Zaloguj się

IKEA Retail zwiększa udział energii odnawialnej

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

Spółka Ingka Investments, która wraz z siecią IKEA stanowi podstawową działalność Ingka Group, nabywa w Polsce gotową do budowy farmę wiatrową i park solarny o łącznej mocy 92 MW. Całkowita wartość transakcji wynosi 190 mln euro.

Ważnym elementem realizacji planów klimatycznych IKEA są inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Umowa na nowy projekt została podpisana z OX2, wiodącą firmą w dziedzinie wielkoskalowej energetyki wiatrowej i słonecznej na lądzie. Obie inwestycje mają zostać ukończone do końca 2024 roku, a ich celem jest zapewnienie długoterminowego dostępu do energii odnawialnej dla IKEA Retail i jej partnerów w Polsce. Inwestycja obniży ślad klimatyczny IKEA i przyczyni się do tego, że w skali globalnej stanie się biznesem pozytywnym dla klimatu do 2030 roku.

Na inwestycję składać się będzie farma wiatrowa o mocy 63 MW w miejscowości Wysoka (woj. wielkopolskie) oraz farma fotowoltaiczna o mocy 29 MW w miejscowości Recz (woj. zachodniopomorskie). Połączone portfolio będzie produkować około 210 GWh rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 36 tys. gospodarstw domowych.

– Cieszymy się, że możemy rozwijać nasze portfolio energii odnawialnej w Polsce. Nowa inwestycja stanowi ważny krok dla Ingka Investments, który przekłada się na dalsze zmniejszanie śladu klimatycznego IKEA Retail, w tym dystrybucji i logistyki, a także wśród partnerów IKEA w całym kraju. Po ostatnich inwestycjach w energię odnawialną w Hiszpanii i Niemczech, projekty w Polsce są dowodem naszego stałego zaangażowania w projekty w tych krajach, w których działa IKEA Retail oraz zwiększania udziału energii odnawialnej w łańcuchu wartości IKEA – mówi Krister Mattsson, Dyrektor Zarządzający Ingka Investments.

Od 2009 roku Grupa Ingka zainwestowała 2,9 mld euro w projekty OZE związane z energetyką wiatrową i słoneczną, dzięki czemu firma wytwarza na całym świecie więcej energii odnawialnej niż jej zużywa. Wkraczając w decydującą dekadę działań na rzecz klimatu, Ingka Investments zobowiązała się do zwiększenia swoich inwestycji w energię odnawialną do 6,5 mld euro, co ma być kolejnym krokiem w kierunku 100% energii odnawialnej w całym łańcuchu wartości.

– Energia słoneczna jest kluczowym elementem strategii OX2, mającej na celu dywersyfikację naszego portfolio. Będzie ona także równie istotna w miksie energetycznym krajów, w których działamy. Jako OX2 chcemy odgrywać wiodącą rolę w przyspieszaniu tego rozwoju. Bardzo się cieszę, że Ingka Investments jest nabywcą naszego pierwszego projektu solarnego i już od 12 lat kontynuujemy owocną współpracę – mówi Paul Stormoen, Prezes Zarządu OX2 AB.

Polska jest krajem, w którym IKEA Retail zainwestowała w latach 2011-2016 blisko 1 mld złotych, stając się posiadaczem drugiego co do wielkości portfela OZE w IKEA na świecie, zaraz po rynku amerykańskim.

– W Polsce posiadamy obecnie 80 turbin na 6 farmach wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. W roku finansowym 2021 wyprodukowały one 394 GWh energii, czyli więcej, niż zużywamy w naszej działalności IKEA w sklepach, magazynach i centrach dystrybucyjnych – mówi Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail w Polsce.

IKEA Retail stale inwestuje w OZE w Polsce, czego przykładem są instalacje fotowoltaiczne na dachach sklepów lub centrów dystrybucyjnych. Oprócz inwestycji w OZE oraz produkcji własnej marka daje możliwość przejścia na energię słoneczną także swoim klientom. We współpracy z firmą E.ON opracowała ofertę paneli fotowoltaicznych i wraz z partnerem solarnym przeprowadzają klientów przez każdy etap procesu, od wstępnej konsultacji po uruchomienie instalacji w ich domach. Dzięki wieloletniej gwarancji firmy E.ON na każdą instalację oferta solarna spełnia wymogi IKEA dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Obecnie Grupa Ingka zarządza 575 turbinami wiatrowymi w 17 krajach, 20 parkami solarnymi i posiada 935 tys. paneli słonecznych na dachach sklepów i magazynów IKEA. Łączna moc energii odnawialnej wynosi ponad 2,3 GW, co odpowiada rocznemu zużyciu energii przez ponad 1,25 mln europejskich gospodarstw domowych. Do 2025 roku Grupa Ingka chce, by energia elektryczna zużywana w jej jednostkach pochodziła w 100% ze źródeł odnawialnych.

Aby osiągnąć ten cel, Ingka Investments nadal rozwija współpracę z partnerami z branży energii odnawialnej w Europie i Ameryce Północnej, a także planuje działania w kolejnych krajach, takich jak Australia, Japonia, Korea Południowa i Indie.

IKEA zobowiązała się także do bycia biznesem pozytywnym dla klimatu do 2030 roku, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o więcej niż emituje łańcuch wartości marki, przy jednoczesnym rozwoju swojej działalności. Jako największy sprzedawca detaliczny w systemie franczyzowym IKEA, Grupa Ingka ma do odegrania ważną rolę poprzez zmniejszenie śladu klimatycznego w swojej działalności, dostawach dla klientów, ich podróżach, a także poprzez świadczenie dla nich usług cyrkularnych.

Źródło: IKEA

Czytaj także:
Najbardziej zaawansowane i neutralne węglowo centrum logistyczne adidas
Powołano Mazowiecką Dolinę Wodorową
Glovo staje się pierwszym dostawcą neutralnym klimatycznie

Zaloguj się by skomentować