Zaloguj się

Prawidłowe serwisowanie pojazdów szynowych

W Polsce mamy do czynienia z różnymi pojazdami poruszającymi się po szynach. Są to zarówno pojazdy transportujące surowce i towary (na przykład pociągi towarowe), jak i ludzi (tramwaje, pociągi osobowe). Nie należy zapominać przy tym również o pojazdach remontowo-naprawczych, które również poruszają się po torach. Aby zapewnić im długotrwałą zdolność do pracy, należy w efektywny i skuteczny sposób je serwisować.

Prawidłowe serwisowanie pojazdów szynowych jest kwestią niezwykle istotną. Od tego, czy pojazdy tego typu będą sprawne przez długi czas, zależy nie tylko bezpieczeństwo pasażerów oraz towarów przez nie przewożonych. Skuteczna ich naprawa ma również znaczenie w kontekście ekonomicznym (przecież każdy serwis kosztuje i to niemało!), a także tym związanym z płynnym działaniem całej infrastruktury (a więc z dostępnością pociągów do przewozu osób, brakiem spóźnień i tym podobnymi).
Okazuje się, że w Polsce istnieje specjalny system naprawczy pojazdów szynowych, który składa się z 5 poziomów.

5 poziomów utrzymania pojazdów szynowych w Polsce – czego dotyczą?
Zgodnie z regulacjami, jakie stanowi Urząd Transportu Kolejowego, każdy pojazd poruszający się po szynach musi posiadać tak zwaną Dokumentację Systemu Utrzymania. W jej zakresie odnajdziemy aż 5 poziomów utrzymania pojazdów. To one będą determinowały akcje, jakie należy podejmować, by dany pojazd był zdatny do użytku, a więc w pełni sprawny i bezpieczny.
P1 - P3, a więc poziomy od pierwszego do trzeciego, są po prostu przeglądami maszyn kolejowych, które odbywają się regularnie,
P4, a więc poziom czwarty, jest naprawą rewizyjną pojazdu. Utrzymuje się, że ten właśnie poziom jest poziomem najbardziej zasadniczym dla dalszej bezpiecznej eksploatacji pojazdu. W zakresie punktu czwartego utrzymania pojazdów szynowych odnajdziemy konieczność wymiany np. wszystkich elementów gumowych i gumowo-metalowych, które wchodzą w skład wyposażenia poszczególnych części pojazdów (a zwłaszcza systemu sprężynowania pierwszego i drugiego stopnia, w tym kompletnych systemów pneumatycznych wraz ze sprężyną awaryjną). Wymiany takie muszą zostać wykonane po okresie 8 lat lub przebiegu 1,2 mln km (w układzie co wystąpi najpierw). . Regularna wymiana elementów gumowych oraz gumowo-metalowych jest o tyle istotna, że ulegają one eksploatacji nie tylko ze względu na wykonywaną pracę czy oddziałujące obciążenie, ale również ze względu na ekspozycję zewnętrzną, a co za tym idzie – działanie warunków atmosferycznych (na przykład słońca, czyli promieni UV, które przyspieszają proces kruszenia gumy oraz jej starzenia i w efekcie – powodują spadek jej sztywności, a to z kolei znacząco obniża poziom bezpieczeństwa jazdy).

serwis pojazdow szynowych 2
Źródło: https://tc.mmrgroup.pl/


W kontekście poziomu czwartego istotna jest również regularna wymiana sprężyn awaryjnych w drugim stopniu usprężynowania. Sprężyny awaryjne – mimo swojej nazwy – nie działają wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, gdy awarii ulegnie miech pneumatyczny. Są one dość aktywne również w warunkach standardowych, a ich rolą jest przenoszenie obciążeń. Dodatkowo – co warto podkreślić – podczas swojego działania sprężyny awaryjne odkształcają się, wykonując pionowe i poziome ruchy. Dla zachowania bezpieczeństwa kierującego pojazdem, osób nim podróżujących czy innych uczestników ruchu kolejowego, należy wymieniać je z takim samym zaangażowaniem, co elementy gumowe.
P5, czyli poziom piąty, zakłada natomiast wykonywanie napraw.

Dlaczego Dokumentacja Systemu Utrzymywania jest tak ważna?
Odpowiedź jest prosta: przestrzeganie zasad w niej zawartych i wytycznych, które wskazują kierunek serwisowania pojazdów szynowych, jest gwarancją bezpieczeństwa zarówno podróżowania tego typu pojazdami, jak i prowadzenia ich. Zlekceważenie któregokolwiek z punktów utrzymania pojazdów, niewykonanie go w określonym czasie, czy też wykonanie go w sposób niestaranny i powierzchowny może przynieść katastrofalne skutki, do których zaliczyć możemy między innymi wykolejenie się pojazdu i inne wypadki komunikacyjne. W celu zachowania wszelkich procedur warto kontrolować pracę serwisów i zawsze trzymać pieczę nad serwisowanymi pojazdami. Nie mamy przecież pewności, że każdy zakład serwisujący ściśle przestrzega wszystkich wytycznych DSU.
Pomocna okazuje się również jedna z publikacji Urzędu Transportu Kolejowego. Wydany przez niego poradnik w sposób jasny wskazuje na przepisy dotyczące obowiązku serwisowania pojazdów szynowych, a także pomaga rozeznać się w sytuacjach wyjątkowych – takich, jak chociażby, zmiany zaprowadzane w pojazdach z inicjatywy przewoźnika.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 10 luty 2022 11:03
Zaloguj się by skomentować