Zaloguj się

4 podstawowe pytania podczas wyboru systemu WMS dla Operatora Logistycznego

Czym się należy kierować przy wyborze oprogramowania WMS (Warehouse Managment System) do magazynu świadczącego usługi logistyczne dla firm zewnętrznych?

 Arkadiusz WłochArkadiusz Włoch, Kierownik Działu Wdrożeń w firmie DataConsult SA: Wybór oprogramowania WMS (Warehouse Managment System) do magazynu świadczącego usługi logistyczne dla zewnętrznych firm jest dużym wyzwaniem, które wymaga dobrej analizy potrzeb biznesowych. Wypracowanie odpowiednich procedur działania logistyki wewnętrznej podczas implementacji systemu WMS pozytywnie wpływa na osiągnięcie celów, np. zwiększenie ilości pozyskanych klientów, wzrost liczby zamówień, czy szybkość realizacji zamówień.
Zanim jednak firma może przystąpić do weryfikacji określonych parametrów, musi przejść przez proces wyboru, a następnie implementacji systemu. W zależności od sposobu prowadzenia projektu wdrożenie pochłonie różne zasoby firmy (na etapie analizy, testów, szkoleń itp.). Ograniczenie różnego rodzaju ryzyk projektowych można osiągnąć poprzez prawidłowe zdefiniowanie zakresu wdrożenia.
Zakres funkcjonalności systemu WMS jest poruszany już na początkowych spotkaniach handlowych. Klienci często chcą otrzymać informacje potwierdzające możliwości, jakimi dysponuje oprogramowanie oraz jakie jest doświadczenie producenta. Na co głównie zwrócić uwagę podczas początkowych rozmów? Zdecydowanie należy znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Jak mogę dostosować konfigurację systemu WMS do obsługiwanych branż?
W przypadku oferowania oprogramowania WMS dla operatorów logistycznych niezbędną cechą systemu musi być jego elastyczność. Użytkownicy muszą posiadać możliwość definiowania szybkiej i czytelnej obsługi klientów zarówno w formie zaawansowanej zbiórki multipicking (np. w segmencie e-commerce), jak i kompletacji pełnopaletowej (np. firmy produkcyjne).

2. Jakie integracje posiada system WMS w standardowym pakiecie?
Znaczący wzrost rynku e-commerce spowodował, że automatyzacja w zakresie wymiany danych na linii: sklep internetowy <-> system WMS, system ERP <-> system WMS lub marketplace <-> system WMS stanowią o przewadze rynkowej. Integracja musi być podstawowym tematem w trakcie rozmów o możliwościach funkcjonalnych. Oprócz bezpośredniego połączenia z innym systemami należy zwrócić uwagę na połączenie systemu WMS z platformami kurierskimi, dzięki którym w magazynie w kilku prostych krokach można osiągnąć i zamodelować schemat generowania listów spedycyjnych/przewozowych.

3. Jaki jest przewidywany czas wdrożenia?
Przewidywany termin wdrożenia wyznacza przede wszystkim zakres funkcjonalności do przygotowania. Zwiększenie wymagań systemowych wpływa na długość etapu testów oraz szkoleń pracowników, którzy docelowo będą wykorzystywać system WMS. Dyskusja i zaplanowanie harmonogramu na początkowym etapie projektu musi obejmować odpowiedzi na pytania:
- Jaki procent logistyki magazynu jest w stanie obsłużyć standardowy pakiet systemu WMS?
- Jak dużo jest elementów nietypowych, wykraczających poza standard oprogramowania?
- Ile magazynów i pracowników będzie objętych wdrożeniem systemu WMS?
- Czy projekt może być podzielony na kilka etapów związanych z uruchomieniem?

4. Czy producent systemu WMS posiada zdefiniowaną metodykę rozwoju oprogramowania?
Co oznacza zakończenie procesu wdrożenia? Zdecydowanie niezakończenie rozwoju logistyki! Dlatego na etapie wyboru oprogramowania należy zweryfikować, czy producent posiada metodykę określającą produkcję oraz aktualizację systemu WMS - kiedy pojawiają się nowe wersje i co w nich się znajduje. Elementem również koniecznym do przedyskutowania są usługi rozwoju oprogramowania. Pojawienie się nowego klienta do obsługi w magazynie nigdy nie może być problemem na poziomie systemu WMS.

Oprócz powyższych pytań, podczas spotkań handlowych lub analitycznych osoby biorące udział w projekcie ze strony klienta uzupełniają swoją wiedzę o dodatkowe obszary. Jako wieloletni producent systemu WMS nie boimy się żadnych wyzwań, a tym bardziej odpowiedzi na skomplikowane pytania. Podczas prowadzenia projektów kierujemy się zasadą - im trudniej, tym lepiej i ciekawiej!

Jeśli interesują Państwa dodatkowe informacje, jak może wyglądać wdrożenie systemu WMS w praktyce dla Operatora Logistycznego, zapraszamy do zapoznania się z ostatnim case study DataConsult.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 18 październik 2021 08:08
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe