Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Dofinansowanie stacji ładowania pojazdów ciężarowych dla centrów logistycznych, terminali intermodalnych i baz eksploatacyjnych

13.04.2024 roku weszło w życie Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR), czyli rozporządzenie UE określające wymogi dot. instalowania w krajach UE m.in. stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, w tym dla pojazdów ciężarowych. Dodatkowo 13.05.2024 roku Rada UE przyjęła rozporządzenie o normach emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, zaostrzające dotychczasowe przepisy.

Nomagic z finansowaniem dla systemów AI w autonomicznych robotach magazynowych

Nomagic, firma rozwijająca i wdrażająca zrobotyzowane rozwiązania do kompletacji zamówień w magazynach oparte o sztuczną inteligencję, zapewniła sobie 8 mln euro nowego finansowania. Stało się to dzięki podpisaniu umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie typu R&D (Research & Development loan). Nowa inwestycja to potwierdzenie rosnącej pozycji rynkowej spółki oraz jej osiągnięć na polu badań i rozwoju AI w obszarze tworzenia rozwiązań magazynowych działających w modelu 99,9%, czyli niemal bez przerwy.

Polregio z rekordowym finansowaniem na nowy tabor

POLREGIO największym beneficjentem w konkursie Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup taboru pasażerskiego ze środków KPO. Spółka uzyskała ponad ⅓ alokacji środków przeznaczonych w konkursie, która wynosi 2,16 mld złotych. W  poniedziałek  CUPT  ogłosił  listę  rankingową  w  postępowaniu,  w  którym 11 wnioskodawców starało się o fundusze. Tylko POLREGIO złożyło 10 wniosków o dofinansowanie zakupu 98 jednostek taborowych. Dla zaspokojenia potrzeb pasażerów największego krajowego przewoźnika przeznaczonych zostało ponad 780 mln złotych dofinansowania, jednak to nadal za mało by nadrobić zaległości inwestycyjne.

Unijne dofinansowanie dla Kolei Dolnośląskich

Centrum Unijnych Projektów Transportowych dofinansuje Koleje Dolnośląskie kwotą 333,7 miliona złotych. Dzięki temu przed przewoźnikiem otwiera się perspektywa na jeszcze większy rozmach przy prowadzonych inwestycjach.Regionalni przewoźnicy kolejowi z całej Polski złożyli wnioski do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie zakupu pociągów. CUPT rozpatrzył 26 z nich i za dwa najlepsze uznał wnioski złożone przez Koleje Dolnośląskie.

Fundusze UE najważniejszym źródłem finansowania zeroemisyjnego transportu w samorządach

Najważniejszym źródłem finansowania w zeroemisyjny transport w polskich samorządach są środki europejskie. Głównymi motorami do zielonych inwestycji są dla JST przepisy ustawy i ochrona środowiska. Udział źródeł finansowania w inwestycjach w transport zeroemisyjny JST. W samorządach z funduszy UE sfinansowano więcej inwestycji w zeroemisyjny transport niż łącznie ze środków budżetu państwa i ze środków własnych JST – wynika z raportu BGK „Transport zbiorowy w polskich samorządach – stan obecny i plany na przyszłość”.

Mniej emisji gazów cieplarnianych na Opolszczyźnie

11 mln 233 tys. unijnych euro trafiło do północnego subregionu woj. opolskiego na projekt określony we wniosku jako „Realizacja strategii niskoemisyjnej”. Pod tą urzędową nazwą kryją się całkiem zwyczajne cele - ekologiczne autobusy, ścieżki i rowerowe, obiekty „parkuj i jedź”, energooszczędne oświetlenie.

LPP i PSI Polska testują projekt cyfrowego magazynu

Inżynierowie z PSI Polska pracują nad technologią z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która może zrewolucjonizować logistykę. Projekt pod nazwą Warehouse Intelligence uzyskał 3 mln dofinansowania z NCBIR a jeden z jego etapów został pilotażowo wdrożony w LPP. Pierwsze efekty prac są imponujące.

Czy logistyka magazynowa jest gotowa na cyfryzację?

6 na 10 przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2021 roku już było w trakcie wdrażania różnych rozwiązań w obszarze cyfryzacji. Jednak nadal hamulcem w tego typu inwestycjach są wysokie koszty wdrożenia rozwiązań. Od dziś można skorzystać z dotacji - nawet do 85% dofinansowania!