Zaloguj się

Dobry początek roku w intermodalu

W I kwartale tego roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 6,7 mln ton ładunków intermodalnych. Wykonana przy tym praca przewozowa wyniosła ponad 2,3 mld tonokilometrów. To wyniki wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, masa towarów zwiększyła się o 0,9 mln ton (wzrost o 16%).

Praca przewozowa wzrosła o ponad 0,4 mld tonokilometrów (23,5%) i wyniosła ponad 2,3 mld tonokilometrów. W I kwartale 2024 r. przewoźnicy przetransportowali ponad 425 tys. sztuk jednostek, co stanowiło ponad 651 tysięcy TEU. W porównaniu z I kwartałem 2023 r. liczba przewiezionych jednostek wzrosła o 6,9%, a liczba TEU o 4,2%. W I kwartale tego roku udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych koleją wyraźnie wzrósł, chociaż przewozy towarowe zaliczyły spadki. Udział przewozów intermodalnych osiągnął rekordowy w historii wynik 12,4% przetransportowanej masy towarów i 16,4% wykonanej pracy przewozowej. W I kwartale 2024 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 28 licencjonowanych przewoźników.

-Po dwóch latach spadków w I kwartale 2024 r. odnotowaliśmy wzrost w masie, pracy przewozowej, liczbie przewiezionych jednostek oraz liczbie TEU, a więc wszystkich podstawowych parametrach charakteryzujących ten segment rynku.  W 2023 r. liczba TEU w przewozach intermodalnych na granicy wschodniej odnotowała 2-cyfrowy spadek dynamiki w porównaniu do 2022 r. Wyniki odnotowane w pierwszych miesiącach 2024 r. mogą napawać jednak optymizmem, gdyż nastąpił wzrost liczby TEU na wjeździe do Europy. Jeżeli po pierwszym półroczu trend dodatni zostanie utrzymany, będzie można stwierdzić, że przewozy intermodalne zmierzają we właściwym kierunku – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe pod adresem dane.utk.gov.pl. W zakładce Transport intermodalny Urząd prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego, a także dane archiwalne.

Źródło: UTK

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 lipiec 2024 14:03
Zaloguj się by skomentować