Zaloguj się

PKP CARGO z kolejnymi kontraktami na przewozy węgla dla Grupy ENEA

 PKP CARGO S.A. podpisała trzy umowy dotyczące przewozów węgla kamiennego do Grupy ENEA. Wartość podpisanych kontraktów to ponad 53,45 mln zł.

Umowy są efektem wygranych dwóch postępowań przetargowych. Jedna z umów dotyczy przewozów dla ENEA Wytwarzanie, a dwie pozostałe - dla ENEA Elektrownia Połaniec.

Szacowana wartość kontraktu podpisanego z ENEA Wytwarzanie wynosi prawie 19,9 mln złotych. - to kolejny kontrakt pozyskany przez PKP CARGO na dostawy węgla do elektrowni w Kozienicach. Oferta złożona przez PKP CARGO została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie jednej części zamówienia, a podpisana umowa stanowi, że w okresie od marca.2022 do marca.2023 r. PKP CARGO dostarczy transportem kolejowym około 500 tys. ton węgla kamiennego.

Natomiast realizacja przewozów dla ENEA Elektrownia Połaniec będzie obejmowała około 1 mln ton węgla i surowiec również zostanie dostarczony w okresie od marca 2022 do marca 2023 roku. Szacowana wartość kontraktu to około 33,55 mln zł.

Dostawy będą realizowane z polskich kopalń, a zawarte kontrakty są kontynuacją wieloletniej współpracy PKP CARGO i Grupy ENEA

Źródło: PKP Cargo

Czytaj także:
Prawidłowe serwisowanie pojazdów szynowych
Przewozy kolejowe w 2021 roku - towarów więcej niż przed pandemią, pasażerów mniej
Drogowe połączenia drobnicowe na linii Bałty - Bałkany. Nowa inicjatywa PKP Cargo Connet.

Zaloguj się by skomentować