Zaloguj się

Smart city

Koncepcja smart city, czyli inteligentnego miasta, ma swoje początki w latach 90. XX wieku. Brano wówczas pod uwagę głównie stopień wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu miast. Jak postrzega się inteligentne miasto dziś?

prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud, Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Tak zwana "inteligencja" miasta, która leży u podstaw wielu koncepcji miast przyszłości, powinna być moim zdaniem rozpatrywana na co najmniej trzech płaszczyznach - jako:

• coraz bardziej powszechne używanie zaawansowanych technologii informacyjnych i telematycznych w gospodarce komunalnej: zaopatrzenie w energię elektryczną i energię cieplną, gospodarka wodna i gospodarka odpadami, usługi publicznego transportu zbiorowego. Są to elementy składowe koncepcji smart city, takie jak: smart economy, smart environment, smart grid, smart mobility;
• coraz częstsze korzystanie mieszkańców z dostępnych rozwiązań za pomocą różnego rodzaju aplikacji mobilnych (czyli smart people, smart living);
• coraz większa świadomość władz miejskich co do możliwości i potrzeby wykorzystywania najnowszych technologii do zarządzania miastem (smart governance).

Koncepcję smart city należy zatem rozpatrywać jako zdolność ośrodka miejskiego do adaptacji rozwiązań cyfrowych oraz upowszechnienia systemów cyberfizycznych (cyber-physical systems), pozwalających na realizację wizji jego poszczególnych interesariuszy, w tym oczekiwań i kreatywności jej mieszkańców w zakresie rozwoju przestrzeni miejskiej. W wielu najnowszych publikacjach podkreśla się, że dyskusja o smart city nie powinna się skupiać tylko na aspektach technologicznych i infrastrukturze technicznej, lecz również, a może nawet przede wszystkim, na sposobach usprawnienia dialogu między mieszkańcami a władzami. Miasto jest przede wszystkim wspólnotą̨ ludzi, stąd powstały i są rozwijane koncepcje, takie jak "prawo do miasta" czy "miasto-idea". Nie powinno być jednak sprzeczności pomiędzy tymi dwoma obszarami: technologicznym i społecznym. Funkcjonowanie mieszkańców miast przyszłości jako najbardziej aktywnych przedstawicieli "społeczeństwa sieci" będzie w coraz większym stopniu zdeterminowane nieustannymi zmianami technologicznymi. Bez zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej nie da się w przyszłości wdrażać nowoczesnych koncepcji zarządzania. Bardzo dużym wyzwaniem w najbliższym dziesięcioleciu będzie bezpieczeństwo danych i ochrona praw użytkowników.

Więcej o koncepcji smart city i smart mobility w wywiadzie z prof. SGH dr hab. Janą Pieriegud w czasopiśmie "Logistyka" (5/2019).

Ostatnio zmieniany w środa, 29 kwiecień 2020 14:36
Więcej w tej kategorii: « Kierowcy a firma To nie jest zły rok »
Zaloguj się by skomentować