Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Umowa z PKP Intercity rozszerzona

PKP Intercity rozszerza umowę z firmą NEWAG na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych i zamawia kolejne 5 pojazdów. Tym samym park taborowy przewoźnika zasili łącznie 15 nowoczesnych lokomotyw rozwijających prędkość do 200 km/h. Wartość zamówienia to blisko 388 mln zł brutto. Kontrakt z nowosądeckim producentem jest elementem największego w historii PKP Intercity programu inwestycyjnego wartego 27 mld zł.

Jak radzić sobie z patologiami w branży transportowej?

Wraz z dynamicznym rozwojem działalności transportowej, obejmującym pojazdy, infrastrukturę, logistykę i zarządzanie, pojawiają się także różne formy patologii. Powodują one utrudnienia w funkcjonowaniu sektora transportowego, wpływając na warunki pracy, rentowność biznesów, bezpieczeństwo, efektywność przepływu towarów oraz ogólną wydajność systemu transportowego. O jakie problemy tu chodzi? Jak sobie z nimi radzić? Na te pytania odpowiada Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenie

Przy okazji zawierania umów cywilnoprawnych, ważną kwestią staje się umieszczanie w nich klauzuli o zakazie konkurencji. Choć nie ma o niej mowy w Kodeksie cywilnym, przesłanki o jej dołączeniu, zgodnie z zasadą swobody umów, poruszył Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CKN 579/01 w wyroku z dnia 11 września 2003 roku. Co możemy ująć jako zakaz konkurencji? Na co powinniśmy uważać umieszczając taki zapis w zleceniu? Mówi o tym Beata Gądek, radca prawny w TC Kancelarii Prawnej.

Jakie pułapki mogą czekać na przewoźników w umowach?

W branży tak dynamicznej jak sektor TSL nietrudno o nieuwagę w czytaniu umów. Niedbalstwo może być brzemienne w skutkach, jeśli zleceniodawca wykaże się dużą „kreatywnością” w zakresie kar umownych. Ekspert TC Kancelarii Prawnej - Maurycy Kieruj - podpowiada, o czym pamiętać, by nie wpaść w pułapkę kar umownych i uniknąć dochodzenia swoich praw przed sądem.

Umowa przewozu bez pułapek

Właściwa konstrukcja umów i zleceń, a także innych dokumentów transportowych, pozwala na zabezpieczenie interesów zarówno spedytora jak i przewoźnika. Niestety, w praktyce umowa przewozu bywa konstruowana najczęściej na korzyść zleceniodawcy, zawierając zapisy, które mogą być kłopotliwe dla przewoźnika.

Kiedy przewoźnicy i spedytorzy korzystają z pomocy prawnej?

Trudności w odzyskiwaniu należności, konieczność tworzenia zgodnych z prawem dokumentów, umów i regulaminów czy zawiłości prawa przewozowego – z tego typu problemami na co dzień borykają się firmy z branży transportu, spedycji i logistyki. W ich rozwiązywaniu nieoceniona jest pomoc profesjonalistów świadczących usługi prawne w tym sektorze. Kiedy i dlaczego warto korzystać z takiego wsparcia? Na to pytanie odpowiada Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Przepisem w absurd - kary umowne w zleceniach transportowych

Kary umowne powinny chronić interesy zlecających, jednak bywają one niekiedy sposobem na ścięcie wydatków lub dodatkowy zarobek kosztem wykonawców. Choć w branży TSL kary umowne w zleceniach transportowych są stosowane bardzo często, zasadność wielu z nich budzi wątpliwości, a niektóre, w świetle prawa, ocierają się o absurd.