Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Firmy spedycyjne odczuwają pogorszenie koniunktury

Zaniżanie stawek przez konkurencję, rosnące koszty prowadzenia działalności i malejąca liczba zleceń to główne bolączki firm z sektora spedycji – wynika z badania Transcash przeprowadzonego wśród przedstawicieli branży. Są one pokłosiem szerzej zakrojonych problemów trapiących cały sektor TSL, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wpływ sytuacji geopolitycznej na jego kondycję.

Perspektywy rynku TSL w 2013 roku

Pomimo istotnych wydarzeń i czynników mogących osłabić firmy z branży TSL, takich jak: rosnące ceny paliwa, wprowadzenie sytemu opłat drogowych ViaToll przy jednocześnie słabej infrastrukturze dróg krajowych, zatorach płatniczych związanych z długimi terminami płatności kontrahentów, rosnącymi cenami serwisu sprzętu i ubezpieczeń, branża transportowa jednak nie wyhamowała. Jednocześnie rynek przewozów całopojazdowych krajowych w 2013 roku nadal pozostanie rozdrobniony, bez dominującej pozycji jednej czy nawet kilku firm. Analizę prognoz i perspektyw rozwoju branży spedycyjnej w bieżącym roku przygotowali specjaliści firmy PEKAES. Serdecznie zapraszamy do lektury.