Zaloguj się

Co warto wiedzieć o kabotażu?

Kabotaż to pojęcie znane wszystkim osobom, które pracują w branży transportowej. Taka usługa pozwala na zoptymalizowanie procesu dostawy i ograniczenie do minimum tzw. tras na pusto. Co to jest kabotaż i jakie przepisy go regulują? Wyjaśniamy.

Kabotaż – co to jest?
Przejazd kabotażowy to świadczenie transportowe realizowane na terenie danego kraju UE przez firmę, która nie ma w nim siedziby ani oddziału. W praktyce chodzi przede wszystkim o usługi przewoźników niebędących obywatelami państwa członkowskiego, którzy podczas realizowania przejazdu międzynarodowego znajdują się w państwie przyjmującym i wykonują dodatkowe przejazdy tylko w ramach tego państwa. W takiej sytuacji, zamiast wykonywania pustego przejazdu, np. w drodze powrotnej, wykonują kolejny przewóz przed dotarciem do granicy. 

Wiedząc już, co to jest kabotaż, można w lepszy sposób zrozumieć korzyści, jakie wynikają z takiego rozwiązania. Dzięki przewozom realizowanym na terenie państwa przyjmującego można:

  • ograniczyć do minimum liczbę pustych kursów,
  • poszerzyć grono odbiorców świadczeń transportowych,
  • zmniejszyć koszty np. związane z opłatami drogowymi,
  • zaproponować niższe ceny konsumentom.

Ile kabotaży po Niemczech i innych krajach UE można zrealizować?
Osoby zastanawiające się nad tym, co to jest kabotaż, najprawdopodobniej następnie interesuje również to, w jaki sposób takie przejazdy realizuje się od strony prawnej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielą np. pracownicy kancelarii transportowej.
Regulacje zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. określają m.in. ile kabotaży po Niemczech i innych państwach wspólnoty można wykonać. Wprowadzone ograniczenia dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w tym samym państwie UE mają zapobiegać realizowaniu tego rodzaju transportów w sposób ciągły. Podkreśla się, że głównym celem ograniczeń w kabotażu jest ograniczenie pustych przebiegów przy jednoczesnym napiętnowaniu prowadzenia stałej działalności kabotażowej w danym kraju członkowskim.
A więc ile kabotaży po Niemczech i innych krajach UE da się zrealizować zgodnie z prawem? Otóż zależy to od tego, czy kierowca wjeżdża do kraju z ładunkiem, czy bez niego. Jeśli kabotaż odbywa się z ładunkiem to możliwe jest zrealizowanie maksymalnie 3 przewozów w ciągu 7 dni od pierwszego rozładunku. Z kolei jeśli kierowca wjeżdża do kraju bez ładunku, to dopuszcza się wykonanie 1 przewozu w ciągu 3 dni.
Ponadto kierowca nie może wykonać przewozu kabotażowego tym samym pojazdem w danym kraju UE przez cztery dni od zakończenia ostatniego takiego przejazdu (tzw. cooling off). W razie kontroli przeprowadzonej przez służby drogowe powinien on dysponować dokumentami, które potwierdzają wszystkie usługi zrealizowane w tym okresie. Jeśli nie ma odpowiednich dokumentów, może skontaktować się np. z pracodawcą w celu ich uzyskania.
Przepisy dotyczące transportu międzynarodowego, nie tylko te odnoszące się do kabotażu, są dość zawiłe. Wielu przedsiębiorcom mogą przysporzyć niemałych problemów np. przy konieczności anulowania zlecenia transportowego. W razie wątpliwości związanych z interpretacją regulacji unijnych warto skorzystać z doradztwa specjalistów. Kancelaria transportowa to dobry wybór dla osób, które chcą uzyskać merytoryczną pomoc w zakresie m.in. drogowego prawa międzynarodowego.

Zaloguj się by skomentować