Zaloguj się

Cyfryzacja łańcucha dostaw jako klucz do przyszłej odporności biznesu

Cyfryzacja łańcucha dostaw staje się niezbędnym elementem strategii firm dążących do zwiększenia elastyczności i odporności na zakłócenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), analityka danych czy kody 2D, przedsiębiorstwa mogą lepiej przewidywać i reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Takie wnioski płyną z raportu „Trend Research” przygotowanego przez Radę ds. Innowacji GS1. Wnioski z trzeciej edycji badania Trend Research

Wiodące trendy biznesowe i technologie

Cyfryzacja łańcucha dostaw jest jednym z wiodących trendów biznesowych. Według ekspertów z Rady ds. Innowacji GS1, obok zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony prywatności danych i identyfikowalności, będzie ona kształtować przyszłość oraz kierunki rozwoju firm i gospodarek krajowych.

Rozwój tych trendów będzie napędzany przez technologie, które już teraz odgrywają dużą rolę w otoczeniu, a ich znaczenie będzie rosło jeszcze mocniej w kolejnych latach. Wśród nich wymieniane są: AI, IoT, czujniki czy weryfikowalne dane uwierzytelniające. Równolegle będzie umacniać się rola robotyki i automatyzacji, obliczenia przestrzennego oraz rozpoznawania obrazów, które będą wspierać rozwój wielu dziedzin - od handlu po sektor ochrony zdrowia.

Innowacje kształtują przyszłość łańcucha dostaw

Wydarzenia ostatnich lat – pandemia, wojna w Ukrainie, ekstremalne warunki pogodowe, globalna inflacja spowodowały duże zakłócenia i zarazem wymusiły przyspieszenie transformacji cyfrowej. Firmy poszukują sposobów, aby zapewnić sobie elastyczność na każdym etapie łańcucha dostaw, coraz odważniej sięgając po innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich są kody 2D (GS1 DataMatrix i GS1 QR kod), które pozwalają na zapisanie wszystkich tych informacji, których nie można lub nie da się przedstawić za pomocą jednowymiarowych kodów kreskowych. Pod ikoną dwuwymiarowego kodu można zaszyć informacje o dacie ważności, numerze partii, alergenach, kraju pochodzenia, zewnętrznych certyfikatach, itp. Co ważne QR kody ze standardem GS1 zawierają też nadane przez tę organizację numery GTIN, dzięki czemu są identyfikowane w globalnej gospodarce. Wśród zalet wdrożenia kodów 2D wymienia się m.in. poprawę zarządzania zapasami, zmniejszenie marnotrawstwa żywności – o 40% w przypadku świeżej żywności, większą dokładność oraz elastyczność zastosowania.

Rada ds. Innowacji zwraca uwagę, że przyspieszająca globalna migracja do kodów 2D wymaga przyjęcia nowych standardów obsługi i integracji wielu źródeł danych. Współpraca międzyorganizacyjna oraz przyspieszenie innowacji są więc niezbędne dla efektywnego działania w zmieniającym się środowisku handlowym, a podstawą każdej transformacji cyfrowej są odpowiednio dobrane systemy.

„GS1 już teraz aktywnie  wspiera firmy w digitalizacji ich łańcuchów dostaw, oferując im  standardy i oparte na nich rozwiązania, które ułatwiają dostęp do danych o produktach, partnerach, lokalizacjach i zdarzeniach. Jesteśmy przekonani, że wiele trendów i technologii będzie rozwijać się pomyślniej i  łatwiej wdrażać tylko wtedy, gdy wszyscy  partnerzy będą korzystać z tych samych standardów,” powiedziała Elżbieta Hałas, Prezeska Zarządu GS1 Polska.

W cyfryzacji łańcucha dostaw kluczowe są scentralizowane rejestry, takie jak Globalny Rejestr GS1. Dzięki usłudze Verified by GS1 możliwe jest dotarcie do informacji o rzeczywistym wykorzystaniu standardów GS1 przez firmy na rynku (Uczestników Systemu GS1). Globalny Rejestr GS1 udostępnia informacje o:

  • Numerach GTIN (kodach EAN) – identyfikatorze produktu
  • Numerach GLN – identyfikatorze lokalizacji
  • Innych identyfikatorach GS1, np. SSCC, GSIN, GRAI i in.

Dla polskiego rynku została stworzona platforma eProdukty jako źródło pozyskania informacji o numerach GTIN oraz powiązanych z nimi produktami. Dzięki podłączonej usłudze Verified by GS1 pozwala wyszukiwać i weryfikować poprawność numerów GTIN (kodów EAN) – wskazuje firmę, która korzysta z danego numeru oraz produkt, który jest nim opisany.

Z korzyścią dla środowiska

Cyfryzacja łańcucha dostaw może wesprzeć firmy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i raportowaniu ESG, przynosząc równocześnie znaczące korzyści dla środowiska naturalnego. Przykładowo cyfryzacja eliminuje potrzebę papierowej dokumentacji, prowadząc do wdrożenia modelu "paperless", który wspiera zrównoważony rozwój poprzez redukcję zużycia papieru i zwiększenie efektywności procesów administracyjnych. Ponadto, pozwala na dokładne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących śladu węglowego, zużycia surowców i innych wskaźników środowiskowych. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej spełniać wymogi regulacyjne i oczekiwania interesariuszy dotyczące zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.

O raporcie

„Trend Research” to trzecia edycja badania przeprowadzanego przez GS1, które pozwala na wskazanie najważniejszych trendów biznesowych i technologii je wspomagających oraz porównanie tendencji zmian w odniesieniu do wyników z lat poprzednich. Pełny raport z wynikami w języku polskim jest do pobrania pod linkiem.

Źródło: GS1 Polska 

 

Zaloguj się by skomentować