Zaloguj się

E-przetargi coraz bliżej

18 października 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do nowych przepisów przygotowuje się także administracja publiczna - już 65 jednostek, w tym Kancelaria Prezydenta RP, 12 ministerstw, m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Urzędy Wojewódzkie.  Co czeka zamawiających i wykonawców?

Grzegorz Filipowski, Marketplanet: Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) zmieni dotychczasowy sposób realizacji zamówień publicznych. Wszystkie postępowania powyżej progów unijnych będą musiały być przeprowadzane drogą elektroniczną. Co oznacza, iż w sposób elektroniczny będzie się odbywać komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, składanie ofert, wniosków i oświadczeń. Nowe prawo da wykonawcom możliwość wzięcia udziału w przetargu publicznym bez wychodzenia z biura, kserowania i skanowania dokumentów. Będzie szybciej, łatwiej, bezpieczniej.
Rozwiązanie informatyczne, które pozwoli na wprowadzenie nowych przepisów w życie, składa się z rządowej platformy e-Zamówienia oraz zintegrowanych portali e-Usług, z których korzystać będą zamawiający i wykonawcy. Kilka platform w Polsce, w tym Platforma Marketplanet, będą obsługiwać portal e-Zamówienia. Są to wszystkie platformy, które dostosują swoje rozwiązanie do standardu usług i danych dla platformy e-Zamówienia.
W dniu wejścia w życie ustawy to portale e-Usług będą pełnić kluczową rolę w realizacji i obsłudze zamówień, to z ich wykorzystaniem realizowane będą czynności elektroniczne, takie jak składanie ofert, komunikacja elektroniczna w toku postępowania. To dlatego do przeprowadzenia postępowania powyżej progów unijnych konieczne będzie wsparcie portalu e-Usług.
Za wdrożenie portali e-Usług, które umożliwiają elektroniczną komunikację między stronami przetargu, odpowiada każdy zamawiający. Z ramienia 65 jednostek administracji publicznej za zakup odpowiedniego narzędzia odpowiedzialne było Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR). Zaproponowana przez dostawcę platforma zakupowa Marketplanet pozwala na elektroniczną komunikację w zgodzie z wymaganiami ustawy PZP, w tym na komunikację na wszystkich etapach postępowania, obsługę wszystkich trybów postępowań o udzielenie zamówień wymienionych w ustawie, integrację z platformą e-Zamówienia, wsparcie procesu oceny ofert oraz publikację i udostępnianie dokumentów z postępowania.
Od 31 lipca wszystkie jednostki objęte wdrożeniem mogą przeprowadzać swoje postępowania za pomocą naszej platformy zakupowej. Co ważne, to naprawdę prosty i intuicyjny system, przyspieszający pracę i wspierający realizację zamówień publicznych od rozpoczęcia postępowania przez wybór wykonawcy aż po publikację wyniku oraz elektroniczne zawarcie umowy. W ramach dostarczanych usług poszczególne jednostki mogą również podpisywać elektronicznie umowy oraz prowadzić elektroniczny rejestr umów i aneksów. Rozwiązanie dostępne jest przez przeglądarkę, dzięki czemu nie wymaga zakupu ani instalowania dodatkowego oprogramowania zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców. Jedynym wymogiem korzystania jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego do prowadzenia komunikacji pomiędzy stronami, w tym składania ofert i oświadczeń. W przypadku elektronicznego podpisywania umów obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu dotyczy także zamawiającego.
Projekt był adresowany do podmiotów korzystających z usług Centrum Usług Administracji Rządowej. Należą do nich m.in.: jednostki administracji rządowej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędy Wojewódzkie i wiele innych.
Przepisy, które wchodzą w życie 18 października, dotyczą na razie postępowań powyżej progów unijnych. Zmiany nie ominą jednak także pozostałych przetargów. W przypadku postępowań poniżej progów unijnych nowe przepisy zaczną obowiązywać w styczniu 2020 r. Teoretycznie firmy i instytucje organizujące takie postępowania mają jeszcze trochę czasu na przystosowanie się do zmian. Doświadczenie podpowiada mi jednak, że nie warto czekać do ostatniej chwili. Lepiej efektywnie wykorzystać czas, który pozostał, i już dziś realizować wszystkie przetargi w formule elektronicznej.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 17 wrzesień 2018 08:24
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe