Zaloguj się

Jak zminimalizować wpływ lotnictwa na środowisko?

Linie członkowskie sojuszu SkyTeam, a wśród nich Air France i KLM stanęły w szranki w konkursie „Skyteam Sustainable Flight Challenge”, poszukując skutecznych sposobów walki z emisją CO2. W ostatnich dniach linie Air France i KLM zrealizowały cztery specjalne loty, podczas których zastosowano wszystkie aktualnie dostępne środki i narzędzia w celu maksymalnej redukcji emisji CO2 i minimalizacji wpływu na środowisko. Dwa rejsowe loty Air France - do Montrealu i Lizbony oraz dwa połączenia KLM - do Edmonton i Porto odbyły się w ramach projektu „Skyteam Sustainable Flight Challenge”, w którym bierze udział szesnastu członków sojuszu SkyTeam. W pierwszej połowie maja b.r. linie zrzeszone w aliansie podejmują wyzwanie przeprowadzenia możliwie najbardziej ekologicznych operacji lotniczych, aby stymulować innowacje oraz wspólnie gromadzić wiedzę i dzielić się doświadczeniami. Projekt ma także na celu przyspieszenie transformacji branży lotniczej, aby przeciwdziałać skutkom kryzysu klimatycznego.

Poprzez udział w akcji, Air France i KLM mają zamiar:

  • po pierwsze - mierzyć skuteczność dostępnych już rozwiązań, takich jak np. stosowanie zrównoważonych paliw lotniczych,
  • po drugie - badać nowe, innowacyjne metody, takie jak np. szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji do optymalizacji trasy lotu czy bezzałogowy transport bagażu na lotnisku,
  • po trzecie – zaangażować pasażerów i tworzyć usługę lotniczą w poszanowaniu środowiska, zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Pomysłodawcą „Skyteam Sustainable Flight Challenge” jest grupa entuzjastycznych pracowników KLM, zainspirowanych słynnym wyścigiem lotniczym Londyn-Melbourne, który odbył się w 1934 roku. Podobnie jak kiedyś wyzwaniem były loty dalekiego zasięgu i globalny dostęp do świata, teraz głównym zadaniem całej branży lotniczej jest obniżenie emisji dwutlenku węgla. Pod koniec czerwca wyniki uczestniczących w tym projekcie linii lotniczych zostaną ocenione przez niezależną komisję w czterech kategoriach: wpływ, innowacyjność, skalowalność i współpraca, a cała zgromadzona wiedza zostanie udostępniona partnerom SkyTeam.

W ramach projektu „Skyteam Sustainable Flight Challenge” linie KLM zrealizowały dwa loty, które odbyły się 7 maja b.r.: rejs KL0675 z Amsterdamu do Edmonton (Kanada) oraz rejs KL1713 z Amsterdamu do Porto (Portugalia). Podczas tych lotów KLM zastosował następujące działania i narzędzia, mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i zmniejszenie wpływu operacji lotniczej na środowisko naturalne:

1. Energooszczędne samoloty – loty zrealizowano aktualnie najbardziej energooszczędnymi samolotami we flocie KLM: Boeingiem 787-10 (rejs do Edmonton) oraz Embraerem 190 (rejs do Porto), które ze względu na swoją budowę, wagę i parametry silników pozwalają na mniejsze spalanie, a tym samym niższą emisję CO2. Zastosowanie energooszczędnej floty jest jednym z dwóch (obok zrównoważonego paliwa lotniczego) najskuteczniejszych sposobów redukcji emisji CO2;

2. Zrównoważone paliwo lotnicze – podczas wspomnianych lotów, samoloty były napędzane mieszanką składającą się z 39 procent zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF);

3. Obniżenie wagi całkowitej samolotu – KLM podjął szereg działań aby zminimalizować całkowitą wagę samolotu, między innymi:

  • Za pomocą modelowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dokładnie obliczono przewidywane zapotrzebowania na wodę podczas lotu, tankując dokładną ilość;
  • Przed lotem, pasażerów klasy biznes (World Business Class) poproszono o wcześniejszy wybór preferowanego posiłku, aby załadować na pokład tylko niezbędny catering;

4. Eko-pilotaż – dzięki ścisłej współpracy pilotów z kontrolerami ruchu lotniczego, podczas obu rejsów zastosowano najbardziej optymalną trasę przelotu, unikając zbędnych „objazdów”.

5. Optymalizacja załadunku – załadunek samolotu został maksymalnie zoptymalizowany, aby zapewnić najlepszy środek ciężkości, co pozwoliło poprawić aerodynamikę i wygenerować oszczędności paliwa od 1,5 do 2 procent;

6. Cargo w ładowni podróżowało na lżejszych paletach, zabezpieczone lżejszymi siatkami;

7. Zeroemisyjna obsługa naziemna – załadunek rejsów odbył się za pośrednictwem pojazdów napędzanych energią elektryczną lub biodieslem;

8. Indywidualna kompensacja CO2 - pasażerowie obu rejsów zostali poinformowani o udziale w specjalnym locie oraz o tym, jak mogą podróżować w sposób bardziej zrównoważony, na przykład poprzez kompensację śladu węglowego swojego lotu za pośrednictwem CO2ZERO lub poprzez wniesienie wkładu na zakup dodatkowego SAF.

Trzy lata temu, w 2019 roku KLM zainicjował kampanię „Lataj odpowiedzialnie” (Fly Responsibly) zapraszając inne linie lotnicze do współpracy i dzielenia się najlepszymi praktykami po to, aby wspólnie zmieniać naszą branżę i realizować operacje lotnicze w sposób bardziej zrównoważony. Teraz nadszedł czas na kolejny krok i bardziej konkretne wyzwanie: Która linia lotnicza zdoła realizować zarówno dalekie, jak i krótkodystansowe loty w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska? Inicjatywa „Sustainable Flight Challenge”, w której bierzemy udział, wywołała olbrzymi entuzjazm wśród naszych pracowników, którzy przedstawiają swoje pomysły na to, jak możemy latać bardziej ekologicznie. Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, że linie członkowskie sojuszu zgodziły się podjąć wyzwanie i podzielić zdobytymi doświadczeniami. Nie sposób też pominąć zaangażowania naszych klientów oraz partnerów z branży, takich jak producenci paliwa zrównoważonego (SAF), producenci silników lotniczych, lotniska i wielu innych. Ten duch współpracy sprawia, że transformacja lotnictwa w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości jest możliwa i wykonalna. – powiedział René de Groot, dyrektor operacyjny KLM

Podczas wspomnianych lotów specjalnych KLM do Kanady i Portugalii zastosowano łącznie ponad 50 nowych i dotychczas stosowanych metod i narzędzi w celu maksymalnej redukcji emisji CO2 i minimalizacji wpływu na środowisko. W projekcie zaangażowane były wszystkie działy KLM oraz liczni partnerzy, między innymi lotnisko Edmonton, lotnisko Amsterdam Schiphol, kontrola ruchu lotniczego w Holandii (LVNL) i General Electric. Zastosowane środki, a w szczególności nowe metody i narzędzia zostaną poddane ocenie, aby następnie podjąć decyzję co do ich dalszego wdrażania.

Więcej informacji na temat Skyteam Sustainable Flight Challenge jest dostępnych na stronie sustainableflightchallenge.com

Czytaj także:
Air France obniża emisję prawie o połowę podczas dwóch lotów specjalnych
Nowe Boeingi dla Kuehne+Nagel
Air France prezentuje nową strategię redukcji emisji CO2

Zaloguj się by skomentować