Zaloguj się

DB Schenker zwiększa standardy obsługi sektora healthcare

DB Schenker posiada jedną z największych na świecie sieci logistycznych zgodnych z GDP• 157 certyfikatów gwarantujących jakość i zgodność z normami. Jednolite globalne standardy we wszystkich jednostkach operacyjnychDB Schenker  wzmacniania swoje zaangażowanie na rzecz  doskonałości i zgodności z restrykcyjnymi normami i przepisami obowiązującymi w łańcuchach dostaw produktów farmaceutycznych posiadając certyfikaty zgodne ze standardami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) dla 157 swoich jednostek operacyjnych. Portfelem produktów DB SCHENKER | life+ objęte są najważniejsze dla światowego handlu produktami medycznymi rynki, tj. obie Ameryki, Europa i Azja.

Ta ilość certyfikatów umożliwia obecnie DB Schenker zabezpieczenie 80% światowych przepływów towarów sektora opieki zdrowotnej, co sprawia, że jest to jedna z największych na świecie sieci logistycznych zgodnych z GDP. Operator może teraz jeszcze lepiej spełniać zmieniające się potrzeby globalnego przemysłu farmaceutycznego.

Opieka zdrowotna to branża ściśle regulowana przez różne wytyczne, dlatego też zgodność z wymogami GDP jest tak ważna. Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest potwierdzeniem, że DB Schenker przestrzega wytycznych dotyczących jakości, które zapewniają integralność i jakość produktów farmaceutycznych w całym łańcuchu dostaw. Wewnętrzny Globalny System Zarządzania Jakością DB Schenker dla sektora zdrowia uwzględnia wymogi GDP dla produktów leczniczych stosowanych u  ludzi i zwierząt oraz powiązanych substancji czynnych zdefiniowanych przez Unię Europejską (UE) i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Operator gwarantuje spełnienie tych wymogów poprzez wewnętrzną Dyrektywę Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia, która jest formalną podstawą usługi DB SCHENKER | life+

– Na końcu każdego łańcucha dostaw opieki zdrowotnej znajduje się pacjent. Dlatego też ze szczególną troską dbamy o to, aby produkty medyczne były przechowywane i dystrybuowane zgodnie z najwyższymi standardami. Pomyślna certyfikacja GDP naszych jednostek to znaczący kamień milowy, który pokazuje nasze ciągłe dążenie do doskonałości w logistyce farmaceutycznej – mówi  Veronique Dameme, Head of Global Vertical Market Healthcare w DB Schenker.

Kiedy DB Schenker rozpoczynał proces wdrażania certyfikacji, pierwszym celem było opracowanie jednolitego globalnego standardu obowiązującego dla wszystkich rodzajów transportu. To ułatwiło uzyskanie certyfikatu GDP. Kompleksowa certyfikacja zapewnia, że proces, infrastruktura i personel działają zgodnie z rygorystycznymi wymogami branży farmaceutycznej stosując to samo idealnie opracowane podejście we wszystkich jednostkach. Po wdrożeniu procedur i procesie certyfikacji, przeprowadzany jest ponowny audyt oparty na ryzyku bazując na ciągle mierzonych wskaźnikach KPI. Jest on powtarzany co najmniej raz na 3 lata, aby zapewnić utrzymanie najwyższej jakości.

DB Schenker stale analizuje zapotrzebowanie swoich klientów na te usługi. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy globalny dostawca usług logistycznych planuje certyfikować ponad 180 swoich jednostek operacyjnych, aby móc prowadzić operacje logistyczne zgodne certyfikacją GDP na jeszcze szerszą skalę.

Czytaj także:
Stabilny transport leków nowotworowych
DB Schenker zwiększa ilość połączeń liniowych z Niemcami
Logistyka farmaceutyczna to dbałość o szczegóły

Zaloguj się by skomentować