Zaloguj się

Jaki jest klucz wyboru międzynarodowego przewoźnika?

Zarówno firmy, jak i klienci indywidualni, stając przed wyborem operatora logistycznego, muszą rozważyć kilka czynników, kluczowych dla transportu międzynarodowego. To z jednej strony udogodnienia, takie jak możliwość śledzenia zagranicznej przesyłki czy pomoc w formalnościach celnych, z drugiej – mierzalne wskaźniki jak czas dostawy oraz jej koszt. Co ciekawe, cena transportu – choć znalazła się w pierwszej trójce najważniejszych elementów wpływających na wybór przewoźnika, zarówno przez osoby wysyłające, jak i odbierające towar – nie zawsze jest czynnikiem dominującym.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie DHL Express Polska, nadawcy zagranicznych przesyłek wybierają partnera logistycznego głównie w oparciu o aspekt finansowy (63,8%) oraz szybki czas dostawy (57,8%). Dla ponad połowy badanych znaczenie ma również bezpieczeństwo przesyłki (51,9%) i możliwość jej śledzenia (50,6%). Co trzeci ankietowany (30,5%) spośród wskazanych aspektów wybrał cenę jako kluczowy czynnik, decydujący o wyborze przewoźnika.

W przypadku odbierających przesyłki zagraniczne czynniki decydujące o zaufaniu konkretnemu operatorowi logistycznemu to szybki czas dostawy (57,3%), cena transportu (54,7%) oraz bezpieczeństwo (51,5%). Z tych trzech najważniejszym wskaźnikiem wpływającym na wybór firmy transportowej jest gwarancja bezpieczeństwa przesyłki – wskazał tak co czwarty respondent (26,1%). W porównaniu do nadawców, w tej grupie mniej osób przywiązuje wagę do możliwości śledzenia towaru, jednak wciąż to blisko połowa ankietowanych (48,5%).

Co ciekawe, ponad 13% wysyłających i odbierających przesyłki z zagranicy docenia ekologiczne formy transportu.

– Rozwój e-handlu w bardzo naturalny sposób spowodował wzrost przesyłek zagranicznych, które konsumenci wysyłają i odbierają nie tylko prywatnie, ale też z przyczyn biznesowych, np. wysyłając swój towar poza Polskę czy odbierając zamówienia lub dokonując zwrotów do zagranicznych sklepów internetowych. Dane potwierdzają, że dla osób korzystających z przewozów międzynarodowych – naturalnie oprócz kwestii finansowych – liczy się czas. Lotnicze cargo to obecnie najszybsza dostępna forma transgranicznego transportu. W przypadku wysyłania lub odbierania towarów z Azji, czas oczekiwania na przesyłkę jest blisko 30-krotnie krótszy. To niesłychana przewaga przesyłek lotniczych, zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, którzy już zastanawiają się nad prezentami świątecznymi. Warto dodać, że w przypadku transportu poza UE konieczne będzie dopełnienie procedur celnych – doświadczony operator może klientów w tym wyręczyć. Rozpoczęcie odprawy następuje już w momencie startu samolotu, dzięki czemu dostawy są faktycznie ekspresowe – komentuje Agnieszka Łukawczyk, dyrektor operacyjna DHL Express Polska.

Blisko 52% ankietowanych przyznało, że liczy się dla nich gwarancja bezpieczeństwa przesyłki. Sami mogą zadbać o odpowiednie spakowanie towaru, jednak to na operatorze logistycznym spoczywa obowiązek dopełnienia wszelkich norm i przepisów w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa. Dodatkowo, w odróżnieniu od innych form transportu, ryzyko wypadku i uszkodzenia przesyłki w transporcie lotniczym jest dużo niższe. Osoby wysyłające lub zamawiające produkty z zagranicy powinny też wiedzieć, że istnieją kategorie towarów zaliczanych do niebezpiecznych – te mogą być transportowane wyłącznie w samolotach towarowych, a nie pasażerskich.

  • Osoby korzystające z usług międzynarodowych przewoźników wskazują, że przy wyborze operatora zwracają uwagę na szybki czas dostawy, cenę usługi oraz zapewnienie bezpieczeństwa transportowanemu towarowi
  • Co trzecia osoba nadająca przesyłki zagraniczne wskazała cenę jako kluczowy czynnik przy wyborze przewoźnika
  • Dla 26% odbierających przesyłki zagraniczne to gwarancja bezpieczeństwa stanowiła najważniejszy wskaźnik
  • Ponad 13% wysyłających i odbierających przesyłki z zagranicy bierze pod uwagę ekologiczne formy transportu dostępne w ofercie przewoźnika

DHL Express infografika Materiał prasowy

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą SW Research na zlecenie DHL Express Polska. Dane zebrano w lipcu 2022 r.

Czytaj także:
DB Schenker wprowadza globalną ofertę transportu lotniczego neutralnego pod względem emisji CO2
Nowe Elektryczne Sprintery w zielonej flocie DHL Parcel
Transport intermodalny na burzliwe czasy

Zaloguj się by skomentować