Zaloguj się

„Mobility 2032. Czy jesteś gotowy?” – najnowszy raport PITD i Webfleet Solutions już do pobrania

Raport „Mobility 2032. Czy jesteś gotowy?” odpowiada na pytania, jak będzie wyglądał transport drogowy w 2032 roku. Odnosi się do wyzwań technologicznych, celów polityki klimatycznej względem transportu, a także tego, jak nowoczesna flota wpływa na walkę z emisją CO2.

26 kwietnia 2022 r. odbyła się dyskusja ekspertów na temat wyzwań branży TSL w zakresie mobilności, w ramach wydarzenia Webfleet Mobility Conference. Konferencja odbywała się pod hasłem „Mobilność 2032: czy jesteś gotowy” i to zagadnienie Webfleet Solutions oraz Polski Instytut Transportu Drogowego kontynuują w raporcie Raport Mobility 2032: Czy jesteś gotowy?

Badanie zrealizowano w grupie 110 respondentów, w której 52,8% osób stanowili przedstawiciele branży transportowej, 31,5% przedstawiciele sektora spedycyjno-transportowego oraz pozostałe 15,7% osoby z branży handlowej, produkcyjnej i podmiotów świadczących usługi kurierskie. Wśród nich największą grupę tworzyły firmy zatrudniające do 10 pracowników (37,1%) oraz firmy, w których dominowała flota o dmc powyżej 3,5t – 82%.

- Do 2050 roku kraje Unii Europejskiej zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną, która dotyczy również transportu, uważanego za jeden z głównych emiterów spalin. Polska już zadeklarowała, że od 2035 roku wprowadzi zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. By sprawdzić, jak Polskie firmy są gotowe na tę zmianę, wspólnie z Webfleet Solutions przygotowaliśmy raport, w którym zostały sprawdzone główne kierunki firm transportowych i logistycznych na następne 10 lat. Dzięki badaniom udało nam się uzyskać informacje, jakie są największe trendy w branży TSL, co jest priorytetem w najbliższych latach dla firm oraz jakie są bariery wdrażania nowych technologii – mówi dr inż. Justyna Świeboda, Prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Nowoczesna flota, a walka z CO2
Zgodnie z deklaracją COP26, Polska zobowiązała się od 2035 roku wprowadzić zakaz sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi. Dzięki raportowi można ustalić, jak firmy wpisują się w trend walki ze śladem węglowym. Z badania wynika, że 3/5 badanych zdaje sobie sprawę z nadchodzących zmian prawnych. 32,4% badanych ma w planach zwiększenie efektywności paliwowej poprzez zużywanie mniejszej ilości węgla, ropy i gazu. Blisko 1/4 badanych stawia na odnawialne źródła energii. Napęd elektryczny w transporcie dalekobieżnym to wciąż pieśń przyszłości. Tylko dla 15% jest to kwestia bardzo istotna, a tylko 10% zamierza wprowadzić do swojej floty pojazdy EV w perspektywie 1-3 lat.

Cyfrowe technologie w praktycznym zastosowaniu
Ponad 2/3 badanych wykorzystuje lub chciałaby korzystać z technologii dedykowanych do zarządzania transportem, w tym dokumentów elektronicznych i systemów do zarządzania flotą. Jedynie 1 na 10 respondentów stwierdziło, że nie zamierza ich wdrażać w życie. Wśród najpopularniejszych rozwiązań znalazły się systemy telematyczne (w tym monitoring GPS) wybrany przez 20,6% respondentów. Podobnym zainteresowaniem cieszą się: giełdy transportowe/platformy logistyczne (17,2%) oraz dokumenty elektroniczne (13,4%).
Jeśli chodzi o wdrożenie nowych narzędzi to najbardziej pożądane są systemy umożliwiające automatyzację procesów i obsługę zleceń transportowych (26,6%). Podobnie nastawienie jest do korzystania z narzędzi analizy i doskonalenia stylu jazy kierowców (eco-driving), 25,4% zadeklarowało takie plany.
Szybkość i chęć wdrażania nowych technologii zależy od wielu czynników. Badanie i Raport Mobility 2032: Czy jesteś gotowy? zaprezentowały obszary, w których branża powinna zachęcać do cyfryzacji i edukacji w tym zakresie, jak również generowania oszczędności w firmach. Brak budżetu (25,5%) oraz wysoki koszt inwestycji (25%) są głównymi powodami hamującymi wprowadzenie narzędzi wśród ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się nieznajomość technologii (13%), niezadowalająca relacja korzyści do ceny (10,9%) i obawa pracowników przed korzystaniem z nowych technologii (9,8%).

Priorytety branży TSL
Raport wykazał, że priorytetami działalności firm są głównie zagadnienia związane bezpośrednio z działalnością operacyjną. Najważniejsze kwestie to automatyzacja procesów, cyberbezpieczeństwo, przeszkolony personel oraz integracja z giełdami i platformami cyfrowymi. Spośród wszystkich ocenianych priorytetów, ponad połowa respondentów uznała je za bardzo ważne. Według uzyskanych danych, cele odnoszące się do polityki klimatycznej oraz działania związane z dekarbonizacją okazały się mniej ważne. Najmniej istotne dla respondentów okazały się: otwarcie oddziału firmy w innym państwie (41,6%) oraz elektryfikacja floty (40,4%).

Sytuacja na rynku kierowców
Braki kadrowe to obecnie jeden z najbardziej palących problemów w branży transportowej w Polsce. Szczególnie ważny jest to aspekt dla badanych firm, ponieważ aż 84,3% zatrudnia kierowców. U 37,3% firm zaobserwowało istotne ruchy kadrowe, a 46,7% uważa, że sytuacja w następnych 1-3 miesiącach się pogorszy. By przeciwdziałać zmianom, respondenci wdrażają najczęściej: szkolenia dla zatrudnianych kierowców (18,4%), inwestycje w nowoczesną flotę (17,9%) oraz zatrudnienie kierowców z innych rynków (17,3%). Temu problemowi nie sprzyja wprowadzenie Pakietu Mobilności oraz trwający konflikt w Ukrainie. Oprócz tego same regulacje prawne i sankcję nałożone na Wschodzie spowodowały, że w ostatnich dwóch miesiącach 48% badanych wycofało się z realizacji tras, głównie do Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • 32,4% firm ogranicza emisję dwutlenku węgla poprzez zwiększenie efektywności paliwowej
  • 20,6% korzysta lub chciałaby korzystać z systemów telematycznych
  • 26,6% przedstawicieli branży TSL planuje wdrożyć systemy automatyzacji procesów i obsługi zleceń transportowych
  • Najważniejszymi priorytetami firm z branży TSL jest automatyzacja procesów, cyberbezpieczeństwo, przeszkolony personel oraz integracja z giełdami i platformami cyfrowymi
  • 40,4% firm uważa, że elektryfikacja floty nie jest istotnym priorytetem
  • 46,7% firm spodziewa się pogorszenia sytuacji na rynku kierowców w następnych 1-3 miesiącach

- Rewolucja technologiczna trwa i nie ma wątpliwości, że nadchodząca dekada zmieni oblicze transportu oraz sposób funkcjonowania firm flotowych nie do poznania. Obecnie wszyscy jesteśmy bardziej skoncentrowani na neutralizacji zmian i wyzwań, które przyniósł nam rok 2022, niż na konstruowaniu długofalowych strategii, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach tego raportu – mówi Dariusz Terlecki, Dyrektor Regionalny Polska & EE w Webfleet Solutions. – Cieszy fakt, że aż 58% chce stawiać na automatyzację procesów, blisko 43% zamierza eliminować "papierkową" robotę i chce digitalizować obieg dokumentów, a ponad 50% widzi istotne korzyści w integracji z giełdami i platformami transportowymi.

Mobilność biznesowa się zmienia, a postęp technologiczny i innowacje będą go transformować w sposób wykładniczy. Firmy transportowe chcąc się dalej rozwijać i budować przewagę konkurencyjną muszą nie tylko szybko adaptować się do tych zmian, ale i je antycypować.

Co blokuje firmy przed szerokim wdrożeniem zielonych technologii? Co może dać przedsiębiorstwom szersze zastosowania telematyki? Jak przygotować się do rewolucji cyfrowej? Na te i szereg innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedzi w najnowszym raporcie: Mobility 2032. Czy jesteś gotowy?, który można BEZPŁATNIE pobrać ze strony: https://pitd.org.pl/mobility-raport/

Raport został objęty patronatem medialnym przez Media Logistyka.

Posłuchaj podcastu o wnioskach z raportu "Mobility 2031 - czy jesteś gotowy?"

Czytaj także:
Zielona logistyka – zwykły trend czy nowy zwrot w biznesie?
3.000 uczestników Webfleet Mobility Conference 2022
RAPORT - Pojazdy elektryczne zdominują 70% rynku już w 2040 r.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 18 lipiec 2022 11:19
Zaloguj się by skomentować