dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw, a sprawna logistyka może stanowić znaczącą przewagę konkurencyjną. Obecnie przedsiębiorcy przykładają znaczną wagę do zarządzania swoimi łańcuchami dostaw i chętniej korzystają ze wsparcia doświadczonych operatorów logistycznych.

Zaloguj się by skomentować