Zaloguj się

DACHSER, myclimate i Terre des Hommes nawiązują współpracę na rzecz klimatu

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

W grudniu 2023 roku DACHSER,  organizacja ochrony środowiska myclimate i organizacja praw dziecka Terre des Hommes rozpoczęły długoterminową współpracę. Międzynarodowy dostawca usług logistycznych DACHSER wraz z organizacjami non-profit uruchomią nowe projekty działań na rzecz klimatu oraz rozszerzą już istniejące inicjatywy na całym świecie.

Mająca potrwać 6 lat współpraca między DACHSER, myclimate i Terre des Hommes  obejmie dwa uzupełniające się obszary działania. Wraz z  myclimate będą to certyfikowane zgodnie z uznanymi standardami projekty na rzecz klimatu w Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Europie. Natomiast wspólnie z Terre des Hommes DACHSER zajmie się projektami mającymi na celu wspieranie dzieci i młodzieży na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz klimatu.

Zadaniem komitetu sterującego, w skład którego wchodzą przedstawiciele firmy DACHSER, myclimate i Terre des Hommes, jest nadzorowanie wyboru projektów i zarządzania programem. Terre des Hommes i jego lokalne organizacje partnerskie mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy walczą o swoje prawo do zdrowego środowiska. Z kolei organizacja myclimate realizuje projekty mające na celu promowanie wymiernej ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

– Chcemy mieć swój wkład w działania na rzecz środowiska i klimatu w uczciwy i znaczący sposób – mówi Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board w DACHSER i członek komitetu sterującego odpowiedzialnego za tę współpracę. – Jako dostawca usług logistycznych koncentrujemy się na aktywnym ograniczaniu emisji poprzez efektywność procesową i energetyczną oraz badania i rozwój. Jesteśmy również zaangażowani we wprowadzanie wykraczających zmian poza granice naszej firmy. Umowa z myclimate i Terre des Hommes nadaje tym działaniom zrównoważonej struktury”. Szczególnie ważnym elementem współpracy, wyróżniającym ją na tle innych inicjatyw na rzecz klimatu, jest zaangażowanie przez DACHSER swojego wieloletniego partnera – Terre des Hommes. Bernhard Simon wyjaśnia: „Ludzie w krajach wschodzących i rozwijających się mocno odczuwają skutki zmian klimatycznych. Chcemy zaangażować się lokalnie, aby chronić i poprawiać warunki życia dzieci i młodzieży”.

– Nie tylko wniesiemy  wkład finansowy, będziemy także aktywnie kształtować realizowane projekty. Nie skupiamy się tutaj na kredytach węglowych. Nie planujemy wykorzystywać pozytywnego wpływu tych projektów na klimat, do celów kompensacyjnych lub reklamowych, takich jak „neutralność klimatyczna”, nie chcemy również przekazywać ich stronom trzecim. Naszą główną intencją jest promowanie działań klimatycznych poprzez ukierunkowane, długoterminowe inicjatywy. W myclimate znaleźliśmy bardzo doświadczonego partnera i z niecierpliwością czekamy na wspólne wdrożenie naszych wysokich standardów – dodaje Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) w DACHSER.

Zintensyfikowanie wspólnych działań na rzecz klimatu

DACHSER i partnerzy już pracują nad projektami w Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Europie, gdzie razem rozwijają sprawdzone inicjatywy myclimate i rozszerzają je do innych regionów. W planach są także zupełnie nowe projekty, które DACHSER nie tylko sfinansuje, ale w których będzie aktywnie zaangażowany w ich selekcję i rozbudowę. Zarówno organizacja myclimate, jak  i Terre des Hommes będą odpowiedzialne za rozwój portfolio projektów i bieżące zarządzanie programem, współpracując z lokalnymi partnerami. Wszystkie realizowane projekty muszą mieć charakter zrównoważony i długoterminowy, w wyraźny sposób przyczyniając się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz muszą charakteryzować się mierzalnymi wskaźnikami, które podlegają certyfikacji zgodnie z uznanymi standardami.

Stefan Baumeister, Managing Director myclimate w Niemczech, wyjaśnia: „Ta umowa jest dla nas czymś naprawdę wyjątkowym. Długoterminowa współpraca, jaką prowadzimy z firmą DACHSER, jest kluczem do realizacji skutecznych projektów, które chronią klimat, jednocześnie promując rozwój społeczny. Ta niezwykle dalekosiężna kooperacja umożliwi podjęcie znacznie większej liczby działań na rzecz klimatu, które są pilnie potrzebne na całym świecie”.

Współpraca skupi się na projektach społecznych obejmujących dostęp do czystych lokalnych źródeł energii, lepszy dostęp do wody pitnej, rozwój rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, a także gospodarkę odpadami i e-mobilność. Rozważone zostaną również działania  technologiczne mające na celu ograniczenie emisji CO2.

Działania klimatyczne na rzecz lepszych warunków do życia

Lokalne wsparcie, w szczególności dla dzieci i młodzieży, jest kluczowym elementem współpracy DACHSER z Terre des Hommes. Dodatkowo myclimate będzie doradzać i wspierać międzynarodową organizację praw dziecka, zwłaszcza w kwestiach jakości i certyfikacji.

– Kryzys klimatyczny ma wielki wpływ na życie ubogich i mniej uprzywilejowanych dzieci w wielu częściach świata. Każdego roku około 1.7 miliona dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu chorób wynikającym ze złych warunków środowiskowych. Każde dziecko ma prawo do życia w zdrowym otoczeniu. Nasza nowa współpraca z DACHSER i myclimate ma za zadanie pomóc w urzeczywistnieniu tego prawa”. DACHSER współpracuje z Terre des Hommes już od 2005 roku, wspierając projekty, które umożliwiają ludziom pomaganie sobie samym oraz realizują prawa dziecka na całym świecie. Projekty w miejscach takich jak Ameryka Południowa, Południowa Afryka, Ameryka Łacińska i Ukraina mają na celu poprawienie warunków życia dzieci i młodzieży zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości –  mówi Joshua Hofert, Executive Board Member and Spokesperson Terre des Hommes.

O myclimate

Organizacja non-profit myclimate jest spółką zależną szwajcarskiej fundacji myclimate. Wraz z partnerami branżowymi i osobami prywatnymi myclimate chce kształtować przyszłość poprzez usługi doradcze i programy edukacyjne, a także własne projekty na rzecz klimatu. myclimate doradza przedsiębiorstwom w zakresie zintegrowanej ochrony środowiska z wymierną wartością dodaną, przeprowadza oceny emisji CO2 firm i wydarzeń, przygotowuje oceny cyklu życia produktów i oferuje możliwość finansowania projektów na rzecz klimatu. Projekty myclimate dotyczące działań na rzecz ochrony środowiska spełniają najwyższe standardy jakości i przyczyniają się do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizacji: http://www.myclimate.org

O Terre des Hommes

Celem Terre des Hommes jest stworzenie „Earth of Humanity” („Ziemia Człowieczeństwa”). Ta międzynarodowa organizacja pracuje razem z dziećmi, by zadbać o ich prawa, godne warunki życia i szansę na przyszłość. Terre des Hommes chroni dzieci i młodzież przed niewolnictwem i wykorzystywaniem oraz zapewnia im edukację i szkolenia. Organizacja pomaga przesiedlonym dzieciom i opiekuje się ofiarami wojen, prześladowań, przemocy i nadużyć. Terre des Hommes prowadzi kampanie na rzecz prawa dzieci do zdrowego środowiska, zwalcza dyskryminację i angażuje się w pomoc marginalizowanym społecznościom. W tym celu wraz z lokalnymi organizacjami partnerskimi wspiera 379 projektów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Europie.

Źródło: Dachser

Czytaj także:
Walka o zlecenia transportowe na unijnym rynku
Zrównoważony rozwój w branży logistycznej - Raport
Zarządy portów morskich liczą na przyspieszenie inwestycji w obszarze kolejowym

Zaloguj się by skomentować