Zaloguj się

Jak zmienia się dynamika rynku przesyłek pocztowych i w jakim kierunku zmierza cała branża?

  •  Janusz Konopka - Prezes Zarządu Speedmail
  • Kategoria: Komentarz tygodnia

Branża kurierska wpływa na powiększenie się rynku pocztowego, jednak rynek przesyłek listowych kurczy się nieustannie. Spada ilość listów i przesyłek reklamowych, a wzrasta przesyłek kurierskich. Jak zmienia się dynamika rynku przesyłek pocztowych i w jakim kierunku zmierza cała branża? Komentarza udziela Janusz Konopka - Prezes Zarządu Speedmail.

Janusz Konopka Prezes Zarządu SpeedmailRoczny raport o stanie rynku pocztowego tworzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, wskazuje kierunek, w którym branża pocztowa zmierza od wielu lat. W 2022 roku mieliśmy do czynienia z powiększaniem rynku pocztowego, głównie za sprawą branży kurierskiej. Zgodnie z trendami z lat poprzednich, rynek przesyłek listowych kurczy się, ale po raz pierwszy od 2019 roku jego wartość ma dodatnią dynamikę. Wyniki raportu komentuje Janusz Konopka - Prezes Zarządu Speedmail, największego alternatywnego operatora pocztowego w Polsce

Polacy w 2022 roku wysłali 1 956,7 mln przesyłek kurierskich, paczek pocztowych i listów, co w porównaniu rokiem 2021 sygnalizuje nam wzrost zaledwie o 1,1 proc., ale struktura zmian w ramach poszczególnych segmentów obrazuje, w którym kierunku zmierzamy. Wolumen przesyłek kurierskich zwiększył się o ponad 15 proc. zrównując się niemalże z ilością wysyłanych przesyłek listowych, która zmniejszyła się o 8,2 proc. Spadła również ilość przesyłek reklamowych, których wolumen w 2022 roku wyniósł 103 mln sztuk. Wartość przychodów całego rynku pocztowego wzrosła w zeszłym roku o 11,4 proc. i wyniosła 14,3 mld zł. Kluczowy segment rynku to przesyłki kurierskie, których łączna wartość przychodów to 9,59 mld zł. Przesyłki listowe przyniosły zaś przychody na poziomie 3,54 mld zł.

Bardzo dynamiczny wzrost branży kurierskiej wynika w głównej mierze z rozwoju rynku e-commerce, a wzrosty ilości przesyłek kurierskich są ściśle skorelowane z rozwojem handlu internetowego. Szczególnie zauważalne było to w 2020 roku, kiedy to wymuszone zmiany nawyków zakupowych podczas lockdownu spowodowały przyrost ilości przesyłek kurierskich o ponad 40 proc. r/r. Zeszłoroczny wzrost o 15,2 proc. jest również imponujący. Branża nie tylko rośnie, ale rozwija nowe funkcjonalności związane z obsługą klienta, szczególnie w obszarze ostatniej mili. Polska stała się liderem wśród krajów europejskich jeśli chodzi ilość i wykorzystanie automatów paczkowych, na popularności zyskały też punkty nadania i odbioru paczek zlokalizowane w sklepach. To pozwoliło na zapewnienie efektywności i skuteczności doręczeń przesyłek do odbiorców, gdyż przy tak dużym wzroście rynku zasoby kurierskie do obsługi ostatniej mili byłyby niewystarczające.

Spadki wolumenów na rynku usług listowych są związane głównie z cyfryzacją i wynikają z ograniczania wysyłek korespondencji transakcyjnej, takiej jak wyciągi bankowe, rachunki i faktury. Przesyłki te są wypierane przez rozwiązania cyfrowe i elektroniczną wymianę danych i dokumentów czy aplikacje mobilne. Pomimo zmniejszenia się ilości wysłanych przesyłek listowych o 8,2 proc., rynek ciągle jest ogromy, łączna ilość wysłanych przesyłek listowych i reklamowych to 1 mld sztuk, a wartość rynku uzyskała dodatnią dynamikę 3,6 proc.

Kontynuacja trendów spadkowych, jeśli chodzi o wolumeny przesyłek listowych zmusza operatorów pocztowych do rozwijania oferty i poszukiwania nowych rozwiązań. W Speedmail od długiego czasu prowadzimy dywersyfikację usług, zwiększając naszą aktywność, m.in. w obsłudze segmentu e-commerce, a jednocześnie zwiększamy nasz udział w ciągle jeszcze dużym rynku przesyłek listowych.

Kierunek, w którym zmierza cała branża w najbliższym czasie znacząco się nie zmieni. W kolejnych latach można się spodziewać spadków dla korespondencji tradycyjnej rzędu 8 – 9 proc. oraz znaczących wzrostów ilości przesyłek kurierskich, które w niedalekim czasie mogą wyprzedzić wolumenem korespondencję listowną.

Zaloguj się by skomentować