Zaloguj się

Fokus na intralogistykę

Siemens, we współpracy z Platformą Przemysłu Przyszłości oraz ŁUKASIEWICZ - Instytutem Logistyki i Magazynowania, przygotował raport na temat branży logistycznej "Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu". Jak w dobie e-commerce, nowych technologii i trendzie cyfryzacji plasuje się intralogistyka?

Adam Koliński, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Logistyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Intralogistyka jest branżą o coraz większym znaczeniu biznesowym, ze względu na koncentrację firm na sposobach optymalizacji i oszczędności wynikających z realizacji procesów logistycznych. We wspomnianym raporcie przedstawiono dane wynikowe badań branży intralogistyki, które wskazują obecne możliwości i problemy, ale także trendy dalszego rozwoju. W polskiej praktyce gospodarczej można spotkać coraz więcej przykładów wdrożeń i zastosowań rozwiązań intralogistyki. W większości przypadków wprowadzanie automatyzacji procesów produkcyjnych jest wymuszane przez strategię międzynarodowych koncernów, które mają fabryki również w Polsce. Wpływa to jednak na dynamiczny rozwój branży w zakresie automatyzacji procesów produkcyjno-logistycznych.
Raport "Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu" jest niezwykle wartościowy, mając na uwadze aktualną sytuację pandemiczną, która miała niebagatelny wpływ na działalność gospodarczą firm w globalnych łańcuchach dostaw. Badanie elastyczności produkcji, która jest czynnikiem determinującym pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, nie było do tej pory realizowane w tak kompleksowym zakresie, uwzględniającym nie tylko specyfikę firm z sektora MSP, ale również uwarunkowania zaopatrzenia i dostaw materiałowych, dystrybucji wyrobów, a przede wszystkim logistyki wewnętrznej. W publikacji podjęto się analizy dotyczącej digitalizacji i automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych jako aktualnych trendów rozwoju, gwarancji bezpieczeństwa prowadzenia biznesu oraz walki z globalną konkurencją. Gotowość firm do digitalizacji swoich procesów w sektorze MSP jest stosunkowo wysoka, co wynika z zastosowania różnych rozwiązań informatycznych dedykowanych do zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw.
Automatyzacja procesów logistycznych i produkcyjnych jest jednak obszarem słabo realizowanym wśród przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MSP, ze względu na barierę finansową związaną z dużymi kosztami wdrożenia tych rozwiązań. Zastosowanie automatyzacji może jednak umożliwić usprawnienie procesów produkcyjnych i logistycznych na dużą skalę, co należy uznać za przełomowe, mając na uwadze aktualny stan przygotowania technicznego przedsiębiorstw w Polsce.

Na temat intralogistyki czytaj także:
- Nowy IGV sterowany inteligencją roju
- Mobile Industrial Robots opublikowało wyniki badań dotyczących automatyzacji intralogistyki
- Przemysł 4.0 i jego wpływ na logistykę

 

Więcej o automatyzacji w logistyce piszemy w czasopiśmie Logistyka 1/2020.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 05 październik 2020 13:08
Zaloguj się by skomentować