Zaloguj się

Łukasiewicz - PIT zainaugurował działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacji Cyfrowej - we współpracy z Horyzontalnym Punktem Kontaktowym Polska Zachodnia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny zainaugurował działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacji Cyfrowej (BPK TC). Celem jest zapewnienie wsparcia polskim instytucjom w aplikowaniu do programu Horyzont Europa. W trakcie inauguracji, która odbyła się w połowie czerwca tego roku, podpisano list intencyjny z Horyzontalnym Punktem Kontaktowym (HPK) Polska Zachodnia.

Polska nie jest w czołówce krajów Unii Europejskiej pozyskujących środki z programu finansowania badań Horyzont Europa 2020. Głównymi beneficjentami są wciąż państwa tzw. starej UE, w których współpraca nauki z biznesem ma zdecydowanie dłuższą tradycję.

- Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. Stworzenie BPK to efekt przyznanego instytutom Łukasiewicza zadania prowadzenia punktów kontaktowych poszczególnych branż, których celem jest wsparcie partnerów biznesowych i naukowych w pozyskiwaniu grantów na innowacyjne projekty badawcze i w konsekwencji zwiększenie udziału Polski w programie Horyzont Europa – podkreśla dr Przemysław Zawodny, Z-ca Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

- Wierzymy, iż współpraca z BPK TC umożliwi nam lepsze wykorzystanie potencjału jednostek badawczych oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców wspólnymi projektami. Należy podkreślić, że nasi eksperci od ponad 20 lat specjalizują się w pozyskiwaniu środków UE dla rozwoju biznesu i badań naukowych. Wspieramy podmioty w pisaniu wniosków o unijne dofinansowanie oraz realizowaniu i rozliczaniu projektów. Obecny HPK Polska Zachodnia może się pochwalić najbogatszymi w Polsce osiągnięciami w zakresie zdobywania projektów z programów ramowych Komisji Europejskiej – zaznacza Joanna Bosiacka-Kniat, Kierownik Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia.

Branżowe Punkty Kontaktowe powstały z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ich celem, obok wsparcia w pozyskiwaniu unijnych funduszy, jest integrowanie środowisk skupionych wokół innowacji w zakresie zdrowia, technologii cyfrowych, gospodarki wodorowej, mobilności ekologicznej, metrologii i zrównoważonych rozwiązań opartych na biotechnologii.

W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które są wyspecjalizowane w określonych branżach oraz posiadają zarówno dostęp do eksperckiej wiedzy naukowo-technicznej, jak i odpowiednie zasoby kadrowe, technologiczne oraz infrastrukturalne. Łukasiewicz udziela wsparcia poprzez Branżowe Punkty Kontaktowe w następujących obszarach: Zrównoważona gospodarka, Transformacja cyfrowa, Technologie medyczne i zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Technologie niskoemisyjne i czysta energia oraz Przemysł 4.0.

- BPK Transformacja Cyfrowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem technologii, w tym Internetu Rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI) czy automatyzacji przyczyniającej się do optymalizacji i doskonalenia procesów. Dodatkowo koncentruje się na usprawnieniu komunikacji oraz wymianie informacji w oparciu o wykorzystanie dużej ilości danych, pozwalających na predykcje i lepsze planowanie operacyjne oraz budowanie relacji. Prowadzone działania dotyczą wszystkich dziedzin życia oraz sektorów gospodarki i mają na celu rozwój inteligentnych rozwiązań – dodaje Małgorzata Kirchner, koordynator BPK TC.

Ze wsparcia Branżowego Punktu Kontaktowego mogą korzystać instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy, stowarzyszenia, fundacje czy organizacje międzynarodowe. W ramach działań BPK planowanych jest szereg eventów, w tym specjalistyczne warsztaty i szkolenia, wydarzenia matchmakingowe i networkingowe oraz indywidualne konsultacje obszarowe. Celem BPK jest również włączanie się w partnerstwa międzynarodowe i współpraca z międzynarodowymi organizacjami badawczymi.

Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacji Cyfrowej będzie znajdował się w siedzibie Łukasiewicz - PIT: Poznań, ul. Estkowskiego 6.

Zaloguj się by skomentować