Zaloguj się

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w branży logistycznej

Nieruchomości mają niebagatelny udział w emisjach gazów cieplarnianych do atmosfery  - sumarycznie odpowiadając za 37% globalnych emisji, z czego 28% wynika z cyklu operacyjnego budynków, a 9% to emisje związane z procesem budowy. Dostawcy usług logistycznych oraz producenci redukują zużycie energii przede wszystkim poprzez optymalizacje swoich sieci transportowych, optymalizację zużycia energii oraz inwestując w odnawialne źródła energii.

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem dotyczą również branży logistycznej. Eksperci JLL analizują aktualne trendy rynkowe oraz komentują rozwiązania ESG dla sektora magazynowego.

  • Według raportu przygotowanego przez Reuters Events Supply Chain we współpracy z JLL 72% respondentów optymalizuje swoje sieci transportowe, a 51% przenosi magazyny bliżej węzłów transportowych i rynków końcowych.
  • Wojna na Ukrainie to jeden z najważniejszych czynników wpływających na łańcuchy dostaw w Europie w 2023 roku, a wynikające z niej zakłócenia oraz inflacja mają duże znaczenie dla procesów podejmowania decyzji.
  • Optymalizacja sieci transportowych to przede wszystkim szukanie nowych dogodnych lokalizacji dla magazynów w całym łańcuchu dostaw.
  • Optymalizacja zużycia energii w nieruchomościach wykorzystywanych w logistyce oraz inwestycje w odnawialne źródła energii to pierwsze kroki podejmowane przez firmy z branży

Zmiany klimatyczne wpływają na konieczność zmian również na rynku nieruchomości

Zmiany klimatu coraz bardziej wpływają na nasze codzienne życie, co zwiększa społeczną świadomość i potrzebę przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

– Rosnące ryzyko klimatu związane z większą częstotliwością i intensywnością nietypowych do tej pory zjawisk pogodowych, w coraz większym stopniu zaczyna oddziaływać na wszystkie sektory. Według scenariuszy klimatycznych do 2050 roku w Warszawie średni wzrost temperatury wyniesie 2,4°C, a najwyższe temperatury mogą być aż o 6,6°C wyższe niż obserwowane obecnie. Konieczne jest zatem podjęcie konkretnych działań związanych z dostosowaniem naszej infrastruktury do zmieniającego się otoczenia oraz odpowiednią redukcją emisji gazów cieplarnianych. – mówi Jakub Frejlich, Director, Strategic Consulting - ESG

Jednym z narzędzi wdrożenia zmian są regulacje. Ważnym elementem w ramach struktury zielonego raportowania jest dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Wprowadzi ona zmiany w systemie europejskiego raportowania korporacyjnego, ustanawiając obowiązkowe Standardy Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards). Firmy będą musiały określić zarówno wpływ swojej działalności na otoczenie i środowisko, oraz własną ekspozycję na ryzyko związane ze zmianami klimatu.  Jest to istotne również z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, bowiem to właśnie nieruchomości będą bezpośrednio narażone na fizyczne ryzyka zmian klimatu oraz wynikające z nich zmiany w otoczeniu konkurencyjnym.

Atrakcyjność budynku uzależniona od jego emisyjności

– Wartość inwestycji w sektorze magazynowym wyniosła ok. 2,0 mld EUR w 2022 r., co stanowi trzeci najlepszy wynik w historii. Budynki dostosowane do wymogów ESG stają się coraz bardziej atrakcyjne na rynku z punktu widzenia inwestora lub właściciela, ale również najemcy nieruchomości. Jednym z ważniejszych kryteriów oceny jakości i wartości może być emisyjność budynku. – stwierdza Sławomir Jędrzejewski, Head of Industrial Investment

– Należy również jednak zwrócić uwagę że polski rynek magazynowy wyróżnia się na tle Europy relatywnie młodym wiekiem - ponad połowa istniejących zasobów to budynki mające poniżej 5 lat. – dodaje Sławomir Jędrzejewski. To ogromny zasób i wyróżnik polskiego rynku. Co więcej, Polska nadal oferuje atrakcyjne grunty pod rozwój logistyki i przemysłu w pobliżu najważniejszych węzłów transportowych.

Usprawnienie łańcuchów dostaw kluczem do zrównoważonego rozwoju

W pierwszej połowie 2023 roku presja inflacyjna wpływająca na łańcuchy dostaw nie ustanie, ale sytuacja powinna zacząć się poprawiać w jego drugiej połowie, głównie z uwagi na globalny spadek popytu na towary, tańszy transport i stabilizację na rynku nieruchomości. Rosnące koszty zmuszają do podejmowania inicjatyw mających na celu bardziej efektywne wykorzystanie aktywów i redukcję zużycia energii.

– Wybór najbardziej atrakcyjnej lokalizacji, spełniającej wszystkie wymagania transportowe danej firmy, pozwala na wyraźne obniżenie kosztów transportu, które stanowią największy udział w całkowitych kosztach łańcucha dostaw, co jednocześnie ogranicza zużycie dwutlenku węgla. Dobrą inicjatywą mającą na celu redukcję zużycia energii jest optymalizacja sieci transportowych oraz przeniesienie magazynów bliżej węzłów transportowych i rynków końcowych. Rozdrobnienie sieci i uruchomienie nowych centrów dystrybucji może również znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów transportu i emisji, w niektórych przypadkach nawet o 20-30%. Zrównoważone budownictwo, zarówno pod względem projektu, jak i funkcjonalności, ma dziś kluczowe znaczenie dla najemców. – zapewnia Maciej Kotowski, Director Research & Consultancy

Żródło: JLL

Czytaj także:
Raport: Polski Rynek Magazynowy – Rośnie wolumen wolnej powierzchni na polskim rynku magazynowym
Transformacja energetyczna będzie największym wyzwaniem dla transportu drogowego w Polsce
Znacząca większość globalnych firm zwiększa inwestycje w zrównoważony rozwój

Zaloguj się by skomentować