Zaloguj się

Solaris prezentuje Raport Zrównoważonego Rozwoju

Firma Solaris opublikowała Raportu Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021, który jest w pełni dostępny na stronach internetowych spółki. Solaris kontynuuje w ten sposób działania oparte na transparentności i dialogu ze swoim otoczeniem i pracownikami.

Solaris Bus & Coach opublikował właśnie drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju. Firma podsumowała w nim działalność za 2021 rok w zakresie minimalizowania wpływu na środowisko, dobrego funkcjonowania w przestrzeni społecznej oraz zapewniania zgodności z najlepszymi standardami ładu korporacyjnego.

– Solaris dąży do tego, by polepszać jakość życia mieszkańców miast i miasteczek oraz zapewniać pasażerom jak najlepsze doświadczenia płynące z podróżowania transportem zbiorowym. Jako członek Grupy CAF oraz międzynarodowa organizacja, posiadająca 16 spółek córek w całej Europie, Solaris ma pełną świadomość swojego oddziaływania na międzynarodowe społeczności i jednocześnie swojej odpowiedzialności względem tych grup. Dlatego jako firma nieustannie pracujemy nad zmniejszaniem swojego potencjalnie negatywnego oddziaływania i rozwijaniem pozytywnych efektów swojej działalności, które w sposób kompleksowy i szczegółowy przedstawiliśmy w najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu firmy Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Raport przekrojowo przedstawia działania, które Solaris podejmuje w odpowiedzi na wyzwania, jakie niesie ze sobą rosnąca urbanizacja oraz globalne zmiany klimatyczne i cywilizacyjne. Treści zostały zebrane w czterech głównych rozdziałach: „Zrównoważone miasta”, „Środowisko”, „Ludzie” i „Ład korporacyjny”. To drugi raport Solarisa, który potwierdza konsekwencję w podejmowaniu i raportowaniu działań z zakresu ESG. Dokument został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania GRI. Wybór istotnych aspektów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz zakres raportowanych danych zostały wypracowane przy zaangażowaniu interesariuszek i interesariuszy, mających strategiczne znaczenie dla działalności Solarisa.

W Raporcie dużo miejsca poświęcono działaniom stanowiącym o sukcesach firmy: innowacjom produktowym, kolejnym inwestycjom oraz rozwiązaniom służącym oszczędzaniu zasobów, zarówno tych zużywanych w toku produkcji, jak i przez pojazdy na etapie ich eksploatacji. Intensywne działania Biura Rozwoju w obszarze zwiększania wartości nominalnej baterii zaowocowały m.in. znacznym wzrostom zasięgu pojazdów. Wśród inwestycji realizowanych w 2021 roku warto wskazać jedną z najnowocześniejszych w Europie stacji ładowania pojazdów bateryjnych Solaris Charging Park.

W 2021 roku Solaris rozpoczął kalkulację oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assesment) dwóch typów autobusów: Solaris Urbino 18 electric and Solaris Urbino 12 hybrid, a w kwietniu 2022 roku na bazie kalkulacji LCA uzyskał dla nich etykiety środowiskowe EPD (Environmental Product Declaration). Ocena ta pozwoliła firmie zidentyfikować procesy, materiały oraz komponenty, które mają największe oddziaływanie na środowisko, a dzięki temu zaplanować działania, których celem jest minimalizowanie 
ich wpływu na środowisko.

Ważnym aspektem rozwoju firmy jest rozwój osób, które ją tworzą. Solaris przedstawia w Raporcie działania dla pracowniczek i pracowników umożliwiające doskonalenie w obszarach wspierających osiąganie celów biznesowych oraz poszerzanie kompetencji zawodowych. W minionym roku w obszarze społecznym organizacja podjęła nowe działania na rzecz edukacji najmłodszych pokoleń w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej i zachęcania do korzystania z transportu publicznego. Projekt MiastoMisja był skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych i łączył w sobie konkurs kreatywny, warsztaty edukacyjne oraz grę miejską.

Raport Zrównoważonego Rozwoju podsumowujący działalność firmy Solaris w obszarze ESG w 2021 roku jest wynikiem wielomiesięcznej pracy pracowniczek i pracowników, reprezentujących różne działy Solaris Bus & Coach sp. z o.o. oraz poszczególne spółki córki w Grupie Solaris. Dokument został stworzony w języku polskim i angielskim. W trosce o środowisko naturalne firma zdecydowała się opublikować dokument wyłącznie w wersji on-line.

Raport jest dostępny na stronie: www.solarisbus.com/pl/firma/esg

Czytaj także:
ROHLIG SUUS Logistics z pierwszym raportem ESG
Cushman & Wakefield partnerem raportu „Zrównoważona logistyka: droga do ekologicznego rozwoju”
7R wskazuje cele na lata 2022-2025 i publikuje raport ESG

Zaloguj się by skomentować