Zaloguj się

Efektywne łańcuchy dostaw

Epidemia koronawirusa to stan krytyczny, który paradoksalnie przyniósł zastój i rozwój, bo wymusił wiele zmian w przedsiębiorstwach. Jakie rozwiązania przyniósł łańcuchom dostaw?

Izabella Maczkowska-Ciborowska, Country General Manager, CHEP Polska i kraje bałtyckie

Branża logistyczna pozostaje pod znaczącym wpływem sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Podczas gdy wiele z sektorów gospodarki widocznie zwolniło, a niektóre całkowicie wyhamowały, łańcuch dostaw nieprzerwanie musi spełniać swoje zadania, by zapewnić ciągłość przepływu kluczowych towarów, takich jak żywność czy chemia gospodarcza. Dodatkowo musi też odpowiednio szybko reagować na wzmożony popyt na zakupy online. I choć ostatni czas nie był dla branży logistycznej łatwy, obserwatorzy wskazują, że spora część wprowadzonych w tym czasie zmian pomoże usprawnić procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, stając się jego nieodzownym elementem.
Drastyczny wzrost popytu na towary pierwszej potrzeby odnotowany po ogłoszeniu przez rząd decyzji o wprowadzeniu kwarantanny okazał się wielką próbą dla sektora logistyki, bo stanowił centralny punkt w zarządzaniu kryzysem związanym z koronawirusem. Okres pandemii pokazał również, że dzisiejsze sieci logistyczne, bardziej niż kiedykolwiek, muszą być zaprojektowane i zoptymalizowane w taki sposób, by czas realizacji zamówień był jak najkrótszy, a koszty jak najniższe. Dlatego wśród większości uczestników łańcucha dostaw obserwujemy dziś tak duże zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami i narzędziami, zapewniającymi kompleksową optymalizację operacyjną i kosztową.
Wśród rozwiązań, które zwiększają efektywność łańcucha dostaw, znajduje się usługa poolingu. Outsourcing usług związanych z zarządzaniem gospodarką paletową stanowi dziś odpowiedź dla firm, które szukają rozwiązań pozwalających minimalizować ryzyko związane z nieoczekiwanymi zmianami w popycie. By móc to zapewnić, potrzebny jest odpowiedni zasób nośników, który w naszym przypadku wynosi ponad 120 mln palet w skali Europy. Potrzebne jest też rozbudowane zaplecze logistyczne, które pozwala szybko reagować na potencjalne zmiany warunków rynkowych, w tym na przykład w razie potrzeby realizować dostawy z alternatywnych lokalizacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku dostaw produktów pierwszej potrzeby, które charakteryzuje wysoki poziom rotacji. Dla nich dostępność wymaganej ilości nośników, potrzebnych do transportu produktów i dostarczonych w odpowiednim czasie, jest kwestią zasadniczą.
Od lat prowadzimy też kompleksowe analizy całego łańcucha dostaw, szukając miejsc wykazujących największy potencjał do poprawy. Pozwala to nie tylko optymalizować procesy na poziomie operacyjnym, ale także identyfikować bieżące łączne koszty funkcjonowania i eliminację przyczyn niskiej efektywności.
Pandemia koronawirusa sprawiła również, że znaczna część firm dostrzegła potrzebę zapewnienia większej transparentności sieci dostaw. Jako dostawca usług w obszarze łańcucha dostaw wiemy, że kompleksowa analiza to podstawa optymalizacji sieci na każdym z poziomów.

 O zarządzaniu kryzysowym czytaj także:
- Logistyka sytuacji kryzysowych
- Logistyka w czasie pandemii
- Zanim nadejdzie kryzys

Ostatnio zmieniany w piątek, 10 lipiec 2020 15:40
Zaloguj się by skomentować