Zaloguj się

Identyfikowalność i wycofanie produktu z rynku

Z wycofaniem produktu z rynku wiąże się bezpieczeństwo konsumentów oraz dobre imię i sytuacja ekonomiczna producentów. Jak, w razie konieczności, poradzić sobie szybko, sprawnie i możliwie bez większych strat z taką sytuacją?

Grzegorz Sokołowski,  Instytut Logistyki i Magazynowania: Informacje medialne odnoszące się do wycofywania niebezpiecznych produktów z rynku zaskakują konsumentów prawie codziennie z różnych powodów, np.: bakterii listeria w twarogu, drobin szkła w parówkach, czy salmonelli w jajkach. Czy można takim sytuacjom zapobiec? Czy są wymagania prawne zapewniające bezpieczeństwo produktów i konsumentów?
Wymóg identyfikowalności (z ang. traceability), a więc śledzenia przepływu dóbr w łańcuchu dostaw wraz z rejestracją parametrów je identyfikujących (numeru partii produkcyjnych) i lokalizacji jest znany branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej od wielu lat.
Z obszarem tym związane jest nierozerwalnie pojęcie awaryjnego wycofania, czyli zapewnienie (z punktu widzenia prawa - wymóg) przez firmę szybkiej reakcji w razie konieczności wycofania towaru (partii) z rynku. W niektórych przypadkach możliwość szybkiego i łatwego, od strony technicznej, wycofania jednostki lub grupy jednostek z rynku może uratować życie. Wycofanie produktów w odpowiednim czasie redukuje także potencjalne straty finansowe i pozwala zachować zaufanie konsumentów do jakości ich ulubionych marek.
Poza kwestią gotowości do wycofania, producenci, dystrybutorzy i detaliści powinni zwracać uwagę na trendy w zakresie potrzeb konsumentów. Ostatnie raporty rynku spożywczego firmy Mintel informują, że konsumenci domagają się od firm spożywczych coraz większej przejrzystości, co przekłada się na poziom wiarygodności i zaufania. Istnieje zapotrzebowanie na większy zasób informacji o danym produkcie, o tym jak powstał i skąd pochodzą składniki w nim zawarte. Na znaczeniu rosną też produkty z lokalnymi/krajowymi korzeniami, które wpisują się w ideę patriotyzmu zakupowego.
Te przykładowe przypadki pokazują, jak ważna jest informacja o produktach na każdym etapie łańcucha dostaw, jej gromadzenie i przepływ, a więc dzielenie się najistotniejszymi danymi związanymi z produktem. Jak zatem firmy mogą efektywnie realizować wymagania identyfikowalności i jednocześnie w jaki sposób zaspokajać potrzeby konsumentów związane z transparentnością danych o produkcie?
Otóż z pomocą wychodzą globalne standardy identyfikacji i komunikacji GS1, których zastosowanie, we współpracy z automatyczną identyfikacją i efektywną wymianą danych, np. za pomocą elektronicznych komunikatów EDI, znacząco wspomaga spełnienie wymagań identyfikowalności i zabezpiecza interesy firm.
GS1 Polska, wychodząc naprzeciw potrzebom polskich firm, przygotowało śniadanie biznesowe pod hasłem "Jak wycofać niebezpieczny produkt z rynku". Wydarzenie odbędzie się 12 września w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną metody i rozwiązania w obszarze identyfikowalności i awaryjnego wycofania.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 06 sierpień 2018 10:00
Zaloguj się by skomentować