Zaloguj się

Ocena kondycji i wyzwań sektora TSL

Transport i logistyka. Pomiędzy pandemią a zieloną transformacją. Raport Bank Pekao.

W raporcie podejmujęto się oceny kondycji, w jakiej branża transportowo-logistyczna znajduje się po 3 latach globalnych zawirowań, a przy tym w przededniu zielonej transformacji.

Podtrzymano opinię, że średnioterminowe perspektywy większości jej segmentów pozostają korzystne. Rozwój sektora wg autorów powinien być napędzany przez wzrost polskiej gospodarki i wolumenów handlu zagranicznego, rosnące dochody polskiego społeczeństwa i umacniającą się rolę Polski jako regionalnego hubu tranzytowo-logistycznego (w tym pod kątem dostaw pomocy dla Ukrainy i jej przyszłej odbudowy).

Jednocześnie jednak zwrócono uwagę, aby nie lekceważć wyzwań, wśród których jako najważniejsze wslkazywane jest ryzyko utrwalenia presji kosztowej (czynniki fundamentalne, regulacje unijne, zmienność na rynkach surowców), dalszy rozwój infrastruktury adekwatny do rosnących przewozów, silniejszą aktywizację kolei w celu pełnego wykorzystania jej potencjału, czy dostosowania do celów i wymogów polityki klimatycznej UE.

Raport dostępny jest pod linkiem.

Czytaj także:
Firmy transportowe przyspieszają, ale coraz częściej boją się inflacji
Dekarbonizacja transportu ciężkiego w Polsce. Raport FPPE na temat elektryfikacji ciężarówek
Spadki na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej

Zaloguj się by skomentować