Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Muller Fresh Food Logistics został partnerem European Food Network

Holenderska spółka zależna DACHSER zajmująca się logistyką żywności, Müller Fresh Food Logistics, oficjalnie z dniem 1 stycznia 2024 roku została partnerem European Food Network (EFN). DACHSER przejął firmę na początku 2023 roku i od tego czasu z powodzeniem podąża ścieżką współpracy i integracji. Dzięki temu, że Müller jest silnym partnerem w krajach Beneluksu, posunięcie to znacznie wzmacnia ogólnoeuropejską sieć dystrybucji żywności.

Ciągły rozwój logistyki Dachser

Logistyka jest i pozostanie obszarem ciągłego rozwoju, co jednak oznacza zwiększenie wymagań wobec dostawców usług logistycznych i ich sieci. Jak pozycjonuje się DACHSER Road Logistics i jakimi zasadami będzie się kierować w przyszłości? Zadaliśmy te pytania Alexandrowi Tonnowi, DACHSER COO Road Logistics.

DACHSER powiększa swoją działalność w północnej części Danii

Dostawca usług logistycznych DACHSER rozwija swoją dotychczasową działalność na rynku duńskim i otwiera się na region Jutlandii Północnej. Nowy oddział, zlokalizowany w parku biznesowym Port of Aalborg, zostanie otwarty w pierwszej połowie 2024 roku i będzie węzłem komunikacyjnym dla sieci drobnicowej w krajach nordyckich.

DACHSER rusza z nową linią dostaw Polska-Ukraina

W październiku 2023 roku DACHSER Polska uruchomił regularne połączenie na Ukrainę. Nowa trasa, łącząca rzeszowski oddział firmy w Jasionce ze Lwowem i Kijowem, stanowi nie tylko odpowiedź na potrzeby rynkowe, ale także otwiera perspektywy współpracy przed lokalnymi przedsiębiorcami i biznesem z całej Polski.

Kuehne+Nagel kontynuuje wzmacnianie własnej sieci drobnicowej w Europie

Kuehne+Nagel otworzyło nowy oddział w Turynie we Włoszech. Jest to najnowsza inwestycja w europejskiej sieci drobnicowej, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów. Transport drobnicowy to usługa, która umożliwia klientom rezerwację serwisu drogowego dla przesyłek do 6 palet lub 2,4 metra załadunku, które są następnie grupowane z innymi przesyłkami w celu optymalizacji pojemności pojazdów ciężarowych. 

DACHSER i FERCAM wzmacniają transport drobnicowy i logistykę kontraktową

Wieloletnia współpraca doprowadziła do założenia spółki joint venture zajmującej się transportem drobnicowym i logistyką kontraktową. FERCAM zamierza przenieść swoje działy dystrybucji (drobnica) i logistyki (logistyka kontraktowa) do spółki joint venture z DACHSER pod nazwą "DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.". 80-procentowy udział Dachser w nowym przedsięwzięciu wzmacnia i uzupełnia europejską sieć firmy. Przeniesienie kontroli nadal podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ochrony konkurencji.