Zaloguj się

Komentarz tygodnia

Magazyny w cieniu inflacji, zmian klimatycznych i wojny – podsumowanie 2023 r. I perspektywy na 2024 r.

Rok 2023 był czasem, w którym przedsiębiorcy musieli sprostać różnym trudnościom. W branży logistycznej największe wyzwanie stanowiły m.in. wysokie koszty energii i pracy. Rynek nieruchomości magazynowych musiał z kolei stawić czoła wzrostowi współczynnika pustostanów czy spadkowi podaży. Czy na horyzoncie widać jednak stabilizację? Komentarza udziela Kamil Nurek, Project Manager, Hines.

Pierwsza połowa 2023 r. na rynku magazynowym okiem ekspertów JLL

Wyniki dotyczącego sektora magazynowego obserwowane w I połowie roku w Polsce odzwierciedlały kondycję rynku europejskiego. Całkowity popyt osiągnął łącznie 1,95 miliona m², z czego 73% stanowiły nowe umowy i ekspansje.  Na koniec II kwartału 2023 r. w budowie pozostawało 2,5 miliona m², podzielone niemal po połowie na powierzchnię zabezpieczoną i spekulacyjną. Pierwszą połowę 2023 roku na rynku magazynowym podsumowują eksperci JLL, lidera doradztwa na rynku nieruchomości.

Rynki wschodzące na celowniku deweloperów magazynowych

Aktywność deweloperów zakończyła się rekordową podażą powierzchni magazynowej dostarczonej na rynek w I kwartale 2023 roku. Największy udział w wolumenie nowej powierzchni miały rynki wschodzące, których udział w ramach 8 największych obszarów koncentracji wyniósł aż 25%. W jakiej kondycji jest sektor magazynowy?

Sektor handlowy i czynsze dyktują warunki na rynku magazynowym

Wyniki sektora magazynowego w Polsce odzwierciedlają spowolnienie w skali europejskiej, a większość nowego popytu w Polsce dotyczyła rynków rozwiniętych, stabilnych i bezpiecznych pod kątem absorpcji powierzchni. Jednak największe wyzwania dla logistyki przynosi sektor handlowy. Jak wpływa on na logistykę i łańcuchy dostaw? Komentarza udziela Maciej Kotowski, Director Research & Consulting, JLL.

Sytuacja na rynku magazynowym odzwierciedla otoczenie gospodarcze

Europejski rynek nieruchomości magazynowych widocznie zwolnił z początkiem 2023 r. Czynsze w Europie wciąż rosną, ale malejąca inflacja w strefie euro wpływa na ich stabilizację. Czy sytuacja na rynku magazynowym odzwierciedla aktualne otoczenie gospodarcze? Komentarza udziela Tomasz Mika, Head of Industrial Agency, JLL.

Raport: Polski Rynek Magazynowy – Rośnie wolumen wolnej powierzchni na polskim rynku magazynowym

Firma AXI IMMO prezentuje dane podsumowujące I kw. 2023 r. na rynku przemysłowo-logistycznym w raporcie „Polski rynek magazynowy w I kw. 2023 r.”.Kondycja rynku magazynowego w Polsce pozostaje na stabilnym poziomie. W okresie od stycznia do marca 2023 r. najemcy wynajęli 1,2 mln mkw. (-22% r/r), a w tym samym czasie deweloperzy dostarczyli 1,9 mln mkw. (+55% r/r) nowej podaży. W budowie pozostaje 2,1 mln mkw. (-55% r/r), z których ponad połowa to powierzchnia budowana spekulacyjnie. Na rynku widać pierwsze oznaki stabilizacji w średnich stawkach czynszów.

Rynki wschodzące na celowniku najemców i deweloperów magazynowych

Rynek magazynowy niezmiennie pozostaje w czołówce sektorów nieruchomości, będąc na celowniku zarówno deweloperów i inwestorów, jak i najemców. W 2022 roku firmy podpisały umowy najmu opiewające 6,8 mln m kw. powierzchni magazynowej, co było drugim najwyższym wynikiem w historii tego sektora. Deweloperzy poszli krok dalej, bijąc dotychczasowy rekord w ramach nowej podaży – 4,4 mln m kw. Największy udział w wolumenie oddanej do użytku powierzchni miały rynki wschodzące.