Zaloguj się

Największy na polskim rynku kontrakt na zakup lokomotyw wielosystemowych

Siemens Mobility i CARGOUNIT podpisały we Wrocławiu kolejną umowę ramową dotyczącą rozwoju współpracy w latach od 2025 roku. Zamówienie obejmuje zakup 30 lokomotyw Vectron i 10 lokomotyw Smartron z dodatkową opcją zakupu do 60 pojazdów Siemens Mobility. CARGOUNIT jest największym klientem lokomotyw Siemens w Polsce. Dzięki nowemu zamówieniu firma posiada w swojej flocie łącznie 66 Vectronów i 18 Smartronów, a liczba lokomotyw Siemensa może wzrosnąć nawet do blisko 150 pojazdów.

Najbardziej zaawansowane lokomotywy wielosystemowe Vectron i Smartron są kluczem do realizacji szerokiej gamy zadań przewozowych w całej Europie i silnego wzrostu również w segmencie intermodalnym. Vectrony są nowoczesnymi, uniwersalnymi lokomotywami na rynku europejskim, o modułowej konstrukcji pozwalającej na łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach. Przy ich projektowaniu kierowano się przede wszystkim wydajnością i opłacalnością w wykonywaniu zadań trakcyjnych zarówno w krajowym, jak i międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym w Europie.

- CARGOUNIT jest obecnie największym polskim odbiorcą lokomotyw elektrycznych Siemensa. Nowy, największy na polskim rynku kontrakt na zakup lokomotyw wielosystemowych, obejmujący do 100 dodatkowych pojazdów z dostawą od 2025 r. - to ogromna inwestycja w zrównoważony i energooszczędny transport kolejowy. A także dowód zaufania do naszej wizji odpowiedzialnego biznesu. Nasza strategia dla Polski zakłada współpracę z silnymi partnerami, takimi jak CARGOUNIT. Realizacja działań biznesowych na dużą skalę tworzy dodatkową wartość dla naszego kraju, jednocześnie wspierając rozwój europejskiego rynku kolejowego i budując przewagę konkurencyjną - powiedział Maciej Zieliński, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o. i Siemens Mobility Sp. z o.o.

Zamówione lokomotywy Vectron MS mają moc wyjściową 6,4 MW przy zasilaniu prądem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu prądem stałym i zostaną wyposażone w system ETCS zgodny z aktualnymi specyfikacjami (Baseline 3). Nowe lokomotywy Vectron MS dla CARGOUNIT będą przeznaczone do eksploatacji m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Holandii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Włoszech, Bułgarii i Belgii. Z kolei lokomotywy Smartron będą mogły być eksploatowane w Niemczech, Bułgarii czy Rumunii.

Czytaj także:
Kontrakt PKP Intercity i NEWAG na zakup 63 nowych lokomotyw wielosystemowych
Elektryczne pojazdy PESA dla Kolei Mazowieckich
Przewozy towarów koleją w pierwszym półroczu 2023 r.

Zaloguj się by skomentować