Zaloguj się

Powstała nowa koalicja e-Transport na rzecz elektryfikacji transportu ciężkiego

Powstała pierwsza polska koalicja organizacji pozarządowych i branżowych na rzecz dekarbonizacji transportu ciężkiego. FPPE, PIRE i PZPM powołały Koalicję e-Transport. Koalicja będzie skupiała się na wspieraniu transformacji i elektryfikacji sektora transportu. To inicjatywa otwarta na współpracę ze wszystkimi firmami zainteresowanymi transformacją floty pojazdów w Polsce i Europie.

Organizacje tworzące Koalicję to podmioty skupiające ekspertów i praktyków elektromobilności. Współpraca w ramach koalicji zakłada przede wszystkim identyfikację potrzeb podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces dekarbonizacji transportu, a następnie wspieranie konkretnych projektów biznesowych wiedzą merytoryczną. Dzięki wszechstronnym kwalifikacjom i znajomości nowych technologii w motoryzacji organizacje członkowskie koalicji mogą prezentować wiarygodne opinie oraz postulaty branży w obszarze transformacji transportu, jak również elektryfikacji i wodoryzacji korytarzy transportowych przed krajowymi i europejskimi interesariuszami.
Do osiągnięcia sukcesu w przechodzeniu na zeroemisyjną mobilność niezbędna jest bliska współpraca różnych podmiotów, które biorą udział w transformacji, dlatego do włączenia się do Koalicji zapraszane są wszystkie instytucje i organizacje, które zechcą wesprzeć jej idee. Do warunków uczestnictwa zalicza się zaangażowanie w prace grup roboczych oraz udział w przygotowywaniu wkładu merytorycznego do projektów i prac Koalicji.

Czytaj także:
Scania i Girteka rozpoczynają współpracę w celu rozwoju zrównoważonego transportu
Volvo Trucks i Ekoenergetyka łączą elektromobilne siły
Ekonomiczny styl jazdy może zmniejszyć emisję CO2 o blisko 14 procent

 

Zaloguj się by skomentować