Zaloguj się

Cargo receptą na trudne czasy

Jak wygląda sytuacja w transporcie lotniczym? Czy cargo jest receptą na trudne czasy?

Mariusz FilecMariusz Filec, dyrektor frachtu lotniczego w Rohlig Suus Logistics: Od wybuchu pandemii COVID-19 branża lotnicza zmaga się z wieloma wyzwaniami. Oczywiście, najtrudniejsze były pierwsze miesiące pandemii, gdy niemal z dnia na dzień na całym świecie wprowadzono lockdown, który uziemił znaczną część samolotów pasażerskich. Po zniesieniu większości ograniczeń branża wraca do tzw. normalności, ale należy zaznaczyć, że jest to powrót bardzo powolny i częściowy. Przewoźnicy nie zdecydowali się na przywrócenie dawnej wydajności, co wynika ze spadku popytu na podróże, zwłaszcza w komercyjnych rejsach międzynarodowych.
Stopniowo do tzw. normalności wraca zakres asortymentu transportowanego samolotami. Na początku pandemii były to wyłącznie produkty sanitarne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa. Dzisiaj, pod pokładami samolotów można znaleźć już każdy rodzaj towarów - ponownie podstawowym kryterium przy wyborze tego środka transportu jest czas realizacji operacji. O powrocie do sytuacji sprzed pandemii nie możemy jednak na pewno mówić w kontekście wysokości stawek. Duży popyt na transport, wciąż mniejsza niż przed pandemią dostępna powierzchnia transportowa oraz rosnące ceny surowców sprawiają, że nie możemy spodziewać się obniżenia cen we frachcie lotniczym. Zresztą z podobnymi wyzwaniami mamy do czynienia we wszystkich obszarach branży transportowej - morskim, drogowym czy kolejowym.
Rosnące w czasie pandemii zapotrzebowanie na transport towarów rzutuje również na dynamiczny rozwój lotniczego sektora cargo. Na początku pandemii wielu przewoźników postanowiło zaryzykować i przebudować dostępną flotę w kierunku transportu towarów. Dzisiaj, większość firm wciąż jest skupiona na rozwoju tego segmentu, inwestując w rozbudowę floty samolotów cargo. Rozwój lotniczych przewozów cargo potwierdzają również dane, jak wynika z raportu opracowanego przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), wolumen ładunków mierzony w tonokilometrach (CTK) wzrósł w lipcu 2021 roku aż o 8,6% w porównaniu z lipcem 2019 r1. Co więcej, pozwolenie dla linii lotniczych na świadczenie tego typu usług zostało przedłużone do końca przyszłego roku, dlatego możemy spodziewać się kolejnych wzrostów w przewozach cargo.


 1 https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-freight-monthly-analysis---july-2021/ [dostęp: 20.10.2021 r.].

Ostatnio zmieniany w wtorek, 02 listopad 2021 10:05
Zaloguj się by skomentować