Zaloguj się

Dofinansowanie stacji ładowania pojazdów ciężarowych dla centrów logistycznych, terminali intermodalnych i baz eksploatacyjnych

  •  Przemysław Szywacz, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce, Marcin Mańkowski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego w KPMG w Polsce
  • Kategoria: Transport i spedycja

13.04.2024 roku weszło w życie Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR), czyli rozporządzenie UE określające wymogi dot. instalowania w krajach UE m.in. stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, w tym dla pojazdów ciężarowych. Dodatkowo 13.05.2024 roku Rada UE przyjęła rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, zaostrzające dotychczasowe przepisy.

Jednocześnie coraz więcej firm zamawiających usługi transportowe i logistyczne ustala indywidualne cele w zakresie zmniejszania emisji CO2, które często oznaczają konieczność wykorzystania elektrycznych samochodów ciężarowych wcześniej niż wynikałoby to z celów ustalanych na poziomie UE. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tego przedsięwzięcia ma dostępność infrastruktury ładowania – w krajach o największej liczbie punktów ładowania elektromobilność rozwija się najszybciej.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił plany uruchomienia w 2024 roku naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji w ogólnodostępne punkty ładowania dla elektrycznych pojazdów  ciężarowych oraz zakupu lub leasingu elektrycznych pojazdów ciężarowych (w tym pojazdów ciężarowych zasilanych wodorem).

Planowany program dofinansowania w zakresie infrastruktury ma dotyczyć punktów ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż sieci bazowej TEN-T oraz przy centrach logistycznych i terminalach intermodalnych. Ma on pokrywać nawet do 100% wartości inwestycji, na którą oprócz stacji ładowania mogą składać się także koszty jej przyłączenia (w tym koszty budowy stacji transformatorowych) i posadowienia, jak również koszty magazynu energii, pod warunkiem magazynowania w nim energii ze OZE wytworzonej na miejscu i wykorzystania magazynu wyłącznie na potrzeby budowanej/rozbudowywanej stacji ładowania. Łączny budżet programu to 2 mld zł.

W ramach konsultacji rozszerzeniu uległa lista miejsc, w przypadku których będzie można ubiegać się o dofinansowanie. O dofinansowanie będzie można aplikować zarówno w lokalizacji położonej bezpośrednio przy sieci bazowej TEN-T, jak i 3km od zjazdu. W przypadku centrów logistycznych oraz terminali intermodalnych dopuszczono również dofinansowanie dla inwestycji planowanych w odległości do 3 km jazdy od tych obiektów. W wyniku konsultacji za lokalizacje kwalifikowane zostały uznane także bazy eksploatacyjne, jak również lokalizacje będące w odległości 3km jazdy od nich.  

Warto zwrócić uwagę na dobór kwalifikowanych lokalizacji w planowanym naborze – oprócz lokalizacji  których wprost wymaga AFIR, wskazano na centra logistyczne, terminale intermodalne czy bazy eksploatacyjne. Wynika to z przekonania, że ładowanie baterii elektrycznych pojazdów ciężarowych będzie miało miejsce zarówno podczas przerw w czasie pracy kierowców, jak również podczas załadunku i rozładunku towarów czy też podczas przerw eksploatacyjnych.

Aby zmaksymalizować szanse otrzymania dofinansowania, istotne jest, aby obecnie rozpocząć przygotowania w tym zakresie. W szczególności powinno to obejmować zaplanowanie inwestycji w sposób dający największe szanse na uzyskanie dofinansowania w procedurze konkursowej biorąc pod uwagę planowane kryteria oceny..

Jednocześnie należy pamiętać, że dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycje, w których rozpoczęcie prac nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Biorąc pod uwagę możliwość pozyskania znacznych środków oraz konkursowy charakter naboru (najlepiej ocenione wnioski będą miały największe szanse na uzyskanie dofinansowania) warto rozważyć możliwość skorzystania z usług profesjonalnych doradców zajmujących się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie.

Źródło: KPMG

Czytaj także:
Pierwszy w Polsce HUB ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych
Nowe narzędzie migracji na pojazdy elektryczne Webfleet
ORLEN inwestuje w ultraszybkie ładowarki dla pojazdów elektrycznych

Zaloguj się by skomentować