Zaloguj się

ID LogistICS stawia na robotyzację - blisko 500 robotów wdrożonych w 2023 roku

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, kontynuuje proces automatyzacji centrów dystrybucyjnych, którego celem jest ergonomia i zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa pracy, a także wydajności operacyjnej. Tylko w 2023 r. w zarządzanych przez operatora magazynach na całym świecie, w tym Polsce, zostało wdrożonych blisko 500 robotów.

W 2021 r. Grupa ID Logistics wdrożyła globalną strategię CSR, opartą na 3 filarach ukierunkowanych na kwestie społeczne, środowiskowe i wsparcie społeczności lokalnych. Jednym z 10 celów jest zmniejszenie częstotliwości i ciężkości wypadków w miejscu pracy o 40% do 2027 r. vs. 2018 r. 

ID Logistics, aby zrealizować ten cel, stawia na innowacje, wdrażając w zarządzanych centrach dystrybucyjnych nowoczesne rozwiązania dostosowane do ich specyfiki. W to podejście doskonale wpisuje się rozpoczęty dwa lata temu program robotyzacji "Roboost”. Jego celem jest identyfikacja, testowanie i wdrażanie rozwiązań robotycznych, które poprawią ergonomię i warunki pracy. Tylko w 2023 roku ID Logistics wdrożył blisko 500 robotów w centrach dystrybucji w 9 krajach: Argentynie, Belgii, Brazylii, Francji, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Tajwanie i USA. Ich zadaniem jest wsparcie procesów przygotowywania zamówień, transportu, składowania i obsługi.

Teraz ID Logistics przyspiesza proces robotyzacji i stawia na wykorzystanie zrobotyzowanych ramion:

  • Robot Pack Mover, wdrożony w 2 magazynach we Francji, automatyzuje proces paletyzacji paczek w różnych formatach i przygotowuje do 12 palet odbiorczych. Dzięki systemowi przyssawek i kamerze przenosi paczki bezpośrednio na palety. Obsługuje do 500 paczek na godzinę, bez udziału człowieka.
  • Six Axes, robot wdrożony w USA, ułatwia paletyzację i wykorzystywany jest w procesie co-packingu. 6 osi obrotu zapewnia mu pełną elastyczność ruchu i tym samym dostosowanie do wszystkich konfiguracji magazynu. Przenosi paczki o wadze do 6 kg za pomocą urządzeń ssących, co zapobiega ich uszkodzeniu. Wykorzystywany do przygotowania jednorodnych palet, robot może obsłużyć do 2000 paczek na godzinę. Jest dostosowany do obsługi towarów dla branży dóbr konsumpcyjnych.

Zautomatyzowane rozwiązania stosowane są także w centrach dystrybucji ID Logistics w Polsce.

– W Polsce jednym z przykładów jest uruchomienie tym kwartale nowego centrum dystrybucyjnego dla produktów odzieżowych we Wrocławiu, gdzie duża cześć zadań w procesie wykonywana jest przy użyciu robotów mobilnych (AMR), które zastępują znaczną część pracy ręcznej. Od 2020 w Mszczonowie pracujemy z wózkami AGV (ReachTruck), co pozytywnie wpływa na elastyczność obsługi oraz jakość, natomiast nowoczesny sorter wykorzystywany od 2021 roku w procesie e-commerce w jednym z naszych centrów dystrybucyjnych we Wrocławiu efektywnie sortuje przesyłki dla wielu klientów w kraju i zagranicą. Podobnie działa automatyzacja wewnętrznego przepływu dla procesów odzieżowych w magazynie w Strykowie – powiedział Sławomir Rodak, R&D director, ID Logistics Polska.

Robotyzacja wspiera operatora logistycznego

Wykorzystanie robotów w pracy magazynowej przynosi wiele korzyści. Wśród najważniejszych można wymienić: odciążenie pracowników od wykonywania rutynowych prac, zapobieganie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego (związanych m.in. z wykonywaniem powtarzalnych czynności) i niższy wskaźnik wypadkowości. Roboty zwiększają bezpieczeństwo pracy i pozwalają pracownikom skupić się na wykonywaniu zadań o większej wartości dodanej. Organizowane są też dodatkowe szkolenia i tworzone nowe stanowiska pracy, związane z nadzorem nad pracą robotów, co jest zgodne z podejściem Grupy ukierunkowanym na wsparcie rozwoju zawodowego pracowników i zachęcanie ich do nabywania nowych umiejętności. Kolejne korzyści wiążą się ze wzrostem wydajności operacji logistycznych i skróceniem czasu obsługi zamówień.

Integracja robotów w logistyce jest nie tylko synonimem postępu technologicznego i produktywności, ale też sposobem na poprawę komfortu pracy naszych pracowników i wprowadzenia ich do pełnienia nowych funkcji w firmie. W ten sposób podejmowane działania pozwalają nam tworzyć nowoczesny i dynamiczny wizerunek oraz przyciągać najlepsze talenty – podsumowuje Eric Hémar, prezes zarządu, Grupa ID Logistics.

Czytaj także:
Autonomiczne roboty obniżą koszty sprzątania magazynów
ID LOGISTICS przejmuje zarządzanie transportem całej sieci SUPER-PHARM w Polsce
Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Zaloguj się by skomentować