Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

SUUS z strategią ESG z celami redukcji emisji zatwierdzonymi przez SBTi

Rohlig SUUS Logistics wdraża swoją pierwszą strategię ESG, która bezpośrednio wywodzi się z podejścia biznesowego. Firma kładzie duży nacisk na wiarygodność w swoich działaniach. Dlatego przedstawione w dokumencie krótkoterminowe cele redukcji emisji oparte na nauce zostały zatwierdzone przez Science Based Targets initiative. Osiągnięcie to oznacza, że największy polski operator logistyczny dołączył do wąskiego grona firm w kraju, których ambicje zostały sklasyfikowane jako zgodne z trajektorią mającą na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C.

ESG jako kierunek działań strategicznych przedsiębiorstw

Rozważania dotyczące budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej aspekty środowiska, społeczeństwa i etycznego zarządzania (ESG) stają się coraz istotniejsze w różnych sektorach, w tym w logistyce dla przemysłu farmaceutycznego. Dla przedsiębiorców przyjęcie zasad ESG nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, ale może także prowadzić do poprawy efektywności operacyjnej, poprzez zwiększenie oszczędności i redukcji kosztów, oraz może przełożyć się na wzmocnienie reputacji firmy. W miarę wzrostu świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatycznych i odpowiedzialności społecznej, a także obowiązujących ustaw, ESG w błyskawicznym tempie zyskuje na znaczeniu. Tym samym powoli staje się kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw, aby pozostać konkurencyjnymi na globalnym rynku.

DSV – Global Transport and Logistics dołącza do UN Global Compact

United Nations Global Compact to międzynarodowa inicjatywa Narodów Zjednoczonych, której sygnatariusze realizują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w myśl Dziesięciu Zasad oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. DSV – Global Transport and Logistics, które należy do tego grona już od ponad 10 lat, dziś przenosi tę współpracę na poziom lokalny. To kolejny krok operatora w kierunku wspierania efektywnej zielonej transformacji sektora logistycznego w Polsce.

Czy ESG i zero waste będą standardami rozwoju biznesowego?

Postrzeganie biznesu ewoluuje. Dziś coraz większe znaczenie mają działania w duchu ESG i Zero Waste, które sprawiają, że przedsiębiorstwa mogą osiągać sukces, jednocześnie działając na rzecz społeczności i środowiska. To podejście staje się kierunkiem rozwoju nowoczesnego biznesu, nie tylko ze względów etycznych, ale również prawnych. Wchodząca w życie dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju[1] zobowiązuje przedsiębiorstwa do klarownego raportowania podejmowanych działań w obszarze ESG. Choć nowe przepisy stawiają przed firmami duże wyzwanie, są takie, które udowadniają, że zrównoważony rozwój jest nie tylko etyczny, ale także praktyczny i korzystny biznesowo. Joanna Legutko, wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko wyjaśnia, jak działania na rzecz zrównoważonej produkcji i odpowiedzialności społecznej, mogą przyczynić się do wzrostu efektywności, redukcji kosztów oraz budowania silnej pozycji na rynku.

Przemysł w 2024 stawia na skracanie łańcucha dostaw, ESG i rozwój nowych technologii

Sektor przemysłowy jest obszarem, który rozwija się niezwykle dynamicznie, stając tym samym przed wieloma wyzwaniami. Są nimi m.in. wdrożenie strategii ESG, ewolucja organizacji w związku z rozwojem nowych technologii czy potrzeba zatrudnienia osób z zupełnie nowymi umiejętnościami. To tylko niektóre spośród pięciu najważniejszych globalnych trendów dla tej branży na 2024 rok, jakie przedstawia raport ManpowerGroup „Industrials World of Work”.

Raportowanie ESG będzie obowiązkowe

Dotychczas raportowanie działań ESG  nie było zbyt popularne w branży transportowej. Raporty zrównoważonego rozwoju, o ile powstawały, nierzadko były zestawem informacji, którymi firmy chciały się pochwalić i które nie były poddawane zewnętrznej weryfikacji. Niedługo zmieni to unijna dyrektywa CSRD, która znacząco rozszerza zakres i wymogi dotyczące raportowania ESG. – Nowe prawo nie pozostawi żadnych wyjść awaryjnych. Wśród firm zobligowanych do przygotowania raportów będą główni gracze rynku TSL w Polsce – mówi Jolanta Zwolińska. DB Schenker jako lider branży i pionier w tej dziedzinie publikuje właśnie już swoje siódme opracowanie.

DB Schenker w Polsce publikuje raport zrównoważonego rozwoju

Operator logistyczny opublikował raport zrównoważonego rozwoju za lata 2021-2022. Struktura i treść dokumentu odpowiadają istotnym tematom zgłoszonym przez interesariuszy w ankiecie oceny wpływu na kwestie zrównoważonego rozwoju DB SCHENKER. Raport został opracowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi GRI Standards 2021. W porównaniu do poprzednich publikacji, tegoroczny raport zawiera pełne dane liczbowe do niemal wszystkich wskaźników i uwzględnia przykłady dobrych praktyk, działań i akcji, odpowiadających każdemu z opisywanych obszarów. Dokument przeszedł pozytywnie weryfikację zewnętrznego audytora Bureau Veritas Group.