Zaloguj się

CIECH Cargo nawiązuje współpracę z Grupą OT Logistics

CIECH Cargo, spółka logistyczna wchodząca w skład Grupy CIECH, nawiązała strategiczną współpracę z największym operatorem portowym w Polsce – Grupą OT Logistics. Dzięki temu CIECH Cargo nie tylko rozpoczął realizację przewozów węgla z portów w Świnoujściu i Gdyni dla dwóch dużych odbiorców – Elektrowni Opole oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. — ale także wykonuje zlecenia transportowe dla innych, mniejszych podmiotów. To kolejny krok CIECH Cargo w kierunku dywersyfikacji realizowanych przewozów oraz zwiększenia skali usług transportowych wykonywanych na rzecz spółek spoza Grupy CIECH.

CIECH Cargo to nowoczesny przewoźnik świadczący usługi transportu kolejowego, należący do CIECH – jednej z największych grup chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na istotne przewagi i atuty – doświadczoną kadrę specjalistów, nowoczesną flotę lokomotyw elektrycznych, a także pełne zaplecze serwisowe do przeprowadzania przeglądów taboru – spółka stawia sobie ambitne cele rozwojowe. Mimo że obecnie większość usług transportowych CIECH Cargo realizuje na rzecz podmiotów z Grupy CIECH (budując w ten sposób przewagi konkurencyjne koncernu w obszarze logistyki i transportu), spółka konsekwentnie wdraża też strategię zwiększania skali swojej działalności i pozyskiwania większej liczby zleceń z zewnątrz.

Przejawem tej strategii jest m.in. nawiązanie strategicznej współpracy z Grupą OT Logistics, będącej jednym z największych operatorów logistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, świadczącym usługi w zakresie transportu morskiego, kolejowego oraz magazynowania i spedycji. To kolejny duży partner biznesowy, po Grupie Unimot, z którym CIECH Cargo podjęło współpracę w ostatnim czasie.

– Nie zwalniamy tempa i sukcesywnie realizujemy kolejny etap naszej strategii, której celem jest dywersyfikacja przewozów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższej jakości usług świadczonych na rzecz naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Grupą OT Logistics przyczyni się do umocnienia pozycji CIECH Cargo na rynku – mówi Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CIECH Cargo.

Do realizacji zakontraktowanych usług przewozowych CIECH Cargo wykorzystuje nowoczesne lokomotywy elektryczne – Traxx, Dragon 2, Gama oraz własne wagony do przewozu węgla. Spółka z siedzibą w Inowrocławiu zatrudnia około 260 osób. Dysponuje w sumie 18 lokomotywami i 1550 wagonami towarowymi. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego na terenie Polski, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych, obsługi i utrzymania bocznic, a także naprawy wagonów.

Czytaj także:
ABB pomoże w przyłączeniu farmy fotowoltaicznej do największego trakcyjnego magazynu energii w Europie
CIECH Cargo z nowymi lokomotywami
PKP Intercity podpisuje umowę na zakup 20 nowych lokomotyw 

Zaloguj się by skomentować