Zaloguj się

Edukacja z biznesem

Coraz częściej spotykamy się z opinią, że "tradycyjne" kształcenie logistyczne nie nadąża za potrzebami przedsiębiorstw. Jakie nowe formy współpracy i podnoszenia kwalifikacji należy wdrażać, aby młodzi adepci logistyki mogli wnieść nową wartość do biznesu?

dr Mateusz Wiliński, Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych w Wyższej Szkole Logistyki: Logistyczny rynek pracy jest rzeczywiście coraz bardziej wymagający. Wydaje się, że potwierdzeniem tego może być pewna ewolucja treści ogłoszeń przedsiębiorstw branży TSL poszukujących pracowników, stażystów i praktykantów. Te spływające do Biura Praktyk i Karier Zawodowych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu często charakteryzuje precyzyjny opis profilu poszukiwanego kandydata, w którym wskazane są konkretne umiejętności zarówno twarde, jak i miękkie. Tak dokładnych opisów jeszcze kilka lat temu było wyraźnie mniej.
WSL w Poznaniu już od początków swego istnienia akcentowała konieczność bliskiej współpracy z biznesem. Z biegiem czasu idea ta przyjmowała coraz to bardziej wyraźny charakter - dziś w uczelni funkcjonuje Rada Pracodawców WSL (20 organizacji współpracujących z WSL wieloaspektowo na poziomie strategicznym) oraz Klub Partnera (20 członków Rady i 30 dalszych partnerów, współpracujących z uczelnią w wybranych obszarach). Zapraszamy naszych partnerów z biznesu, aby włączyli się w cały proces dydaktyczny - od momentu opracowania programu studiów poprzez bieżącą dydaktykę, praktyki aż do chwili opuszczenia przez absolwenta uczelni jej murów, czyli jego wejścia na rynek pracy. Brzmi to być może idealistycznie, ale można wskazać konkretne przykłady takich działań. Przedsiębiorstwa będące opiekunami specjalności współtworzą ich program nauczania. Liczna grupa praktyków biznesu każdego roku prowadzi zajęcia dydaktyczne, włączając się w planowe wykłady lub ćwiczenia albo uczestnicząc w specjalnie organizowanych pozaprogramowych warsztatach. Partnerzy uczelni zapraszają studentów na praktyki i staże, organizowane są konkursy branżowe z atrakcyjnymi nagrodami. Wymienić można by jeszcze wiele przykładów, ale warto wskazać trzy opracowane wspólnie z partnerami z biznesu i z nimi realizowane projekty współfinansowane ze środków unijnych - "Praktycy do tablicy", "Zintegrowany Program WSL" oraz "ABK 2.0". W tych dwóch pierwszych przedstawiciele biznesu zapraszają studentów na wysoko wyspecjalizowane zajęcia, organizowane są zagraniczne wyjazdy studyjne do najatrakcyjniejszych w Europie lokalizacji logistycznych. We współpracy z biznesem powstaje tezaurus spedycyjny (trójjęzyczny zbiór online zwrotów niezbędnych w spedycji), prowadzony jest branżowy lektorat połączony z wyjazdami do przedsiębiorstw logistycznych, prowadzona jest certyfikacja ELA, uruchamiamy magisterskie studia dualne. Projekt "ABK 2.0" służy dalszemu rozwojowi usług Biura Praktyk i Karier Zawodowych WSL. Umożliwia on wprowadzenie do oferty zajęć i narzędzi diagnostycznych, pozwalających na wybór najodpowiedniejszych dla predyspozycji studenta zawodów logistycznych, udział w miękkich warsztatach współprowadzonych przez WUP i partnerów biznesowych, a docelowo stworzenie swojego rozbudowanego profilu w Wirtualnym Akademickim Biurze Karier. Taka współpraca uczelni z biznesem daje możliwość kształcenia odpowiadającego realnym potrzebom branży TSL.

Ostatnio zmieniany w środa, 12 wrzesień 2018 15:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe