Zaloguj się

Air France prezentuje nową strategię redukcji emisji CO2

Aby osiągnąć cel wyznaczony podczas Porozumienia Klimatycznego ONZ podpisanego w Paryżu, które zakłada ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2°C, w celu przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, branża lotnicza musi przyspieszyć transformację swojej działalności względem środowiska. W związku z tym linie lotnicze Air France uruchamiają program „Air France ACT”, który określa nową strategię redukcji emisji CO2.

Program "AIR FRANCE ACT", którego strategia opiera się na 3 głównych celach:

  • W pierwszej kolejności, ograniczenie emisji bezpośrednio generowanych przez operacje lotnicze Air France;
  • Po drugie, ograniczenie emisji pośrednich w łańcuchu dostaw, które są generowane przed i po operacjach lotniczych;
  • Ponadto wsparcie projektów, które mają na celu pochłanianie CO2 z atmosfery.

„Air France ACT” ucieleśnia przejrzystą, realistyczną i naukowo popartą strategię zaadaptowaną do działalności linii, która prowadzi do transformacji jej działalności względem środowiska, poprzez konkretne i wymierne działania.

Dekarbonizacja lotnictwa jest trudna i wymaga czasu. Proces ten opiera się na ścisłej współpracy między różnymi podmiotami: producentami samolotów i silników, dostawcami paliwa, portami lotniczymi, kontrolą ruchu lotniczego, organami władzy, jak też instytutami badawczymi i naukowymi.

Redukcja emisji C02 o 30 procent na pasażera/km do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019 to 12 procent niższa emisji w wartościach bezwzględnych

Nowa strategia dekarbonizacji zakłada, że do roku 2030 Air France obniży emisję CO2 na pasażera na kilometr o 30 procent w porównaniu z rokiem 2019. Obrany cel nie obejmuje tak zwanych działań kompensujących, ale wyłącznie metody prowadzące do redukcji emisji bezpośrednich i pośrednich. Oznacza to odpowiednio 12-procentowy spadek całkowitej emisji generowanej przez firmę w okresie 2019-2030, zgodnie z oczekiwanymi zmianami w działalności i po uwzględnieniu 6-procentowej redukcji osiągniętej już w latach 2005-2019.

Obrany kierunek zmian opiera się na naukowej metodzie oceny opracowanej przez niezależną organizację referencyjną SBTi (inicjatywa Science-Based Target), której została przedłożona celem zatwierdzenia. SBTi - Science Based Targets to wspólna inicjatywa CDP (organizacji non-profit promującej mierzenie śladu środowiskowego działań firm i organizacji), ONZ Global Compact i WWF, która wyznaczyła poziom redukcji emisji CO2, jaki musi osiągnąć sektor transportu lotniczego, zgodne z porozumieniem paryskim.

Zerowa emisja netto do 2050 roku

Air France dąży do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 roku. Będzie to realizowane po pierwsze poprzez drastyczną minimalizację emisji CO2 z własnej działalności. Po drugie, pozostałe wygenerowane przez Air France emisje mają być zneutralizowane poprzez zaangażowanie w projekty, które mają na celu pochłanianie CO2 z atmosfery (w ilościach równych pozostałym emisjom każdego roku).
Linia pracuje nad zdefiniowaniem precyzyjnej i weryfikowalnej ścieżki dekarbonizacji do 2050 r., w oparciu o zestaw hipotez – w szczególności dotyczących ewolucji ruchu lotniczego – który może się różnić. Dlatego jest to proces podlegający zmianom, ale zawsze ustalany zgodnie z wyznacznikami naukowymi, tak jak ma to miejsce w przypadku strategii na 2030 r.

Pięć priorytetowych działań w celu redukcji (i uniknięcia) emisji CO2

Aby osiągnąć wyznaczony cel, Air France uruchamia wszystkie dostępne sposoby dekarbonizacji, takie jak:

  • Modernizacja floty z wykorzystaniem paliwooszczędnych samolotów nowej generacji, takich jak Airbus A220, Airbus A350, których eksploatacja pozwala na obniżenie emisji CO2 nawet do 25 procent i redukcję hałasu średnio o 33 procent. Obecnie tego typu samoloty stanowią 7 procent floty Air France. Do 2030 roku, dzięki inwestycjom w wysokości jednego miliarda Euro rocznie, które są zaplanowane do 2025 roku, nowe energooszczędne samoloty będą stanowiły 70 procent floty Air France.
  • Zwiększone wykorzystanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), które umożliwia obniżenie emisji CO2 średnio o 80 procent w całym cyklu życia. Paliwa te powstają w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym i nie konkurują z łańcuchem dostaw żywności. Zgodnie z francuskimi przepisami, od 1 stycznia 2022 r. wszystkie loty Air France rozpoczynające się we Francji korzystają z paliwa zawierającego ekwiwalent 1-procentowej domieszki SAF. Celem linii jest zwiększenie udziału SAF we wszystkich swoich lotach do 10 procent do roku 2030, a następnie do 63 procent do roku 2050.
  • Stosowanie rozwiązań w zakresie efektywnego realizowania operacji lotniczych i procedur ograniczających zużycie paliwa, takich jak między innymi: techniki ekopilotażu, w ramach możliwości kołowanie na jednym silniku, optymalizacja ścieżek lotu z użyciem sztucznej inteligencji, podchodzenie do lądowania w trybie ciągłym we ścisłej współpracy z kontrolą ruchu lotniczego. Wspomniane działania, które są możliwe dzięki odpowiednio przeszkolonym załogom, pozwalają obniżyć emisję CO2 średnio o 2-3 procent w ciągu roku.
  • Wprowadzenie bardziej odpowiedzialnej oferty cateringowej w celu zmniejszenia śladu węglowego. Zarówno na pokładach samolotów, jak też w salonach lotniskowych, Air France stara się serwować jak najwięcej lokalnych i sezonowych produktów. Ponadto, aby ograniczyć do minimum marnotrawstwo żywności, linia prosi pasażerów klasy z biznes na lotach dalekiego zasięgu o wstępną preselekcję dań. Trwa też proces wycofywania jednorazowych naczyń. Do końca 2022 roku Air France wyeliminuje 90 procent plastikowych naczyń jednorazowego użytku w porównaniu z 2018 roku. Wcześniej, w 2019 roku, linia zastąpiła wszystkie plastikowe kubki, sztućce i mieszadełka, naczyniami wykonanymi z alternatywnych, przyjaznych środowisku materiałów.
  • Rozwój transportu intermodalnego, aby klienci mieli możliwość wyboru niskoemisyjnych, alternatywnych środków transportu, zwłaszcza w przypadku podróży na krótkich dystansach, przy wzmocnionej współpracy między Air France i SNCF.

Air France obserwuje zmieniające się trendy w zachowaniu swoich klientów, zwłaszcza w odniesieniu do planowania podróży. Linia deklaruje, że będzie dostosowywać swoje usługi, aby wspierać swoich pasażerów, bez względu na to czy zdecydują się podróżować rzadziej, czy planować dłuższe wyjazdy lub łączyć podróże służbowe z prywatnymi. Przewoźnik chce udostępnić im narzędzia do realizacji podróży, zgodnie z ich preferencjami, jak też dalej inwestować w program zrównoważonego paliwa lotniczego, poza obowiązującymi wymogami.

Szczegółowe informacje na temat nowej strategii Air France względem środowiska „Air France ACT”, są dostępne na dedykowanej stronie airfranceact.airfrance.com. ruszyła też kampania promocyjna, ze specjalnie przygotowanym filmem, który jest dostępny tutaj.

Czytaj także:
- DACHSER z nowym połączeniem lotniczym między Europą a Azją
Nowe Boeingi dla Kuehne+Nagel
Lockheed Martin wdroży cyfrowego bliźniaka Siemensa

Zaloguj się by skomentować