Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Standardy ESG i proekologiczne budownictwo to nowy standard

Polska pozostaje jednym z największych placów budowy w Europie, również w segmencie obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych. Dla nawet 80 proc. kontrahentów, obok ceny czy lokalizacji, istotne jest dziś spełnianie przez nie standardów tzw. ESG. – Trend jest oczywisty i długotrwały: rynek stawia na zrównoważone budownictwo proekologiczne oraz cyfryzację procesów – ocenia Mariusz Górecki, prezes Atlas Ward Polska.

Cel 7R – zeroemisyjny magazyn 

7R, deweloper specjalizujący się w budowie wysokiej jakości magazynów powołał „Green Team”. Grupa kilkunastu ekspertów z różnych dziedzin zajmie się opracowywaniem i wdrażaniem ekologicznych rozwiązań. Celem jest wybudowanie zeroemisyjnego magazynu.  

Solaris publikuje Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2022

Solaris przedstawił najnowszy Raport zrównoważonego rozwoju, prezentując wyniki swoich działań na rzecz zrównoważonej przyszłości, podejmowanych w roku 2022. Na kartach raportu firma w przekrojowy sposób podsumowuje miniony rok w zakresie rozwoju czystych napędów, minimalizowania wpływu na środowisko i aktywności związanych z przestrzeganiem najlepszych standardów ładu korporacyjnego oraz odpowiedzialności względem ludzi – pracowniczek i pracowników oraz społeczności lokalnej.

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w branży logistycznej

Nieruchomości mają niebagatelny udział w emisjach gazów cieplarnianych do atmosfery  - sumarycznie odpowiadając za 37% globalnych emisji, z czego 28% wynika z cyklu operacyjnego budynków, a 9% to emisje związane z procesem budowy. Dostawcy usług logistycznych oraz producenci redukują zużycie energii przede wszystkim poprzez optymalizacje swoich sieci transportowych, optymalizację zużycia energii oraz inwestując w odnawialne źródła energii.

Amazon stawia na zrównoważony rozwój

Inwestycje w odnawialne źródła energii, elektryfikacja transportu, rozwój zrównoważonych opcji dostaw, redukcja odpadów i nadmiaru opakowań, recykling czy sprzedaż certyfikowanych produktów przyjaznych środowisku – to tylko wybrane aktywności podejmowane przez Amazon na rzecz zrównoważonego rozwoju. Opublikowany właśnie Raport roczny nt. zrównoważonego rozwoju za 2022 r. wskazuje na kolejne, ambitne kierunki prośrodowiskowe, którymi podąża firma, a które mogą stać się jednocześnie dobrą inspiracją dla innych organizacji.

Jak rozwija się elektromobilność w Polsce?

Walka ze skutkami globalnego ocieplenia w sektorze transportu stanowi istotny element pakietów klimatycznych Unii Europejskiej. Poprzez wprowadzenie m.in. bardziej ekologicznych technologii i redukcję emisji spalin, dąży się do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki oraz lepszej ochrony środowiska. Do tych założeń nawiązuje elektromobilność, mająca na celu ochronę środowiska oraz większe korzyści ekonomiczne w eksploatacji. Jednak czy jest to faktycznie przyszłościowy kierunek dla transportu? Komentarza udziela Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Grupa Kapitałowa PKP CARGO opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, w którym ujawniła w sposób transparentny i kompleksowy dane niefinansowe. Punktem wyjścia do raportu były tematy wskazane jako istotne przez interesariuszy Grupy. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie dotyczące pracowników, działań biznesowych, a także wpływu społecznego i środowiskowego. W raporcie, oprócz spółki wiodącej – PKP CARGO S.A. – uwzględnione zostały dane z siedmiu spółek zależnych. Raport został przygotowany w oparciu o Standardy GRI.