Zaloguj się

GXO wdraża kolejne technologie

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

Rekordowa liczba pozyskanych klientów sprzyja wdrażaniu nowych technologii w magazynach GXO w Ameryce Północnej i Europie, które wyniesie ponad 50% więcej w 2022 roku niż w 2021 roku.Zastosowanie robotyki i robotów współpracujących wpływa na optymalizację operacji, redukcję kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa w najbardziej pracowitym okresie w roku dla branży logistycznej. GXO Logistics, Inc., operator logistyki kontraktowej wprowadza więcej innowacji i technologii z zakresu robotyki, aby wesprzeć rozwój działalności klientów i świąteczny szczyt zamówień. Do końca roku GXO będzie miało około 7,600 rozwiązań technologicznych działających w centrach logistycznych na całym świecie, w tym coboty i roboty, skanery wizyjne, zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV) oraz roboty typu "towar do człowiek", co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu z poprzednim rokiem.

– GXO wdraża więcej automatyzacji i robotyki niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ wynikające z nich korzyści są przełomowe dla naszych klientów i pracowników – powiedział Sandeep Sakharkar, Dyrektor ds. Technologii w GXO – Zastosowanie technologii sprawia, że operacje magazynowe są bardziej bezpieczne, efektywne i wydajne, a w czasach wysokiej inflacji również bardziej opłacalne i jednocześnie pozwalają podnosić kwalifikacje pracowników.

GXO skupia się na ciągłym doskonaleniu korzystając z nowych technologii dla zwiększania swych udziałów rynkowych i wzmacniania współpracy z wieloma wiodącymi markami na świecie.

Wprowadzanie nowych technologii odgrywa znaczącą rolę w zwiększaniu satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, umożliwiając im rozwój kariery zawodowej, utrzymanie zadowolenia z pracy oraz wpływa na ich chęć pozostania w firmie. Roboty współpracujące ("coboty"), roboty typu "towar do człowieka" oraz skanery ubieralne zmniejszają także fizyczne obciążenie pracą, skracając czas szkolenia w wybranych przypadkach nawet o 80%.

GXO wykorzystuje również technologie, które pomagają klientom osiągać cele środowiskowe poprzez stosowanie zarówno maszyn zmniejszających ilość odpadów dzięki dopasowaniu wielkości opakowań kartonowych, jak i zaawansowanego oprogramowania do optymalizacji zapasów.

Wraz z pogłębiającym się brakiem zasobów ludzkich oraz dynamicznym rozwojem automatyzacji pod względem jej możliwości i opłacalności, będziemy obserwować przyspieszony rozwój “robokonomii”, czyli ekonomii opartej na zastosowaniu robotów – dodał Sandeep Sakharkar. – Niezależnie od branży coraz większa liczba naszych klientów współpracuje z nami w celu zastosowania nowych technologii. Umożliwiają one większą precyzję w zarządzaniu zapasami oraz poprawiają szybkość i dokładność realizacji zamówień, dając szansę na osiągnięcie znacznych oszczędności i przewagi konkurencyjnej dzięki wsparciu GXO.

30% przychodów GXO pochodzi z obsługi magazynów zautomatyzowanych, podczas gdy średnia dla branży wynosi 5%. To sprawia, że GXO dostarcza dostosowanye do potrzeb, innowacyjne rozwiązania automatyzacji w logistyce. GXO wspiera rozwój branży łańcucha dostaw w zakresie innowacyjnego wykorzystania technologii i automatyzacji, czego dowodem jest nawiązanie współpracy z Sente Foundry, firmą z Chicago zajmującą się kapitałem wysokiego ryzyka i innowacjami, w celu wyszukiwania na całym świecie innowacyjnych startupów technologicznych oraz podpisanie wieloletniej umowy na wyłączność z 6 River Systems na rozszerzenie dostaw robotów współpracujących.

Czytaj także:
GXO wspiera OMNES poprzez działania w recyklingu i osiągnięciu 100% terminowości
Powstaje największy na świecie hub dla cobotów i autonomicznych robotów mobilnych (AMR)
GXO wykorzystuje rozwiązania AI do zwiększenia wydajności magazynu

Zaloguj się by skomentować