Zaloguj się

POLREGIO S.A. inwestuje w halę utrzymania taboru w Skarżysku-Kamiennej

Nowoczesna, ekologiczna i efektywna energetycznie hala pomieści warsztaty, magazyn wysokiego składowania, zaplecze socjalno-biurowe oraz myjnię dla pociągów. Inwestycja POLREGIO S.A. o wartości blisko 40 mln złotych, której zakończenie planowane jest na I kwartał 2023 r., powstanie w Skarżysku-Kamiennej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i lokalnych zainaugurowali budowę nowego punktu utrzymania taboru POLREGIO. Inwestycję o wartości 40 mln zł, która zapewni zatrudnienie 60 osobom, z czego 20 to nowe etaty, umożliwi podpisana w 2020 roku wieloletnia umowa ramowa pomiędzy POLREGIO S.A. a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

- Punkty utrzymaniowe, stacje techniczno-postojowe to inwestycje niekoniecznie widoczne dla pasażera, choć ważne z punktu widzenia kolejarzy. One umożliwiają utrzymanie taboru kolejowego na najwyższym poziomie, aby był bezpieczny i czysty, a pasażer mógł wsiąść i jechać – mówi Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury.

Obiekt spełni wszystkie współczesne wymogi, jeśli chodzi o ekologię i energooszczędność. Na dachu hali zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a wentylacja będzie wyposażona w instalację do odzysku ciepła. Powstanie również przejazdowa myjnia dla pojazdów kolejowych, ze stanowiskami mycia podwozia i nawadniania taboru, wyposażona w instalację wtórnego wykorzystania wód przemysłowych, jak również wód opadowych.

- Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię POLREGIO, jaką jest osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania i napraw nowoczesnych pojazdów kolejowych. Dzięki niej spółka zwiększy potencjał do rozwoju, zarówno w realizacji umów PSC w południowo-wschodniej Polsce, jak i działalności komercyjnej – podkreśla Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO S.A.

Budowa punktu utrzymania taboru w Skarżysku-Kamiennej jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym, wynikającym z podpisanej z województwem świętokrzyskim umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich do 2030 roku. Inauguruje wieloletni plan inwestycyjny spółki w wysokości 7 mld zł na zakup i modernizację ok. 300 pociągów oraz modernizację i budowę punktów zaplecza technicznego.

Źródło: PAP MediaRoom

Czytaj także:
MagRail przyspiesza – testowy tor kolejowy już gotowy
Finalizacja dużej transakcji na polskim rynku kolejowym
Globalny rynek przewozów kolejowych. Miniony rok i spojrzenie w przyszłość przez ekspertów GEFCO

Zaloguj się by skomentować